Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slides från Astando •Digitalisering GC-nät. Friliggande gång- och cykelbana VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BrunFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slides från Astando •Digitalisering GC-nät. Friliggande gång- och cykelbana VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BrunFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag."— Presentationens avskrift:

1 Slides från Astando •Digitalisering GC-nät

2 Friliggande gång- och cykelbana VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BrunFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning GulAnslutning till bilvägens mittTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar MörkgrönÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Övergångsställe SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

3 G-nät/trottoar Max 5 meter VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BrunFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning GulAnslutning till bilvägens mittTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar MörkgrönÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Övergångsställe SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

4 Friliggande gång- och cykelbana som ansluter till cykelfält VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser OrangeFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning GulAnslutningar till cykelfältets respektive bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning BlåCykelfältTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

5 Friliggande gång- och cykelbana som ansluter till cykelfält VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser OrangeFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana Förbjuden färdriktning GulAnslutningar till cykelfältets respektive bilvägens mitt Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning BlåCykelfältTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik MörkgrönÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Övergångsställe

6 Uppdelning gång- och cykelbana VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser OrangeFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana (Sidoläge = vänster) Konstruktion = Gångbana (Sidoläge = höger) Förbjuden färdriktning

7 Korsande cykelfält med överfarter Max 50 meter VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BlåCykelfältTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning GulTänkt fortsättning i cykelfältets för­längning Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Fortsättning i nätet Förbjuden färdriktning SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

8 Trottoar i förort med gatupassage VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar GulGatupassage över lokalgatanTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Gatupassage utan överfartsställe SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik TurkosLokalgata utan trottoarTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik

9 Gång- och cykelbana med överfart/övergångsställe VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser OrangeFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana RödÖvergångsställe samt cykelöverfart Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Trottoar Konstruktion = Cykelöverfart SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

10 Gång- och cykelbana med separata överfarter och övergångsställen VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser OrangeFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana Konstruktion = Gångbana LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar MörkgrönÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Övergångsställe BlåCykelbanaTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelbana MörkblåCykelöverfartTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelöverfart SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

11 Anslutning till parkväg VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BlåCykelfältTrafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Cykelfält Förbjuden färdriktning GulAnslutningar till bilvägens mitt från cykelfältet respektive parkvägens för­ längning. Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät Förbjuden färdriktning (på delen från cykelfältet) LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar OrangeParkvägTrafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Övrig GC-väg SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

12 Trottoar med utfart VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar Korsande Trafik = Biltrafik TurkosLokalgata utan trottoarTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik Korsande Trafik = Gångtrafik SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik Korsande Trafik = Gångtrafik

13 Lokalgata där trottoar upphör och återkommer Max 20 meter VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser GrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar GulAnslutningar till bilvägens mitt från trottoar Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Koppling till nät OrangeTänkt fortsättning i trottoarens för­ längning Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Fortsättning i nätet SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik TurkosLokalgata utan trottoarTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik + Gångtrafik

14 Anslutning till vändplan Min 2 meter VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar OrangeGång- och cykelväg som ansluter vändplanen till korsande väg Trafikslag = Gångtrafik + Cykeltrafik Konstruktion = Gångbana Konstruktion = Cykelbana GulAnslutningar till bilvägarnas mitt från gång- och cykelbanan. Trafikslag = Cykeltrafik Konstruktion = Koppling till nät SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

15 Adresser 19 75 3 7a7a 5a5a 3a3a 1a1a 1 Max 5 meter VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Trottoar MörkgrönInre gångvägnät delvis genom fastig­ heten Trafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Gångbana TurkosInnergårdTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Torg eller annan plattmark SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

16 Torgyta VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTorgytaTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Öppen yta RödÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik Konstruktion = Övergångsställe SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik (Korsande Trafik = Gångtrafik)

17 Slides från Astando •Hållplatser

18 Hållplats med plattform VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser LjusgrönTrottoarTrafikslag = Gångtrafik GC-konstruktion = Trottoar MörkgrönÖvergångsställeTrafikslag = Gångtrafik GC-konstruktion = Övergångsställe LilaHållplatsplattformTrafikslag = Gångtrafik GC-konstruktion = Plattform GulAnslutning från påstigningspunkt till kollektivtrafiknätet Trafikslag = Gångtrafik GC-konstruktion = Koppling till nät TurkosSpårvagnsspårTrafikslag = Kollektivtrafik SvartBilvägTrafikslag = Biltrafik + Cykeltrafik

19 Typhållplats: Trottoar

20 Slides från Astando •Adressknytning

21 Riktlinjer från manualen

22 1 •Alla gator som är möjliga att gå och cykla på ska digitaliseras. Detta gäller bl.a. bilvägar inom kvarter och tomtmark om dessa inte finns i det befintliga underlaget.

