Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationers formella drag, forts.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationers formella drag, forts."— Presentationens avskrift:

1 Organisationers formella drag, forts.
Mintzberg och lite till

2 Mintzberg on organizational structure
” ”...the division of labor into various tasks to be performed and the coordination of these tasks to accomplish the activity. The structure of an organization can be defined simply by as the sum total of the ways in which its labor is divided into distinct tasks and then its coordination is achieved among these tasks.” (Mintzberg 1993, Structure in Fives, p. 2)

3 Mintzbergs strukturbegrepp
Koordineringsmekanismer - samordning Organisationsdelar - arbetsfördelning Konfigurationer – organisationsdelar och koordineringsmekanismer pusslas ihop och matchas med situationen

4 Koordineringsmekanismer – limmet som håller ihop organisationen
Koordinering under arbetets gång Ömsesidig anpassning Direkt arbetsledning Koordinering innan arbetet påbörjas Standardisering av arbetsprocessen (beteendeformalisering) Standardisering av resultat (output) Standardisering av färdigheter (input)

5 Struktur, arbetsfördelning
Horisontell differentiering Vertikal differentiering Geografisk spridning

6 Horisontell differentiering
Anger hur smala eller breda arbetsuppgifter en person har Övning ger färdighet? förslitningsskador? Bred, och därmed fragmenterad, roll? mer motiverande, ser helheten bättre?

7 Vertikal differentiering
Anger hur många nivåer av chefer det finns -hierarkisk eller platt organisation Storlek på kontrollspann Chefens övriga uppgifter De anställdas grad av självständighet Rättvisa bedömningar Chefens roll som terapeut, inte bara övervaka – förr kontrollerande nu hjälpande och stöttande

8 Geografisk spridning Olika delar av företagets verksamhet är lokaliserade på olika platser såväl i Sverige som i världen. Produktionen finns på olika platser och ledningsfunktioner är samlokaliserade på HK Produktion och projekt i olika tidszoner

9 Five basic parts of the organization
Strategisk ledning Mellanchefer Operativ kärna Servicestruktur Teknostruktur

10 Fem konfigurationer Entreprenörorganisationen Maskinbyråkratin
Den professionella byråkratin Den innovativa organisationen Den divisionaliserade formen

11 Entreprenörorganisationen, Simple structure
A small shop A new agency A start-up company led by a very dominant person

12 Maskinbyråkratin, Machine bureaucracy
A traditional airline A steel work A government directorate

13 Den professionella byråkratin, Professional bureaucracy
University Hospital

14 Den innovativa organisationen, Adhocracy
A project based consulting or R&D company An advertising agency Some project-based large engineering and construction companies

15 Den divisionaliserade formen, Divisional form
A major engineering corporation An insurance company A health provider

16 Faktorer som påverkar val av struktur, situationsanpassning för effektivitet
Strategi Storlek Ålder, Livscykel Typ av arbetsuppgifter, teknologisk nivå Omgivning


Ladda ner ppt "Organisationers formella drag, forts."

Liknande presentationer


Google-annonser