Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Upplag vid allmän och enskild väg Så lägger du virke och skogsbränsle.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Upplag vid allmän och enskild väg Så lägger du virke och skogsbränsle."— Presentationens avskrift:

1 Upplag vid allmän och enskild väg Så lägger du virke och skogsbränsle

2 Nu blir det lättare • Generellt tillstånd för virke och skogsbränsle • Mindre jobb • Ingen ansökningsavgift • Så fungerar det

3 Generellt tillstånd • Generellt tillstånd för en eller flera vägar inom länet • Vägar: • Vägnummer över 500 • Max 80 km/h • Färre än 2 000 fordon/dygn

4 Mindre jobb & billigare • En ansökan • Förenklad anmälan för avlägg • Lägre kostnader för administration

5 Så fungerar det • Ansökningsförfarande • Den nya instruktionen

6 Så fungerar det • Här ansöker du • http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och- transportera/Trafikera-vag/Virkesupplag-vid-vag/ http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och- transportera/Trafikera-vag/Virkesupplag-vid-vag/ • 0771 – 921 921

7 Tillstånd krävs alltid

8 Begreppsförklaringar • Upplaget • Virke • Skogsbränsle • Välta • Väghållare • Allmän väg • Enskild väg • Vägområde • Säkerhetszon

9 • Upplagets placering och utformning • Vältans placering och utformning • Säkerhetsavstånd luftledningar • Säkerhetsavstånd korsningar, backkrön etc. • Säkerhetshöjande åtgärder Säkerheten är viktig

10 Placera och utforma virkesupplaget trafiksäkert och så att virket kan hanteras säkert och rationellt. Minska riskerna i trafiken

11 Placera aldrig ett upplag i riskzonen från en korsning! Minska riskerna i trafiken

12 Rekommenderat minsta avstånd från korsningar, backkrön m.m. på allmän väg: Minska riskerna i trafiken

13 Tänk på säkerhetsavståndet i närheten av luftledningar. Elsäkerhet

14 • Säkerhetsavstånd luftledningar

15 Undvik placeringar där det finns risk för ras. Rationell hantering

16 Vältans placering och utformning Rationell hantering

17 Minska riskerna i trafiken Säkerhetszoner i olika hastighetsintervaller

18 Vältans placering och utformning Minska riskerna i trafiken

19 Enskild väg Minska riskerna i trafiken

20 • Arbetsmiljö och säkerhet • Hastighetssänkning • Skyltar • Befintliga sidoräcken • Tillfälliga räcken • Påkörningsskydd Minska riskerna i trafiken

21 Ta med hem 1. De generella tillstånden är framtagna för att underlätta arbetet och minska administrationen 2. Instruktionerna finns för att öka säkerheten kring trafiken och det svenska skogsbruket 3. Många risker kan undvikas med sunt förnuft

22 Skogforsk och Trafikverket i samarbete Generella tillstånd Medredaktörer: Skogsbranschen Skogsindustrierna SMF


Ladda ner ppt "Upplag vid allmän och enskild väg Så lägger du virke och skogsbränsle."

Liknande presentationer


Google-annonser