Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsöversikt Lärarutbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsöversikt Lärarutbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Forskningsöversikt Lärarutbildningen
 Peter Bengtsson

2 Forskningsstrategi för Lärarutbildningen
Det har nyligen formulerats en forskningsstrategi för lärarutbildningen. Den hittar man på Den går ut på att möjliggöra att - långsiktiga mångdiciplinära forskargrupper utvecklas - forskargrupperna tillförs forskartjänster och doktorandtjänster - fler studenter från lärarutbildningen kan gå forskarutbildning - fler av lärarna vid lärarutbildningen utvecklar forskningskompetens - forskning i ökad omfattning sker i samarbete med parnerskolor  Peter Bengtsson

3 Medel för att förverkliga strategin
En förändrad organisation, t ex en gemensam forskarutbildning inrättas En magisterutbildningar utvecklas i anslutning till grundutbildningens huvudämnen Lektorernas tid för forskning regleras och villkoras Tidsbegränsade biträdande lektorer anställs med 50 % forskningsdel Rekrytera fler forskare för att stödja adjunkternas forskarutbildning och möjliggöra lektorernas docentmeritering För att genomföra forskningsstrategin krävs 5-6 nya professorer, en aktiv investering, fler kvinnor anställs som professorer/docenter  Peter Bengtsson

4 Praxisnärhet Lärarutbildningens forskning bedrivs i stor utsträckning praxisnära Studier bedrivs i den konkreta verksamheten  Peter Bengtsson

5 Huvudämnen Huvudämnena integrerar innehåll från skolämnena, verksamhetsgenererade kunskaper och pedagogiskt, sociologiskt och psykologiskt innehåll  Peter Bengtsson

6 Malmö högskolas perspektiv
Genus Etnicitet Skolans värdegrund och uppdrag Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (LPO 94) Miljö Skolans uppdrag I all undervisning är det angeläget att anlägga vissa övergripande perspektiv. Genom ett historiskt perspektiv kan eleverna utveckla en beredskap inför framtiden och utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande. Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen skall belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

7 Lärarutbildningens innehållsliga perspektiv
Mångfald Normalisering - marginalisering Samtidshistoriskt perspektiv Hållbar utveckling  Peter Bengtsson

8 Partnerskolor Lärarutbildningen i Malmö har en unik uppbyggnad i att studenterna knyts till en partnerskola Högskolan får därmed en kontinuerlig närvaro i skolan De forskningsfrågor som spinner ur denna närvaro får en långsiktighet  Peter Bengtsson

9 Forskningen i några frågeställningar
Vad innebär det att bli och att vara förskollärare? Vad är en rik och god läromiljö? Hur ser lärandet ut inom olika kunskapsområden för pojkar och flickor med olika socio-kulturell bakgrund? Vad skall eller behöver vi lära oss inom olika ämnen och varför det? Hur kan elever i behov av särskilt stöd ges goda förutsättningar för ett livslångt lärande? Hur skapas och utvecklas lagar och regler, normer och konventioner inom utbildningsväsendet? Hur fungerar skolan som plats för interkulturella möten? mm  Peter Bengtsson

10 Forskningsinriktningar
Ämnesteori Ämnesdidaktik Specialpedagogik och handikapp Interkulturalitet Drama och konflikthantering Media och IT Socialhistoria Praktiskt-estetiska ämnen Språkutveckling Genus Bedömning och utvärdering Skolans arbetes- och lärandemiljö  Peter Bengtsson

11 Hur bedrivs forsknings- och utvecklingsarbetet
Inom fem kunskapsfält (IS, KSM, LFH, NMS och SOL) RUC  Peter Bengtsson

12 Exempel på forskningsprojekt
Lyssna! Och hör sedan!… Kent Adelmann (KSM) Interpersonell kommunikation… Lotta Andersson (SOL) Miljöfysik… Mats Areskoug (NMS) Framtidsberedskap och fredsberedskap som utbildningsmål Åke Bjerstedt (IS) Möte med flickor och pojkar Annika Månsson (LFH)  Peter Bengtsson

13 Forskningsprofiler Lärarutbildningens forskningsprofiler
I Forskningsstrategier  står det om ett antal forskningsprofiler kring vilka lärarutbildningens forskning skall koncentreras. Enhetens forskare förväntas förhålla sig till detta genom att ange hur mycket av sin tid man ägnar åt de olika forskningsprofilerna.  Undervisningens och lärandets teori och praktik Peter Bengtsson 5% (fysikprojektet) (SOL) (Anna Henningsson-Yousif 30% (SOL)) se skolutv och ledarskap Marie Leijon (SOL) Ann-Elise Persson 20% (SOL) Elisabeth Söderquist (SOL) (Haukur Viggosson 30% (SOL)) se skolutv och ledarskap Siv Benn (LFH) Jan-Eric Ekberg (LFH) Ingegerd Ericsson (LFH) Ylva Holmberg (LFH) Maria Pålsson (LFH) Mats Areskoug 20% (NMS) Margareta Ekborg 40% (NMS) Nanny Hartsmar 5% (NMS) Leif Karlsson 20% (NMS) John Nelsson 20% (NMS) Katarina Schenker 75% (NMS)  Peter Bengtsson

