Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Djurgårdsängen- - en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård Begreppet trädgårdsstad är drygt hundra år gammalt och syftar på ett förhållningssätt inom stadsplanering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Djurgårdsängen- - en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård Begreppet trädgårdsstad är drygt hundra år gammalt och syftar på ett förhållningssätt inom stadsplanering."— Presentationens avskrift:

1 Djurgårdsängen- - en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård Begreppet trädgårdsstad är drygt hundra år gammalt och syftar på ett förhållningssätt inom stadsplanering. I England och Tyskland finns några goda förebilder och i Sverige är Enskede det mest kända exemplet. På senare tid har man börjat planera efter de gamla idealen. Hus och gator anpassas mjukt till terrängen med bevarade naturpartier. Trädgårdsstadens sammanhållna gaturum är särskilt viktigt, med friliggande hus i grönska. Häckar och alléträd länkar samman gaturummet. Garage, carportar och uthus görs friliggande och indragna från bostadshusets fasadliv. häckar, alléträd, smala gaturum

2 Sport-, idrottsanläggningar, camping, badplats etc Väg 127 Ny GC- tunnel Hofgårdsskolan Familjebadet Väg 128 Djurgårdsstugan Motionsspår Eksjöhovgård Löväng i området mellan väg 128 och bostäderna.

3 Centrum 900 m Befintlig källa synliggörs GC-tunnel Bostadshusen placeras nära gatan. Garage/ carport dras in så att de inte dominerar gatubilden Alléer utmed gatan Smal gatan ej asfalt Varierad bebyggelse: radhus, friliggande villor, parhus. Äganderätt och hyresrätt blandas (ev bostadsrätt). Exempel: BoKlok radhus


Ladda ner ppt "Djurgårdsängen- - en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård Begreppet trädgårdsstad är drygt hundra år gammalt och syftar på ett förhållningssätt inom stadsplanering."

Liknande presentationer


Google-annonser