Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motorcyklisters attityder och beteende En enkätundersökning i samarbete mellan SMC och NTF Maria Nordqvist och Nils Petter Gregersen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motorcyklisters attityder och beteende En enkätundersökning i samarbete mellan SMC och NTF Maria Nordqvist och Nils Petter Gregersen."— Presentationens avskrift:

1 Motorcyklisters attityder och beteende En enkätundersökning i samarbete mellan SMC och NTF Maria Nordqvist och Nils Petter Gregersen

2 Motorcyklisters attityder och beteende Målgrupp: SMC:s medlemmar våren 2010 Utskick: via e-post till 2000 slumpvis utvalda Antal svar: cirka 700 inklusive en påminnelse (35%) Medelålder: 49 år (SMC: 49 år Sverige: 50 år) Andel kvinnor: 9 % (SMC: 14 %, Sverige 11 %) Finansiering: Trafikverket, NTF och SMC Genomförd av: SMC och NTF

3 … men det betyder inte att motor- cyklister inte är säkerhetsmedvetna. Detta är ett kort sammandrag av några frågor i undersökningen. Resten hoppas vi kunna publicera före årsskiftet! Det kommer aldrig att bli riskfritt att köra motorcykel…

4

5 Scooter har fortsättningsvis lagts ihop med ”Annan” Typ av motorcykel som används mest Andel av dödsolyckor 2005-2008 enligt djupstudier: 3% 19% 6% 12% 11% 36% (9%) 4%

6 Om sambandet skulle vara starkt mellan ålder och år man kört skulle alla ligga längs diagonalen. Många är äldre men har kört mindre än tio år. Ålder på förare och år på motorcykel

7 Användning av personlig skyddsutrustning är hög! Procent som alltid använder… Användande av personlig skyddsutrustning

8 Andelen MC-ägare med ABS är hög, 27% (7% totalt av MC-beståndet). Drygt 80% kommer att välja ABS på sin nästa mc. Nuvarande mcNästa MC ABS idag och i framtiden

9 Nästan 60 % har deltagit i någon typ av fortbildning. Bilden visar fördelningen på olika kurstyper. Andelen som gått SMC:s nyare kurser på bana är hög. Procent som deltagit Deltagande i frivillig fortbildning

10 Över hälften har en eller flera gånger varit nära att krocka med annat fordon det senaste året där motparten inte sett motorcykeln. Procent Uppmärksamhet och synbarhet

11 Attitydindex för hastighet och alkohol (medelvärde) Sämst hastig- hetsattiyder Bäst hastig- hetsattiyder Medelvärde Attityd till hastighet och alkohol utifrån MC-typ

12 Bilister: 24% Procent Sänka hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten

13 Bilister: 80% Procent Straffet för rattfylleri bör vara hårdare

14 Bilister: 42% svarar 90 eller lägre Procent Din normalhastighet vid 90 km/h, lite trafik och du själv kan välja fart?

15 Bilister: 14% Bilister: 37% Bilister: 4% Bilister: 8% Procent Alkohol och droger; andel som en eller flera gånger det senaste året har …

16 Åsikter om åtgärder; medelvärde på 5-gradig skala Medelvärde

17 Mitträcke av vajertyp - vettig åtgärd för att minska kollisioner utifrån fordon; MC eller bil

18 Mitträcken anpassade och installerade utifrån motorcyklisternas behov är en majoritet positiva till. Procent Mitträcken är bra åtgärd om de är utformade och placerade med tanke på MC

19 Två tredjedelar säger att löst grus på asfaltvägar är ett problem man upplever ofta. Procent Är löst grus på asfalt ett problem?

20 Över hälften anser att varselväst är bra för ökad synbarhet Procent Varselväst gör att jag syns bättre

21 Elva av de tolv högst rankade säkerhetskällorna är inom MC-kollektivet Procent Informations/utbildningskällor som betytt mest för ditt säkerhetstänkande som motorcyklist

22 Andra åtgärder som varit bäst för din säkerhet som motorcyklist Personlig skydds- utrustning rankad högt, sänkta fartgränser lägst Procent

23 Slutsatser så här långt… Det finns en stor medvetenhet om säkerhet bland motorcyklister MC-kollektivet är den källa som rankas högst för det egna säkerhetsmedvetandet Användningen av personlig skyddsutrustning är hög Majoriteten tänker skaffa ABS på nästa mc Attityd till nykterhet är bättre jämfört med bilister Attityd till hastighetsefterlevnad är sämre jämfört med bilister

24 Mera slutsatser Anser att vajerräcken är bra för bilister men inte för motorcyklister Majoriteten är positiva till mitträcken utformade och placerade utifrån ett MC-perspektiv Många har varit nära att krocka med ett annat fordon som inte sett motorcyklisten Ser inte sänkt hastighet som viktig åtgärd för ökad säkerhet Framhåller andra åtgärder, t ex uppmärksamhets- kampanjer och vägunderhåll

25 Tack för ordet! Maria Nordqvist, SMC maria.nordqvist@svmc.semaria.nordqvist@svmc.se Nils Petter Gregersen, NTF nils.petter.gregersen@ntf.senils.petter.gregersen@ntf.se


Ladda ner ppt "Motorcyklisters attityder och beteende En enkätundersökning i samarbete mellan SMC och NTF Maria Nordqvist och Nils Petter Gregersen."

Liknande presentationer


Google-annonser