Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupad riksintressebeskrivning Kronobergs län.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupad riksintressebeskrivning Kronobergs län."— Presentationens avskrift:

1 Fördjupad riksintressebeskrivning Kronobergs län

2

3 Var och när uppstår problem i hanteringen? Vilka resultat vill vi uppnå med den fördjupade studien?

4 Motivering: Odlingslandskap med lämningar från förhistorisk tid och med herrgårds- och allmogebebyggelse från främst 1700- och 1800-talen. (Fornlämningsmiljö, Herrgårdsmiljö, Bymiljö). Uttryck för riksintresset: Lekaryd med medeltida kyrkplats är präglat av stordrift på grund av laga skifte. Hjärtanäs är en radby med bebyggelsen på ursprunglig plats trots att byn genomgått enskifte.....

5 Ett samlat, lättillgängligt och anpassat kunskapsunderlag saknas Ingen enig bild om riksintressets värden och betydelse Tungt ansvar för den enskilde handläggaren Diskussion först i exploateringssituation

6 ...utgå från dagens landskap......tydliggör riksintressets bärande värden......visa den sammanhängande miljön... Dialog Diskussion ? ? ? ? ? ?

7 Målsättning En gemensam, långsiktig plan för hanteringen av riksintresset En effektivare och enklare arbetsgång Ett underlättad arbete för handläggaren

8 Arbetsplan Hjärtanäs-Dansjö-Gåvetorp- Spåningslanda [G18], Alvesta kommun Römningenområdet [G4], Älmhults kommun Hamneda [G7], Ljungby kommun Muntlig presentation och diskussion En bild av riksintresset Enklare rapport baserad på PPT- presentation

9


Ladda ner ppt "Fördjupad riksintressebeskrivning Kronobergs län."

Liknande presentationer


Google-annonser