Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Motorcyklisters attityder och beteende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Motorcyklisters attityder och beteende"— Presentationens avskrift:

1 Motorcyklisters attityder och beteende
En enkätundersökning i samarbete mellan SMC och NTF Maria Nordqvist och Nils Petter Gregersen

2 Motorcyklisters attityder och beteende
Målgrupp: SMC:s medlemmar våren 2010 Utskick: via e-post till 2000 slumpvis utvalda Antal svar: cirka 700 inklusive en påminnelse (35%) Medelålder: 49 år (SMC: 49 år Sverige: 50 år) Andel kvinnor: 9 % (SMC: 14 %, Sverige 11 %) Finansiering: Trafikverket, NTF och SMC Genomförd av: SMC och NTF

3 Det kommer aldrig att bli riskfritt att köra motorcykel…
… men det betyder inte att motor-cyklister inte är säkerhetsmedvetna. Detta är ett kort sammandrag av några frågor i undersökningen. Resten hoppas vi kunna publicera före årsskiftet!

4

5 Typ av motorcykel som används mest
Andel av dödsolyckor enligt djupstudier: 3% 19% 6% % 11% 36% (9%) % Scooter har fortsättningsvis lagts ihop med ”Annan”

6 Ålder på förare och år på motorcykel
Om sambandet skulle vara starkt mellan ålder och år man kört skulle alla ligga längs diagonalen. Många är äldre men har kört mindre än tio år.

7 Användande av personlig skyddsutrustning
Användning av personlig skyddsutrustning är hög! Procent som alltid använder…

8 ABS idag och i framtiden
Andelen MC-ägare med ABS är hög, 27% (7% totalt av MC-beståndet). Drygt 80% kommer att välja ABS på sin nästa mc. Nuvarande mc Nästa MC

9 Deltagande i frivillig fortbildning
Nästan 60 % har deltagit i någon typ av fortbildning. Bilden visar fördelningen på olika kurstyper. Andelen som gått SMC:s nyare kurser på bana är hög. Procent som deltagit

10 Uppmärksamhet och synbarhet
Över hälften har en eller flera gånger varit nära att krocka med annat fordon det senaste året där motparten inte sett motorcykeln. Procent

11 Attityd till hastighet och alkohol utifrån MC-typ
Attitydindex för hastighet och alkohol (medelvärde) Bäst hastig-hetsattiyder Medelvärde Sämst hastig-hetsattiyder

12 Sänka hastighetsgränser för att öka trafiksäkerheten
Procent Bilister: 24%

13 Straffet för rattfylleri bör vara hårdare
Bilister: 80% Procent

14 Din normalhastighet vid 90 km/h, lite trafik och du själv kan välja fart?
Procent Bilister: 42% svarar 90 eller lägre

15 Alkohol och droger; andel som en eller flera gånger det senaste året har…
Bilister: 37% Procent Bilister: 14% Bilister: 4% Bilister: 8%

16 Åsikter om åtgärder; medelvärde på 5-gradig skala

17 Mitträcke av vajertyp - vettig åtgärd för att minska kollisioner utifrån fordon; MC eller bil

18 Mitträcken är bra åtgärd om de är utformade och placerade med tanke på MC
Mitträcken anpassade och installerade utifrån motorcyklisternas behov är en majoritet positiva till. Procent

19 Är löst grus på asfalt ett problem?
Två tredjedelar säger att löst grus på asfaltvägar är ett problem man upplever ofta. Procent

20 Varselväst gör att jag syns bättre
Över hälften anser att varselväst är bra för ökad synbarhet Procent

21 Informations/utbildningskällor som betytt mest för ditt säkerhetstänkande som motorcyklist
Elva av de tolv högst rankade säkerhetskällorna är inom MC-kollektivet Procent

22 Andra åtgärder som varit bäst för din säkerhet som motorcyklist
Personlig skydds- utrustning rankad högt, sänkta fartgränser lägst Procent

23 Slutsatser så här långt…
Det finns en stor medvetenhet om säkerhet bland motorcyklister MC-kollektivet är den källa som rankas högst för det egna säkerhetsmedvetandet Användningen av personlig skyddsutrustning är hög Majoriteten tänker skaffa ABS på nästa mc Attityd till nykterhet är bättre jämfört med bilister Attityd till hastighetsefterlevnad är sämre jämfört med bilister

24 Mera slutsatser Anser att vajerräcken är bra för bilister men inte för motorcyklister Majoriteten är positiva till mitträcken utformade och placerade utifrån ett MC-perspektiv Många har varit nära att krocka med ett annat fordon som inte sett motorcyklisten Ser inte sänkt hastighet som viktig åtgärd för ökad säkerhet Framhåller andra åtgärder, t ex uppmärksamhets-kampanjer och vägunderhåll

25 Tack för ordet! Maria Nordqvist, SMC maria.nordqvist@svmc.se
Nils Petter Gregersen, NTF


Ladda ner ppt "Motorcyklisters attityder och beteende"

Liknande presentationer


Google-annonser