Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slides från Astando Digitalisering GC-nät.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slides från Astando Digitalisering GC-nät."— Presentationens avskrift:

1 Slides från Astando Digitalisering GC-nät

2 Friliggande gång- och cykelbana
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Brun Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning Gul Anslutning till bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Mörkgrön Övergångsställe Konstruktion = Övergångsställe Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

3 G-nät/trottoar Max 5 meter Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser
Brun Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning Gul Anslutning till bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Mörkgrön Övergångsställe Konstruktion = Övergångsställe Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

4 Friliggande gång- och cykelbana som ansluter till cykelfält
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Orange Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning Gul Anslutningar till cykelfältets respektive bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Blå Cykelfält Konstruktion = Cykelfält Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

5 Friliggande gång- och cykelbana som ansluter till cykelfält
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Orange Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning Gul Anslutningar till cykelfältets respektive bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Blå Cykelfält Konstruktion = Cykelfält Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik Mörkgrön Övergångsställe Konstruktion = Övergångsställe

6 Uppdelning gång- och cykelbana
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Orange Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana (Sidoläge = vänster) Konstruktion = Gångbana (Sidoläge = höger) Förbjuden färdriktning

7 Korsande cykelfält med överfarter
Max 50 meter Max 50 meter Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Blå Cykelfält Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning Gul Tänkt fortsättning i cykelfältets för­längning Konstruktion = Fortsättning i nätet Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

8 Trottoar i förort med gatupassage
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Gul Gatupassage över lokalgatan Konstruktion = Gatupassage utan överfartsställe Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik Turkos Lokalgata utan trottoar Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik

9 Gång- och cykelbana med överfart/övergångsställe
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Orange Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Röd Övergångsställe samt cykelöverfart Konstruktion = Trottoar Konstruktion = Cykelöverfart Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

10 Gång- och cykelbana med separata överfarter och övergångsställen
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Orange Friliggande gång- och cykelväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Mörkgrön Övergångsställe Konstruktion = Övergångsställe Blå Cykelbana Trafikslag = Cykeltrafik Mörkblå Cykelöverfart Konstruktion = Cykelöverfart Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

11 Anslutning till parkväg
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Blå Cykelfält Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning Gul Anslutningar till bilvägens mitt från cykelfältet respektive parkvägens för­ längning. Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning (på delen från cykelfältet) Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Orange Parkväg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Övrig GC-väg Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

12 Trottoar med utfart Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön
Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Korsande Trafik = Biltrafik Turkos Lokalgata utan trottoar Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik Korsande Trafik = Gångtrafik Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

13 Lokalgata där trottoar upphör och återkommer
Max 20 meter Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Grön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Gul Anslutningar till bilvägens mitt från trottoar Konstruktion = Koppling till nät Orange Tänkt fortsättning i trottoarens för­ längning Konstruktion = Fortsättning i nätet Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik Turkos Lokalgata utan trottoar Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik

14 Anslutning till vändplan
Min 2 meter Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Orange Gång- och cykelväg som ansluter vändplanen till korsande väg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Gångbana Konstruktion = Cykelbana Gul Anslutningar till bilvägarnas mitt från gång- och cykelbanan. Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

15 Adresser 1a 3a 5a 7a 5 7 1 3 9 11 Max 5 meter Max 5 meter Vägdel
Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Mörkgrön Inre gångvägnät delvis genom fastig­ heten Konstruktion = Gångbana Turkos Innergård Konstruktion = Torg eller annan plattmark Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

16 Torgyta Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön Torgyta
Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Öppen yta Röd Övergångsställe Konstruktion = Övergångsställe Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik (Korsande Trafik = Gångtrafik)

17 Slides från Astando Hållplatser

18 Hållplats med plattform
Vägdel Beskrivning Innehåll, företeelser Ljusgrön Trottoar Trafikslag = Gångtrafik GC-konstruktion = Trottoar Mörkgrön Övergångsställe GC-konstruktion = Övergångsställe Lila Hållplatsplattform GC-konstruktion = Plattform Gul Anslutning från påstigningspunkt till kollektivtrafiknätet GC-konstruktion = Koppling till nät Turkos Spårvagnsspår Trafikslag = Kollektivtrafik Svart Bilväg Trafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

19 Typhållplats: Trottoar

20 Slides från Astando Adressknytning

21 Riktlinjer från manualen

22 1 Alla gator som är möjliga att gå och cykla på ska digitaliseras. Detta gäller bl.a. bilvägar inom kvarter och tomtmark om dessa inte finns i det befintliga underlaget.

