Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisationers formella drag Mål, strategier och struktur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisationers formella drag Mål, strategier och struktur."— Presentationens avskrift:

1 Organisationers formella drag Mål, strategier och struktur

2 Mål Vad är ett mål? ”…en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd” (Jacobsen & Thorsvik) Mål skall vara: (Philgren & Svensson) –Realistiska –Mätbara –Tydliga och otvetydiga –Innebära en utmaning –Skall framgå när målet är uppnått

3 Marknadsandel 2009 2010 2011 2012 DAGENS LÄGE MÅLSATT LÄGE

4 Vad är strategi? Det är den av organisationen valda vägen mot det på förhand uppställda målet. Det anger hur organisationen skall ta sig från dagens läge, (position), till morgondagens förändrade läge, (position).

5 Organisationens planerings- och uppföljningssystem Strategisk formulering Mål och strategier Ekonomisk styrning Implementering av strategier Operativ styrning Fokus på aktiviteter, produktivitet och effektivitet Strategisk nivå Taktisk nivå Operativ nivå Källa: Anthony & Govindarajan, 2004, Management Control Systems (modifierad), s. 7.

6 Strategisk planering Ekonomisk styrning Operativ styrning DÅ Strategisk planering Ekonomisk styrning Operativ styrning NU Källa: Olve & Samuelson, 2008, Controllerhandboken, s. 690. Förändringar i företagens styrsystem

7 Affärsidé och omgivning Affärsidé definierar de produkter/tjänster man erbjuder och vilka kunder man vänder sig till Därmed definieras en del av omgivningen som ska tas hänsyn till vid utformning av organisationsstrukturen

8 Michael Porter Anses vara den främsta företrädaren för den s k Positionerings-skolan. Den utmärks av att strategins innehåll lyfts fram. Han menar att det i praktiken bara finns två strategier: –Kostnadsledare –Differentiering –Fokusering (Segmentering)

9 Positioning School - Porter Källa: Nilsson & Rapp, 2005, Understanding…, s. 66.

10 Miles & Snow Bransch strategier –Prospectors (Uppfinnare) –Analyzers ( Analytiker) –Defender (Försvarare) –Reactors (Eftersläntrare)

11 Arbetsdelning och specialisering på gruppnivå Funktionsbaserad indelning Marknadsbaserad indelning Matrisstruktur Projektbaserad indelning Nätverk

12 Struktur Hierarkisk organisation Platt organisation Projektorganisation Nätverksorganisation

13 Centralisering-Decentralisering Ställs ofta mot varandra men ses hellre som grad av det ena eller det andra.(Mintzberg) Lokal frihet-Centralstyrning En decentralisering kan leda till ökad centralisering Horisontell- och vertikal decentralisering. (Mintzberg) Simon kopplar samman dessa

14 Centralisering Fördelar: Samordning mellan olika enheter Likformighet i beslutsfattandet Svaghet Information overload (Casey) Bristande detalj- kännedom, beslut fattas på felaktiga grunder

15 Decentralisering Mindre och mer överblickbara enh. Många viktiga beslut fattas långt ut i org. & dessa beslut påverkar organisationens olika funktioner i hög grad. (Dale) Ledning avlastas Snabb anpass- ningsförmåga Kreativa människor Suboptimerings risk Olika enheter inom org. drar åt motstridiga håll Problem med ansvar/befogenheter

16 Tack för er uppmärksamhet! Vi ses imorgon!


Ladda ner ppt "Organisationers formella drag Mål, strategier och struktur."

Liknande presentationer


Google-annonser