Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grängesberg Ortens årsringar. Grängesberg Utblickar, barriärer och landmärken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grängesberg Ortens årsringar. Grängesberg Utblickar, barriärer och landmärken."— Presentationens avskrift:

1 Grängesberg Ortens årsringar

2 Grängesberg Utblickar, barriärer och landmärken

3 Grängesberg Ortens bebyggelsekaraktärer

4 Bruksgata med arbetarbostäder • flerfamiljshus • enhetligt utformade typhus • typhus strikt grupperade i tydliga mönster intill en eller flera gator Villabebyggelse (äldre) • individuellt utformade panelade trähus med brutet tak • omväxlande färgsättning • oregelbundet utformade trädgårdar Villabebyggelse (funkis) • striktare tomtindelning • ett stramare och renare formspråk • lådliknande konstruktioner med enkla fasader i ljusa färger Hyreshus • trevåningshus • stora enhetligt utformade bostadskomplex • tar ansenliga områden i anspråk för tillhörande parkeringsplatser, lekplatser och uteplatser Trädgårdsstad • planlagt med förebild i den engelska trädgårdsstaden. • individuella utformade villor • snickeridetaljer, höga branta tak, omväxlande färgsättning • symmetriskt anlagda tomter för frukt-, bär- och grönsaksodlingar Grängesberg Ortens bebyggelsekaraktärer

5 Disponentstaden • bolagsområde • ståndsmässiga byggnader omgivna av ett parklandskap • gruvkontor, brukshotell och bostäder för tjänstemän och direktörer Fritid/rekreation/service • anläggningsområden som bär tydlig karaktär av den verksamhet som bedrivs • sport-/fritidsaktiviteter och samhällsinrättningar • aktivitetsanknutna byggnader och anläggningar Industriområde • blockformiga och avskalade anläggningar av industriell karaktär • kan anta monumentala dimensioner • bygger på stordrift och goda transportförutsättningar • stora öppna ytor mellan byggnaderna i form av parkeringsplatser, upplags- och lastplatser Ödetomt • övergivna platser • helt rivna bostadsområden • eller utrymda bostadsområden • stort förfall med tomma hus, vildvuxna rabatter och igenväxande gångar Centrum • kommersiella verksamheten koncentrerad till ett par gator • äldre centrumstråk bestående av ett fåtal gamla trähus • nytt centrum med byggnader uppförda i tegel • kommunhuset med anslutande hotelldel och affärsbyggnader utmed samhällets huvudgata Grängesberg Ortens årsringar

6

7 Grängesbergs gruvsamhälle [W 55] (Grangärde sn) Motivering: Representativ gruv- och industriort från tiden omkring sekelskiftet 1900. (Gruvmiljö, Industrimiljö). Uttryck för riksintresset: Gruvområde med anor från medeltiden, men med huvudsaklig brytningsperiod under slutet av 1800-talet och 1900-tal. Flera bostadsområden för arbetare i medvetet utformad bostadsarkitektur.

8 Övning 1: Värdebeskrivning Grängesberg, nytt riksintresse för kulturmiljövården •Vilka berättelser och strukturer är relevanta? •Vilka är de viktigaste uttrycken? •Vari består det sammantagna värdet? •Vilka är de främsta värdena? •Hur kan helheten och delarna hanteras i planeringen? Diskutera och föreslå en riksintressetext – innehåll och upplägg

9

10 Övning 2: Kartillustration Grängesberg, nytt riksintresse för kulturmiljövården •Med utgångspunkt i övning 1 –hur kan riksintresset på lämpligaste sätt redovisas på en karta? Diskutera och föreslå en kartillustration av riksintresset


Ladda ner ppt "Grängesberg Ortens årsringar. Grängesberg Utblickar, barriärer och landmärken."

Liknande presentationer


Google-annonser