Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Galaktosemi Oförmågan att bryta ned galaktos

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Galaktosemi Oförmågan att bryta ned galaktos"— Presentationens avskrift:

1 Galaktosemi Oförmågan att bryta ned galaktos
Posterarbete - Biokemi 1 – 2009 L.Malm, F.Persson, M.Persson Institutionen för kemi, Göteborgs Universitet Box 462, Göteborg (Sverige) Galaktosemi är ett gemensamt namn för en metabol sjukdom som medför brist på något av de enzymer som krävs för att bryta ned galaktos till glukos. Den vanligaste av de tre typerna är brist på enzymet galaktos-1-fosfat-uridyltransferas, GALT och är oftast den sjukdom som generellt benämns som galaktosemi. Inledning I mjölkprodukter finns laktos som består av en galaktosmolekyl och en glukosmolekyl. För en fullständig nedbrytning krävs tre enzymer som omvandlar galaktosmolekylen till glukos. Om något av dessa enzymer är defekta kan inte patienten bryta ned galaktos och detta medför olika symptom så som kräkningar, diarré, slöhet, proteiner och aminosyror i urinen, förstorad lever, gulsot och extra mottaglighet för infektioner. Även medfödd grumlighet i ögonlinsen förekommer. De första symptomen uppstår när det nyfödda barnet får mjölk för första gången och om sjukdomen förblir obehandlad så påverkas snart levern, njurarna och centrala nervsystemet vilket medför stor risk för dödlig utgång. Trots strikt diet kan sjukdomen leda till försämrad talförmåga, infertilitet hos kvinnor, inlärningssvårigheter och beteendestörningar3,4. Diagnostisering sker på alla barn som är nyfödda då galaktosemi ingår i PKU-testet som är obligatoriskt. Om sjukdomen skulle upptäckas är den huvudsakliga behandlingen en laktos och galaktosfri diet 1. Galaktos 7 Genetiska Aspekter Galaktosemi är en recessiv autosomal sjukdom och beror på mutationer i GALT genen som kodar för enzymet galaktos-1-fosfat-uridyltransferas3. Genen ligger på kromosom 9 och de flesta mutationerna är missense även om frameshift, nonsense och splicingmutationer har påträffats. Mutationerna påverkar enzymet genom att minska dess aktivitet och galaktos ansamlas i kroppen. Mer än 180 mutationer i GALT genen har identifieras i patienter med den klassiska typen av galaktosemi. I Europa och Nord Amerika är en specifik mutation som byter ut aminosyran Glutamin till aminosyran Arginin på position 188 i enzymet (Glu188Arg) den vanligaste orsaken till galaktosemi. I den afrikanska befolkningen är det däremot en annan mutation som står för de flesta fallen, en substitution från aminosyran Luecin till aminosyran Serin på position 135. Om en patient har mutationen Asn314Asp leder detta till att viss enzymaktivitet fortfarande finns kvar hos patienten och patienten får inte lika allvarliga symptom2. Orsaker till galaktosemi Galaktosemi I är den första formen av galaktosemi som upptäcktes och beror på defekter i genen som kodar för enzymet galaktos-1-fosfat-uridyltransferas , GALT4. Typ I är den vanligaste formen även om sjukdomen i sig är ovanlig. I Sverige drabbas ungefär 1 av 100 000 nyfödda barn1. Galaktosemi II och III är ovanligare och beror på defekter i de två andra enzymerna som behövs för nedbrytningen av galaktos. Typ II beror på defekter hos genen som kodar för enzymet galaktokinas, GALK. Denna typ är mer skonsam än Galaktosemi I och till skillnad från Typ 1 så skadas inte levern eller nervsystemet. Galaktosemi III beror på defekter hos genen som kodar för enzymet uridyl-difosfogalaktos-4epimeras, GALE4. Om spädbarn med galaktosemi ammas ansamlas ometaboliserat socker från mjölken och skadar lever, ögon, njurar och hjärna 5. Frisk individ Galaktosemi drabbad individ Laktos (mjölksocker) från mjölkprodukter Laktos (mjölksocker) från mjölkprodukter Glukos + Galaktos Glukos + Galaktos GALT Enzym Energi Energi Ej fungerande GALT Enzym Glukos Ansamling av galaktos Energi Hälsoproblem Källor: (1), (2), (3), (7)


Ladda ner ppt "Galaktosemi Oförmågan att bryta ned galaktos"

Liknande presentationer


Google-annonser