Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillgänglighetsåtgärder år 2011. Vikdalsvägen, Stadshuset Busshållplatsen på Vikdalsvägen vid 2:ans fritidsgård har tillgänglighetsanpassats. Hållplatsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillgänglighetsåtgärder år 2011. Vikdalsvägen, Stadshuset Busshållplatsen på Vikdalsvägen vid 2:ans fritidsgård har tillgänglighetsanpassats. Hållplatsen."— Presentationens avskrift:

1 Tillgänglighetsåtgärder år 2011

2 Vikdalsvägen, Stadshuset Busshållplatsen på Vikdalsvägen vid 2:ans fritidsgård har tillgänglighetsanpassats. Hållplatsen har fått förhöjd plattform samt tre stycken kompletterande sittplatser. Tydligare separering har även gjorts mellan busshållplasten och bakomliggande gång- och cykelbana. Infarten till fritidsgården har separerats med en refug. (Bhpl namn: Nacka forum, Stadshuset)

3 Nacka strand Tre stycken hållplatser har byggts om samt gångpassager har fått sänkt kantsten samt vita plattor för att markera övergångstället. Gångbanan på Skönviksvägen mellan Augustendalsvägen och Jarlabergsvägen har fått ny jämnare beläggning. (Bhpl namn: Vikdalsvägen och Cylindervägen)

4 Nacka Strand Exempel på tillgänglighetsanpassning av gångpassager i Nacka Strand. Bilden till vänster med betongkantsten och asfalterad gångbana. Bilden till höger illustrerar sänkt granitkantsten och gångbana med smågatsten.

5 Ektorpsvägen I korsningen mellan Ektorpsvägen och Edinsvägen har alla övergångställen byggts om med refuger och sänkt kantsten. Busshållplatserna i respektive riktning vid korsningen har tillgänglighetsanpassats. (Bhpl namn: Edinsvägen)

6 Sockenvägen/Trädgårdsvägen/Trappvägen I korsningen mellan Sockenvägen, Trädgårdsvägen och Trappvägen har alla övergångställen tillgänglighetsanpassats. Övergångställena över Sockenvägen har kompletterats med refuger.

7 Sockenvägen/ Kompassvägen Båda busshållplatserna har tillgänglighetsanpassats. Övergångstället över Sockenvägen har fått sänkt kantsten och kompletteras med en refug. Vid busshållplatsen på Sockenvägens norra sida har cykelbanan dragits bakom busskuren för att undvika konflikter mellan cyklister och kollektivtrafikresenärer. (Bhpl namn: Kompassvägen)

8 Boovägen Vid korsningen Boovägen och Västertäppsvägen har busshållplatserna tillgänglighetsanpassats i båda riktningarna. Åtgärderna har utförts i samband med trafiksäkerhetsåtgärder i berörd korsning. (Bhpl namn: Västertäppsvägen)

9 Storholmsvägen På Storholmsvägen har busshållplatserna i båda riktningarna åtgärdats. Åtgärden har utförts i samband med utbyggnad av gångbana på Storholmsvägens västra sida mellan Mensättravägen och Orkanvägen. (Bhpl namn: Sandholmsvägen)

10 Gillevägen Busshållplatsen på Gillevägen i riktning mot Nackanäsvägen har tillgänglighetsanpassats Åtgärden är utförd i samband med beläggningsarbete på Gillevägen. (Bhpl namn: Nacka Sickla Strand)

11 Skurustugan, Värmdövägen Busshållplatsen på Värmdövägen sydväst om korsningen med Gamla Landsvägen har tillgänglighetsanpassats och förberetts för montering av väderskydd. (Bhpl namn: Skurustugan) Hållplatsens det tidigare varit frekvent utsatt för skadegörelse. Diskussion förs med SL angående återplacering av nytt väderskydd.

12 Oxelvägen Två stycken busshållplatser har tillgänglighetsanpassats på Oxelvägen. Åtgärderna har gjorts i samband med utbyggnad trafiksäkerhetsåtgärder. (Bhpl namn: Östra Stensö)


Ladda ner ppt "Tillgänglighetsåtgärder år 2011. Vikdalsvägen, Stadshuset Busshållplatsen på Vikdalsvägen vid 2:ans fritidsgård har tillgänglighetsanpassats. Hållplatsen."

Liknande presentationer


Google-annonser