Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Vad är egentligen GIS ? GIS Attityder Förmåga hos användaren OrganisationTeknik Doktrin/Strategi EtikArbetsmetoder Information.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Vad är egentligen GIS ? GIS Attityder Förmåga hos användaren OrganisationTeknik Doktrin/Strategi EtikArbetsmetoder Information."— Presentationens avskrift:

1 1

2 Vad är egentligen GIS ? GIS Attityder Förmåga hos användaren OrganisationTeknik Doktrin/Strategi EtikArbetsmetoder Information

3 Vad är egentligen GIS ? Att nyttiggöra investeringar i information Fördjupa den Samordna informa- demokratiska tionshanteringen processen inom organisationen GIS Högre träffsäkerhet Fokusera på det väsent- i prognoser liga och sortera bort annat Gemensam till- Se nya sammanhang gång till information = Hitta nya, tidigare ej kända be- högre effektivitet roenden

4 Vad är egentligen GIS ? Bättre ärendehandläggning Lägre kostna- Arbeta med dagens der för data information i digi- talt format GIS Göra rätt saker Göra saker rätt Bättre beslutskvalitet Mindre spilltid Bättre innehåll i arbetet

5 Vad är egentligen GIS ? Ett verktyg för bättre informationshantering Ett hjälpmedel för bättre ’koll på läget’ Ett medel att öka tillgänglig tid för kreativt tänkande En metod att förändra sättet att arbeta En väg till ökad måluppfyllelse i verksamheten

6 Vad är egentligen GIS ? Hantera geografisk information (information om geografiskt relaterade företeelser) med hjälp av dator Koppla information till geografiskt läge Göra informationen känd, sökbar, tillgänglig och kvalitetsdeklarerad Rationalisera informationshantering Använda nya hjälpmedel i ett nytt sätt att arbeta Förbättra medborgarnas möjligheter att påverka

7 Att sätta användaren i fokus Doktrin Organisation Information Tillämpningar Funktionalitet Data Användaren Maskinvara Utbildning Programvara Informations-Etik hantering

8 Att skapa ett värdetillägg G + IS Nya kopplingar mellan Ny dimension informationsslag på informations- hantering Bättre förståelse för Bättre uppfattning relationer mellan om den verkliga företeelser världen Bättre överblick över information

9 Ett GIS – den kompletta länken mellan olika informationsslag Koordinater FotoRitningar Tekniska Karta beskrivningar EgenskaperVideo- sekvenser Digitala data

10 Teknisk lösning – rätt hjälpmedel till respektive användare Nivåer på olika GIS-användare Antal GIS-användare i respektive nivå Specialist, GIS-administratör Kvalificerad analys Skapa data Enkel analys Presentationer ’TittskåpsGIS’ >300 25-40 10-20 ~5 Volymsiffrorna avser Uddevalla kommun

11 Vad är GIS? Ett informationssystem (med geografiska data)

12 Hur? Sätta geografiskt läge, adress etc. Mer information än man föreställer sig – utnyttja allt Lokalisera Koppla företeelser till varandra Se sammanhang, trender och tendenser Öka förståelse Presentera - Visualisera


Ladda ner ppt "1. Vad är egentligen GIS ? GIS Attityder Förmåga hos användaren OrganisationTeknik Doktrin/Strategi EtikArbetsmetoder Information."

Liknande presentationer


Google-annonser