Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Territoriell sammanhållning – samarbete över nationsgränser Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Europaforum, Östersund 2009-02-12.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Territoriell sammanhållning – samarbete över nationsgränser Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Europaforum, Östersund 2009-02-12."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Territoriell sammanhållning – samarbete över nationsgränser Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Europaforum, Östersund 2009-02-12

2 Näringsdepartementet Vad är Territorial Cohesion? (1) Regionalt utvecklingsarbete som är gränsöverskridande i tre dimensioner: Över geografiska administrativa gränser (cross-border). Över sektorsgränser (cross-sectoral) Över olika geografiska beslutsnivåer (multi-level governance)

3 Näringsdepartementet Vad är Territorial Cohesion? (2) Alla regioners territoriella potential ska användas så effektivt som möjligt. Rätt policymix efter varje regions unika förutsättningar Funktionellt och gränsöverskridande regionperspektiv Regional balans

4 Näringsdepartementet Den Territoriella agendan - nya utmaningar Klimatförändring Energiparadigmet Globalisering och ekonomisk integration EU:s utvidgning - infrastruktur Exploatering av ekologiska och kulturella tillgångar Den demografiska utvecklingen

5 Näringsdepartementet Den Territoriella agendans prioriteringar Polycentrisk utveckling – städer i nätverk Nya styrformer mellan stad och landsbygd Innovationssystem och klusterutveckling, även utanför ”Pentagonen” Förstärkning och utvidgning av TEN Riskhantering avseende naturkatastrofer och klimatförändring Förstärkning av ekologiska strukturer och kulturella tillgångar

6 Näringsdepartementet

7

8

9 Den Territoriella agendans genomförande Implementering inom ministrarnas kompetensområden – EU och nationellt Påverka viktiga EU-processer Stärka ”multi-level territorial governance” Fortsatt analys av det territoriella tillståndet, utvecklingstrender och policy Kommunikationsstrategi kring ”Territorial Cohesion and spatial development”

10 Näringsdepartementet Lissabonfördraget om Territorial Cohesion? Article 174: In order to promote its overall harmonious development, the Union shall develop and pursue its actions leading to the strengthening of its economic, social and territorial cohesion. In particular, the Union shall aim at reducing disparities between the levels of development of the various regions and the backwardness of the least favored regions. Among the regions concerned, particular attention shall be paid to rural areas, areas affected by industrial transition, and regions which suffer from severe and permanent natural or demographic handicaps such as the northernmost regions with very low population density and island, cross border and mountain regions.

11 Näringsdepartementet Green Paper on Territorial Cohesion Definition – ramverk? Fokus på regional balans eller alla regioners konkurrenskraft? EU-policy eller nationell och regional politikutveckling – subsidiaritet? Funktionellt regionperspektiv och territoriella särdrag – öar, bergsregioner och glesa områden. Cross-border och macroregionalt perspektiv – Östersjöstrategin. Öppen debatt till 28 februari 2009.

12 Näringsdepartementet Den framtida sammanhållningspolitiken: EU-kommissionen initierar analys och debatt Green Paper on Territorial Cohesion Utvärdering av sammanhållningspolitikens innehåll och genomförande under ledning av Fabrizio Barca, 23 mars 2009 Working Paper om framtida utmaningar för den regionala och territoriella utvecklingen till 2020. Ska ”place based policies” och nya utmaningar få större betydelse för pengarnas fördelning?

13 Näringsdepartementet Nuvarande och kommande ordförandeskap Tjeckien Fokus på stad – landsbygdsrelationer. Konferens ”Future of Cohesion Policy and Territorial Cohesion” 26-27 mars i Prag Informellt ministermöte 23-24 april Sverige Fokus på regionalt och makroregionalt perspektiv – Östersjöstrategin, konferens 17-18 sept. Stockholm Utvärdering av Territoriella Agendans genomförande Konferens om Territoriell potential, Kiruna 10-11 dec. 2009


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Territoriell sammanhållning – samarbete över nationsgränser Sverker Lindblad, Näringsdepartementet Europaforum, Östersund 2009-02-12."

Liknande presentationer


Google-annonser