Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014."— Presentationens avskrift:

1 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 1. På höger sida om cykelvägen mot Gunnarstorp i höjd med brf Våren Rosenbuskar sticker ut i vägen. Träd och sly gör att man upplever det som en ”mörk vägg” Röja alla buskar/gräva upp buskarna och så gräs. Gallra ur träden så att kronan lyfts. Viss gallring av träd skall göras under 2014 2. På höger sida om cykelvägen mot Gunnarstorp fortsatt hela vägen ned mot ån Sly och träd som väver långt ut mot cykelvägen och bildar en ”mörk vägg” Röja alla buskar/gräva upp buskarna/slyn och så gräs. Gallra ur träden så att kronan lyfts Viss gallring av träd skall göras under 2014 3. Nedfart från cykelvägen i höjd med Rapsgatan Nerfarten är mycket brant och utformad på ett sånt sätt att cyklister riskerar hamna på fel sida Rapsgatan. Är en bom en lösningen? Kommunen har sett över detta och anser inte att en bom är lösningen då sikten för närvarande är god och en bom skulle vara i vägen.

2 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 4. Allmänt längst med hela cykelvägen från Bjuv till Gunnarstorp samt inne i byn Lyktstolpar samt kanter på cykelbanan kan utgöra en olycksrisk för synskadade då allt är grått Tydlig färg/reflex markering på lyktstolpar. Kant- och mittlinjes markering av gång och cykelbanan. Kommunen kommer att utreda en kompletterande belysning på gång/cykelväg från Rapsgatan till ca 50 m andra sidan bron 5. Cykelvägen mellan brf våren och fram till bron Beläggningen i cykelbanan är sprucken och det finns en kant i längsgående riktning som utgör en risk för fall olyckor ? Ny beläggning är utförd 6. Cykelvägen i höjd med Rapsgatan och hela vägen ned mot bron Vall med sly/buskar. Fullt uppväxt på sommar blir de ett in- och utsyns hinder Alla buskar och sly grävs upp och det sås gräs eller plantera låga marktäckare. Slänthuggning kommer att ske närmast gång/cykelvägen

3 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 7. Grusplan nere i dalsänkan vid ån Bommen är ofta uppbruten och grusplanen är ett tillhåll med bilar parkerade sena kvällar och nätter. Regelbunden tillsyn av bommen samt att om man observerar personer och fordon där kan man ringa och tipsa polisen Bommen är inspekterad och fungerar som den ska. 8. Bron nere i sänkanSkrymmande buskar vid brofästena på båda sidor Ta bort buskarna heltBedöms inte längre vara i vägen och är inte prioriterad att tas bort. 9. Bron nere i sänkanBeläggningen på bron är utsliten, Bron blir hal i vått väglag Ny beläggningKommunen kommer att se över vad man kan göra åt ytan på bron. Åtgärd är nödvändig.

4 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 10. BronOjämn asfalt vid brons norra fäste. olycksrisk Laga?Ny asfalt intill bron kommer att anläggas under 2014. 11. Högra sidan av norra delen av cykelvägen mot Gunnarstorp Längs hela cykelvägens dikesren växer Jätte björn loka samt på kärret. Mycket giftig Bekämpning under sommarhalvåret Åtgärdat 12. Parkbänken längst med cykelvägen strax innan Gunnarstorps by börjar Bänken har sjunkit ned i marken och är för låg samt har inget handtag. Det är inte tillräckligt med en bänk på hela sträckan Byta ut befintlig bänk till en funktionsduglig samt placera ut flera bänkar Kommer med i allmän översyn av bänkar i kommunen under 2014

5 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 13. Gång och cykelvägen inne i byn. Ojämn beläggning samt otydligt utmärkt ?Ingen åtgärd är planerad för tillfället. 14. Kiosken i Gunnarstorp Lastbilar parkerar framför kiosken i Gunnarstorp på ett sånt sätt att cyklister och gångtrafikanter får köra ut i vägen Kontakta polisen då det sker Alla som ser felparkeringar 15. SkogsdungenGrönområdet utnyttjas inte Gångstigen känns isolerad Öppna upp lite i skogsdungen Gallra Anläggning av gemensam fast grillplats med fasta bänkar, enklare motionsspår mm Kommunen ser över eventuell gallring längs med gång/cykelvägen under 2014.

6 www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 Belysning PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014 Bild 16. Gång och cykelstigen från Bjuv mot Gunnarstorp i höjd med rapsgatan och hela vägen ned i dalgången När vegetationen har löv skuggar den ljuset så att cykelvägen ligger mörk Om buskar och sly samt träd röjs och gallras enligt förslag på båda sidor så kommer cykelvägen vara upplyst fram till bron Se kommentar 4 17. På BronSjälva bron är helt mörklagd samt det område strax norr om bron Nya belysningsstolparSe kommentar 4 18. I skogsdungen gångstigen från byn mot Gunnarstorpsskola Generellt god belysning men är lite glest belyst vid tre punkter längst med sträckan Kan gallring av träden vara tillräckligt? Ny belysning? Se kommentar 4


Ladda ner ppt "Www.bjuv.se Uppföljning 23 januari 2014 av Protokoll från Trygghetsvandring i Gunnarstorp 2012-03-21 PlatsProblemFörslag på åtgärd Uppföljning 23/1-2014."

Liknande presentationer


Google-annonser