Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systemdesign som process

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systemdesign som process"— Presentationens avskrift:

1 Systemdesign som process
Daniel Nylén

2 Systemdesign Ingen tydlig definition av begreppet
Begreppet används inte i Avison & Fitzgerald Varför heter kursen som den gör i så fall? Forskningsrelaterade anledningar & ”Politiska anledningar” Viktigaste markeringen är att kursen behandlar ett område som är bredare än om den skulle heta ”systemutveckling” Icke desto mindre bör vi vara på det klara med vad vi kommer att behandla under kursen

3 Begrepp System=Informationssystem Design=definition?

4 Informationssystem “An information system in an organization provides processes and information useful to its members and clients. These should help it operate more effectively. This information might concern its customers, suppliers, products, equipment, procedures, operations, and so on” (Avison & Fitzgerald, 2008, sid 3)

5 Design Transitive verb
1: to create, fashion, execute, or construct according to plan : devise, contrive 2a: to conceive and plan out in the mind <he designed the perfect crime> b: to have as a purpose : intend <she designed to excel in her studies> c: to devise for a specific function or end <a book designed primarily as a college textbook> 3: archaic : to indicate with a distinctive mark, sign, or name 4a: to make a drawing, pattern, or sketch of b: to draw the plans for <design a building> Intransitive verb 1: to conceive or execute a plan 2: to draw, lay out, or prepare a design

6 Att designa informationssystem
Hur kan vi beskriva systemdesignprocessen? Vilka utmaningar stöter vi på när vi ger oss in i den processen? Hur förändras organisationer när nya IS implementeras? Vilken roll spelar tekniken i en organisation? Varför är det så svårt att designa system som folk använder på det sätt vi tänkt oss?

7 Olika typer av IS ERP (Enterprise resource planning)
CMS (Content Management System) Intranät Lönesystem Patientregister etc

8 Processen

9 Mål

10 Modeller

11 Trender & teman inom IS Tidiga IS gick ut på att datorisera aktiviteter för att göra dem mer effektiva. Datoriseringen kunde leda till minskade personalkostnader. Minskade lagerhållningskostnader pga Just In Time (JIT)-system Trend de senaste åren: IS som ett sätt att få konkurrensfördelar, se Michael Porter- “Competitive advantage” Skapa värde till kunden Utveckla nya tjänster, omdefiniera industrier & förhållandet mellan leverantörer och kunder.

12 Trender & teman inom IS Strategi Ubiquitous computing
Rapid vs. evolutionary development Open source Off-shore development

13 Information Systems Development Life Cycle (SDLC)
Feasibility study System investigation Systems analysis Systems design Implementation Review and maintenance

14 Tekniker Ex. UML, MoSCoW-rules, Flow diagrams, Rich pictures, Scenarios osv.

15 Organisering Vårt system ska stödja en verksamhet
IS-projekt innebär förändring (vilka blir påverkade? Vilken attityd har de?) Förståelse för förhållandet mellan människor och teknik


Ladda ner ppt "Systemdesign som process"

Liknande presentationer


Google-annonser