Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Grängesberg Ortens årsringar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Grängesberg Ortens årsringar."— Presentationens avskrift:

1 Grängesberg Ortens årsringar

2 Grängesberg Utblickar, barriärer och landmärken

3 Grängesberg Ortens bebyggelsekaraktärer

4 Grängesberg Ortens bebyggelsekaraktärer Trädgårdsstad
planlagt med förebild i den engelska trädgårdsstaden. individuella utformade villor snickeridetaljer, höga branta tak, omväxlande färgsättning symmetriskt anlagda tomter för frukt-, bär- och grönsaksodlingar Villabebyggelse (äldre) individuellt utformade panelade trähus med brutet tak omväxlande färgsättning oregelbundet utformade trädgårdar Villabebyggelse (funkis) striktare tomtindelning ett stramare och renare formspråk lådliknande konstruktioner med enkla fasader i ljusa färger Bruksgata med arbetarbostäder flerfamiljshus enhetligt utformade typhus typhus strikt grupperade i tydliga mönster intill en eller flera gator Hyreshus trevåningshus stora enhetligt utformade bostadskomplex tar ansenliga områden i anspråk för tillhörande parkeringsplatser, lekplatser och uteplatser

5 Grängesberg Ortens årsringar Centrum Industriområde Disponentstaden
kommersiella verksamheten koncentrerad till ett par gator äldre centrumstråk bestående av ett fåtal gamla trähus nytt centrum med byggnader uppförda i tegel kommunhuset med anslutande hotelldel och affärsbyggnader utmed samhällets huvudgata Industriområde blockformiga och avskalade anläggningar av industriell karaktär kan anta monumentala dimensioner bygger på stordrift och goda transportförutsättningar stora öppna ytor mellan byggnaderna i form av parkeringsplatser, upplags- och lastplatser Disponentstaden bolagsområde ståndsmässiga byggnader omgivna av ett parklandskap gruvkontor, brukshotell och bostäder för tjänstemän och direktörer Ödetomt övergivna platser helt rivna bostadsområden eller utrymda bostadsområden stort förfall med tomma hus, vildvuxna rabatter och igenväxande gångar Fritid/rekreation/service anläggningsområden som bär tydlig karaktär av den verksamhet som bedrivs sport-/fritidsaktiviteter och samhällsinrättningar aktivitetsanknutna byggnader och anläggningar

6

7 Grängesbergs gruvsamhälle [W 55] (Grangärde sn)
Motivering: Representativ gruv- och industriort från tiden omkring sekelskiftet (Gruvmiljö, Industrimiljö). Uttryck för riksintresset: Gruvområde med anor från medeltiden, men med huvudsaklig brytningsperiod under slutet av 1800-talet och 1900-tal. Flera bostadsområden för arbetare i medvetet utformad bostadsarkitektur.

8 Övning 1: Värdebeskrivning
Grängesberg, nytt riksintresse för kulturmiljövården Vilka berättelser och strukturer är relevanta? Vilka är de viktigaste uttrycken? Vari består det sammantagna värdet? Vilka är de främsta värdena? Hur kan helheten och delarna hanteras i planeringen? Diskutera och föreslå en riksintressetext – innehåll och upplägg

9

10 Övning 2: Kartillustration
Grängesberg, nytt riksintresse för kulturmiljövården Med utgångspunkt i övning 1 hur kan riksintresset på lämpligaste sätt redovisas på en karta? Diskutera och föreslå en kartillustration av riksintresset


Ladda ner ppt "Grängesberg Ortens årsringar."

Liknande presentationer


Google-annonser