23 2 •Det bör vara mer än 5 meter mellan noder, dvs. olika vägval. I fall där avståndet är mindre görs anslutningar till en gemensam nod. Detta är ingen absolut regel utan avstånden kan vara kortare om det i annat fall skulle försvåra navigering eller läsbarhet. > 5 meter < 5 meter

24 3 •Inga företeelser bör vara kortare än 0.5 meter. Inga synliga företeelser ska dock skippas. T.ex. kan en mycket kort trappa ska snarare förlängas något än skippas helt.

25 4 •Anslutning av GC-nät till befintligt vägnät görs med "Koppling till nät". Dessa kopplingar dras ortogonalt mot existerande länk om avståndet till närmsta nod överstiger 5 meter, annars dras kopplingslänken till noden. > 5 meter < 5 meter

26 5 •Trottoarer och parkvägar som innehåller trappor klassas för enbart gångtrafik

27 6 •Obevakade gångpassager (Gatupassage utan överfartsställe) läggs in på lämpliga ställen för att skapa ett nät som kan navigeras på ett naturligt sätt trots att de saknas övergångsställen. Dessa läggs lämpligen vid korsningar men även med jämna mellanrum längs gator utan andra gatupassager. Det bör dock vara minst 50 meter mellan passagerna. > 50 meter

28 7 •Överfarter (Gatupassage utan överfartsställe, Övergångsställe, Cykelöverfart) ska brytas vid väglänken om det inte finns motsvarande konstruktion på båda sidorna av den korsande vägen för att möjliggöra navigering in på korsgatan.

29 8 •Cykelöverfarter ska brytas vid korsande väglänk. Om den korsande vägen uppenbarligen inte tillåter cykeltrafik kan man dock dra överfarten utan att bryta vägen. I normalfallet hanteras istället förbjudna svängar med olika svängrestriktioner och begränsningar av trafikslag.

30 9 •Om Cykelöverfarten och Övergångsstället är skiljda av en refug ska separata länkar digitaliseras, annars används konstruktionen GC-överfart på en gemensam länk.

31 10 •Om in- eller utfarten till den gemensamma GC-överfarten är separerade kan man även i detta fall digitalisera separata länkar.

32 11 •Uppfart som används för biltrafik räknas som bilväg och ska ansluta direkt mot befintlig väglänk utan ”Koppling till nät”. Detta gäller även om länken bryts av en trottoar, cykelbana eller liknande. Uppfarter ska ha samtliga trafikslag.

33 12 •Uppfarter till privata tomter ska inte digitaliseras. Endast om det finns flerfamiljshus eller allmännyttiga faciliteter på tomten kan länkar skapas.

34 13 •Om trottoar endast finns på ena sidan av en väg ska värdet "Gatupassage utan övergångsställe" användas för att knyta fram till väglänken. Från väglänken dras sedan en Uppfart enligt ovan. Trafikslag ska sättas enligt följande: Gatupassage utan övergångsställe: Gång Uppfart till skafttomt: Bil, Cykel, Gång På detta sätt kan navigering ske till uppfarten med samtliga trafikslag.

35 14 •Trottoarer bör vara mer än 0.5 m breda för att digitaliseras. Kontrollera med befintliga underlag att detta verkligen är en trottoar och inte bara en kantremsa.

36 15 •Vid överfarter (övergångsställe/cykelöverfart) ska länken fram till trottoarkant digitaliseras som trottoar om den är > 0.5 meter i annat fall dras överfarten direkt till trottoaren för att undvika onödigt korta utbredningar. > 0,5 m

37 16 •Länkar på torgytor klassas endast som gångtrafik.

38 17 •Använd alltid ortofotot inom kvartersmark annars kan man missa länkar eftersom baskarta ofta saknas inom kvartersmark. I detta fall saknas länkar för gångvägarna inom kvarteret.

39 Adressangöring flerfamiljshus Ortogonal knytning fungerar ofta!

40 Adressangöring villakvarter Knytning behöver ofta justeras! Röd linje: automatisk ortogonal angöring. Lila linje: digitaliserade anslutningslänkar. Blå linje: automatisk angöring mot anslutningslänkar.

41 Adressangöring delad port Knytning behöver justeras! Röd linje: automatisk ortogonal angöring. Lila linje: digitaliserade anslutningslänkar. Blå linje: automatisk angöring mot anslutningslänkar.

42 Adressangöring privat mark Endast om flera angöringspunkter hamnar på samma punkt, och de ligger mer än 5 meter från port/grind, får ytterligare länkar skapas för att destinationen skall blir entydig för en viss adress. 10

43 Adressangöring privat mark 10 12


Ladda ner ppt "Slides från Astando •Digitalisering GC-nät. Friliggande gång- och cykelbana VägdelBeskrivningInnehåll, företeelser BrunFriliggande gång- och cykelvägTrafikslag."

Liknande presentationer


Google-annonser