14 Barns och ungas lärande och utveckling
Annelis Jönsson (SOL) i sammarbete med Lena Rubenstein-Reich (IS) sociala utv Marie Leijon (SOL) Ann-Elise Persson 20% (SOL) Elisabeth Söderquist (SOL)  Siv Benn (LFH) Liselotte Dahlbeck (LFH) Ann-Christine Eklundh (LFH) Anna Fabri (LFH) Lisa Fauli Gladh (LFH) Monika Kristiansson (LFH) Kristian Lutz (LFH) Annika Månsson (LFH) Marie Niklasson (LFH) Maria Pålsson (LFH) Anna Sandell (LFH) Ingegerd Tallberg-Broman (LFH) Ann-Christine Vallberg-Roth (LFH) Anders Jakobsson 10% (NMS) Lars Jacobsson 10% (NMS) Helena Korp 50% (NMS) Per Eskil Persson 50% (NMS) Agneta Rehn 20% (NMS)  Peter Bengtsson

15 Kultur och estetik i skolan
Marie Leijon (SOL) Elisabeth Söderquist (SOL) Marie Bendroth-Karlsson (KSM) Johan Emfeldt (KSM) Ulf Lindberg (KSM) Magnus Persson (KSM) Viveka Rasmusson (KSM) Björn Sundmark (KSM) Jan Thavenius Lena Aulin-Gråhamn (KSM) Liselotte Dahlbeck (LFH) Ylva Holmberg (LFH) Mats Olsson (LFH)  Peter Bengtsson

16 Specialpedagogik Lotta Andersson 20% (SOL) Inger Assarson 80% (SOL) Lars Berglund 45% (SOL) Elsa Foisack (SOL) Annelis Jönsson (SOL) i sammarbete med Lena Holmberg (IS) och Anna-Lena Tvingstedt (SOL) Birgitta Lansheim 40% (SOL) Lise-Lotte Malmgren 10% (SOL) Sten-Sture Olofsson 10% (SOL) Bim Riddersporre 15% (SOL) Jerry Rosenqvist (SOL) Ingrid Sandén 27% (SOL) Anna-Lena Tvingstedt 45% (SOL) Ingegerd Ericsson (LFH) Annika Kraft (LFH) Kristian Lutz (LFH)  Peter Bengtsson

17 Informellt lärande Peter Bengtsson 5% (KIA/LIA) (SOL) Siv Benn (LFH) Liselotte Dahlbeck (LFH) Annika Kraft (LFH) Patrik Bergman 50% (NMS) Eva Davidsson 75% (NMS) Lärande via dialoger Kent Adelmann (KSM) Siv Benn (LFH) Annette Johnsson 40% (NMS) Anders Jakobsson 10% (NMS) Claes Malmberg 80% (NMS) Gunilla Svingby 20% (NMS)  Peter Bengtsson

18 Professionsutveckling
Lotta Andersson 5% (SOL) (Anna Henningsson-Yousif 30% (SOL)) se skolutv och ledarskap Birgitta Lansheim 40% (SOL) (Haukur Viggosson 50% (SOL)) se skolutv och ledarskap Sven Persson (IS) Lena Rubenstein Reich (IS) Siv Benn (LFH) Lisa Fauli Gladh (LFH) Kristina Lutz (LFH) Maria Pålsson (LFH) Ingegerd Tallberg-Broman (LFH) Ann-Christine Vallberg-Roth (LFH) Harriet Axelsson 20% (NMS) Gunilla Jakobsson 10% (NMS) Anders Jönsson 80% (NMS) Gunilla Svingby 25% (NMS)  Peter Bengtsson

19 Mångfaldens och de många kulturernas skola
Margareth Drakenberg 67% (SOL) Annelis Jönsson (SOL) i sammarbete med Lena Rubenstein-Reich (IS) Anna-Lena Tvingstedt 25% (SOL) Lena Holmberg 50% (IS) Lena Rubenstein-Reich (IS) Boel Westerberg 20% (IS) Johan Elmfeldt (KSM) Bengt Linnér 30% (KSM) Ingegerd Tallberg-Broman (LFH) Nanny Hartsmar 20% (NMS) Annette Johansson 40% (NMS)  Peter Bengtsson

20 Idrott i lärande och samhälle
Ingegerd Ericsson (LFH) Jan-Eric Ekberg (LFH) Peter Persson (LFH) Skolutveckling och ledarskap Lisbeth Amhag 50% (SOL) IT Marita Bruzell 10% (SOL) Margareth Drakenberg 33% (SOL) Anna Henningsson-Yousif 70% (SOL) Marie Leijon (SOL) Börje Lindblom 20% (SOL) Frank Lundberg 10% (SOL) Sten-Sture Olofsson 10% (SOL) Bim Riddersporre 5% (SOL) Elisabeth Söderquist (SOL) Haukur Viggosson 80% (SOL) Samhällshelhet, Malmö, urbana livsvillkor, skola och samhällsliv, social ekonomi, vetenskapsteori och forskningsmetodologi, samt kultur Mikael Stigendal (SOL)   Peter Bengtsson

21 Fouhemsidan http://www.mah.se/templates/Page____955.aspx
 Peter Bengtsson

22 SOL:s forskning


Ladda ner ppt "Forskningsöversikt Lärarutbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser