Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2011 Replik AB Den vertikala linjen betonar Affärsplaner Mål och prioriteringar Ansvarsgränser Rutiner och instruktioner Roller, befattningar Den horisontella.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2011 Replik AB Den vertikala linjen betonar Affärsplaner Mål och prioriteringar Ansvarsgränser Rutiner och instruktioner Roller, befattningar Den horisontella."— Presentationens avskrift:

1 2011 Replik AB Den vertikala linjen betonar Affärsplaner Mål och prioriteringar Ansvarsgränser Rutiner och instruktioner Roller, befattningar Den horisontella linjen betonar Delaktighet i daglig styrning och kvalitetsutveckling Socialt stöd Engagemang och mening Teamkänsla och tillit till varandra Medarbetaren som medskapade aktör Anställda som objekt

2 2011 Replik AB Instruerande ledarskap Arbetet bygger på instruktionskunnande och tydliga befattningsbeskrivningar Arbetsprocedurer inom ett klart avgränsat område Specialiserad kompetens hos medarbetare Behov hos medarbetare att bli sedd och hörd av sin arbetsledning Att delaktighet innebär delaktighet i beslut och planering Ansvar innebär att i detalj följa planer och direktiv Chef har en kontrollerande roll

3 2011 Replik AB Teaminriktat ledarskap Medarbetare är handlande personer, aktörer Överenskommelser Arbetet innehåller gränsöverskridande arbetsuppgifter Bred kompetens hos medarbetare Medarbetare har behov av information och överblick Medarbetare är konkret, praktisk delaktiga i vardagen Chef har ansvar för att gruppen utför uppdraget på bästa sätt Chefer som ger support

4 2011 Replik AB Diskussion 1.Finns det i vår organisation en medveten (strategisk) inriktning när det gäller ledarskapsstil? 2.Vilket ledarskap ökar möjligheterna för att vi ska bli framgångsrika i vår organisation? (framgång = nå våra mål) 3.Vilka förväntningar har vi på våra medarbetare idag? 4.Hur vill vi att ”medarbetarskapet” ska utvecklas de närmsta fem åren?


Ladda ner ppt "2011 Replik AB Den vertikala linjen betonar Affärsplaner Mål och prioriteringar Ansvarsgränser Rutiner och instruktioner Roller, befattningar Den horisontella."

Liknande presentationer


Google-annonser