23 2 Det bör vara mer än 5 meter mellan noder, dvs. olika vägval. I fall där avståndet är mindre görs anslutningar till en gemensam nod. Detta är ingen absolut regel utan avstånden kan vara kortare om det i annat fall skulle försvåra navigering eller läsbarhet. > 5 meter < 5 meter

24 3 Inga företeelser bör vara kortare än 0.5 meter. Inga synliga företeelser ska dock skippas. T.ex. kan en mycket kort trappa ska snarare förlängas något än skippas helt.

25 4 Anslutning av GC-nät till befintligt vägnät görs med "Koppling till nät". Dessa kopplingar dras ortogonalt mot existerande länk om avståndet till närmsta nod överstiger 5 meter, annars dras kopplingslänken till noden. > 5 meter < 5 meter

26 5 Trottoarer och parkvägar som innehåller trappor klassas för enbart gångtrafik

27 6 Obevakade gångpassager (Gatupassage utan överfartsställe) läggs in på lämpliga ställen för att skapa ett nät som kan navigeras på ett naturligt sätt trots att de saknas övergångsställen. Dessa läggs lämpligen vid korsningar men även med jämna mellanrum längs gator utan andra gatupassager. Det bör dock vara minst 50 meter mellan passagerna. > 50 meter

28 7 Överfarter (Gatupassage utan överfartsställe, Övergångsställe, Cykelöverfart) ska brytas vid väglänken om det inte finns motsvarande konstruktion på båda sidorna av den korsande vägen för att möjliggöra navigering in på korsgatan.

29 8 Cykelöverfarter ska brytas vid korsande väglänk. Om den korsande vägen uppenbarligen inte tillåter cykeltrafik kan man dock dra överfarten utan att bryta vägen. I normalfallet hanteras istället förbjudna svängar med olika svängrestriktioner och begränsningar av trafikslag.

30 9 Om Cykelöverfarten och Övergångsstället är skiljda av en refug ska separata länkar digitaliseras, annars används konstruktionen GC-överfart på en gemensam länk.

31 10 Om in- eller utfarten till den gemensamma GC-överfarten är separerade kan man även i detta fall digitalisera separata länkar.

32 11 Uppfart som används för biltrafik räknas som bilväg och ska ansluta direkt mot befintlig väglänk utan ”Koppling till nät”. Detta gäller även om länken bryts av en trottoar, cykelbana eller liknande. Uppfarter ska ha samtliga trafikslag.

33 12 Uppfarter till privata tomter ska inte digitaliseras. Endast om det finns flerfamiljshus eller allmännyttiga faciliteter på tomten kan länkar skapas.

34 13 Om trottoar endast finns på ena sidan av en väg ska värdet "Gatupassage utan övergångsställe" användas för att knyta fram till väglänken. Från väglänken dras sedan en Uppfart enligt ovan. Trafikslag ska sättas enligt följande: Gatupassage utan övergångsställe: Gång Uppfart till skafttomt: Bil, Cykel, Gång På detta sätt kan navigering ske till uppfarten med samtliga trafikslag.

35 14 Trottoarer bör vara mer än 0.5 m breda för att digitaliseras. Kontrollera med befintliga underlag att detta verkligen är en trottoar och inte bara en kantremsa.

36 15 Vid överfarter (övergångsställe/cykelöverfart) ska länken fram till trottoarkant digitaliseras som trottoar om den är > 0.5 meter i annat fall dras överfarten direkt till trottoaren för att undvika onödigt korta utbredningar. > 0,5 m

37 16 Länkar på torgytor klassas endast som gångtrafik.

38 17 Använd alltid ortofotot inom kvartersmark annars kan man missa länkar eftersom baskarta ofta saknas inom kvartersmark. I detta fall saknas länkar för gångvägarna inom kvarteret.

39 Adressangöring flerfamiljshus
Ortogonal knytning fungerar ofta!

40 Adressangöring villakvarter
Knytning behöver ofta justeras! Röd linje: automatisk ortogonal angöring. Lila linje: digitaliserade anslutningslänkar. Blå linje: automatisk angöring mot anslutningslänkar.

41 Adressangöring delad port
Knytning behöver justeras! Röd linje: automatisk ortogonal angöring. Lila linje: digitaliserade anslutningslänkar. Blå linje: automatisk angöring mot anslutningslänkar.

42 Adressangöring privat mark
Endast om flera angöringspunkter hamnar på samma punkt, och de ligger mer än 5 meter från port/grind, får ytterligare länkar skapas för att destinationen skall blir entydig för en viss adress. 10

43 Adressangöring privat mark
10 12


Ladda ner ppt "Slides från Astando Digitalisering GC-nät."

Liknande presentationer


Google-annonser