Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

-en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "-en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård"— Presentationens avskrift:

1 -en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård
häckar, alléträd, smala gaturum Djurgårdsängen- -en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård Begreppet trädgårdsstad är drygt hundra år gammalt och syftar på ett förhållningssätt inom stadsplanering. I England och Tyskland finns några goda förebilder och i Sverige är Enskede det mest kända exemplet. På senare tid har man börjat planera efter de gamla idealen. Hus och gator anpassas mjukt till terrängen med bevarade naturpartier. Trädgårdsstadens sammanhållna gaturum är särskilt viktigt, med friliggande hus i grönska. Häckar och alléträd länkar samman gaturummet. Garage, carportar och uthus görs friliggande och indragna från bostadshusets fasadliv.

2 Löväng i området mellan väg 128 och bostäderna.
Motionsspår Väg 128 Djurgårdsstugan Hofgårdsskolan Ny GC- tunnel Familjebadet Väg 127 Eksjöhovgård Sport-, idrottsanläggningar, camping, badplats etc

3 Smal gatan ej asfalt Bostadshusen placeras nära gatan. Garage/ carport dras in så att de inte dominerar gatubilden Befintlig källa synliggörs Centrum 900 m Alléer utmed gatan GC-tunnel Exempel: BoKlok radhus Varierad bebyggelse: radhus, friliggande villor, parhus. Äganderätt och hyresrätt blandas (ev bostadsrätt).


Ladda ner ppt "-en trädgårdsstad i Sävsjös Trädgård"

Liknande presentationer


Google-annonser