Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafiksäkerhetsåtgärder 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafiksäkerhetsåtgärder 2011"— Presentationens avskrift:

1 Trafiksäkerhetsåtgärder 2011

2 Ormingeleden Före: Efter: Genomförda åtgärder:
Utbyggnad av refuger ut över tidigare spärrlinjer. De ombyggda refugerna har märkts ut med reflexstolpar och avfarten ut på väg 222 från Lännersta har tydliggjorts med en avfartsskärm. Karta:

3 Storholmsvägen Före: Efter: Genomförda åtgärder
Utbyggnad av gångbana från Storholmsvägens korsning med Mensättravägen och upp till busshållplatserna Sandholmsvägen. Den nya gångbanan knyts ihop med befintlig gång- och cykelbana genom ett nytt övergångsställe. Från det nya övergångsstället och upp till busshållplatsen har även östra sidan kompletterats med en kort sträcka gångbana. Busshållplatserna Sandholmsvägen och befintligt övergångsställe på Storholmsvägen har tillgänglighetsanpassats i samband med trafiksäkerhetsåtgärden.

4 Boov. /Västertäppsv. Före: Efter:
Genomförda åtgärder: Korsningen Boovägen/Västertäppsvägen har byggts om och övergångsstället över Boovägen har kompletterats med mittrefuger för ökad trafiksäkerhet. Båda busshållplatserna samt befintligt och nytt övergångsställe, norr om korningen och över Västertäppsvägen har tillgänglighetsanpassats i samband med trafiksäkerhetsåtgärden.

5 Oxelvägen Före: Efter: Genomförda åtgärder:
Befintligt signalreglerat övergångsställe på Oxelvägen i höjd med Klarbärsvägen har i samband med armaturbyte även kompletterats med mittrefuger med signalstolpar. Oxelvägen är bred och mittrefugerna har bidrar till att övergångsstället och signalen syns bättre och är mer trafiksäkert. Förhoppningsvis minskar även fordonshastigheterna. Intilliggande busshållplatserna Stensö och tillhörande övergångsställe norr om dessa har tillgänglighetsanpassats i samband med trafiksäkerhetsåtgärden.

6 Gillevägen Genomförda åtgärder:
Vid övergångsstället på Gillevägen-Långsjövägen har ”blinkande övergångsställes skyltar” installerats för att öka uppmärksamheten på gående som kommer från den, delvis skymda trappan som leder ner till övergångsstället från Sickla skola. Efter:

7 Nacka strand/ Engelska skolan
Före: Efter: Genomförda åtgärder: Efter Engelska skolans etablering i Nacka strand är det fler som går i området. För att förbättra trafiksäkerheten har ny belysning satts upp vid gångpassagerna på Vikdalsvägen. För att påminna bilister om att hastighetsbegränsningen är 30 km/timme har ”du-kör-för-fort”-skylt har satts upp på Augustendalsvägen.

8 Saltängens skola Före: Efter: Genomförda åtgärder:
Den gamla bussvändslingan som har används som avlämningsplats för Saltängens skola på Tranvägen har byggts om för att bättre passa som avlämningsplats. Ytan har asfalterats och en gångbana har anlagts in mot Saltängens skola.

9 Järlaleden Före: Efter:
Längs med Järlaleden mellan busshållplatsen Kyrkviken och busshållplatsen Planiavägen har gång- och cykelstråket flyttats och förbättrats. En gång- och cykelbana på ca 3 meter bredd har anlagts längs med Järlaleden. Trafiksäkerhetsåtgärder leder till en bättre anslutning med högre standard mellan de olika gång- och cykelstråken.

10 Skogsövägen Före: Efter: Genomförda åtgärder:
Längs med Skogsövägen från korsningen Skogsövägen-Kyrkogårdsvägen har en gångbana anlagts för att öka trafiksäkerheten för de gående till ridhuset och till Naturreservatet. Skogsövägens vägområdet är smalt vilket ledde till att en ficka för mötande trafik på de 100 meter som gångvägen ligger längs anlades samt vägskyltar som varnar för avsmalnande väg.

11 Neglinge Skola Före: Efter:
Genomförda åtgärder: För att separera barnen som går till Neglinge skola längs med Valhallavägen från skolans transporter har en gångbana byggts som delvis är särskild med dike och delvis med räcke och kantsten. För att se till att transporterna till skolan inte ska behöva backa in till skolan från Skogsstigen har även en vändplats byggts och avfallskärlen flyttats.

12 Byvägen/Kyrkvägen Före: Efter: Genomförda åtgärder:
Förhöjt övergångsställe över Byvägen mellan Kyrkvägen och Trumpetarevägen. Tidigare har funnits ett övergångsställe här men det nybyggda övergångsstället är i förskjutet läge och mer trafiksäkert och visuellt tydligt genom sin förhöjning


Ladda ner ppt "Trafiksäkerhetsåtgärder 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser