Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Säkert Bondförnuft Handledarens namn Handledare i Säkert Bondförnuft.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Säkert Bondförnuft Handledarens namn Handledare i Säkert Bondförnuft."— Presentationens avskrift:

1 Säkert Bondförnuft Handledarens namn Handledare i Säkert Bondförnuft

2 Sveriges mest olycksdrabbade bransch
Varje år omkommer personer på våra gårdar runt om i landet, flera av dem är barn. Det måste vi ändra på!

3 Dödsolyckor i arbetet, jord- och skogsbruk, Arbetsmiljöverket
Totalt 2000 8 6 14 2001 7 3 10 2002 4 11 2003 2 2004 1 9 2005 16 2006 2007 18 2008 13 2009 2010 2011 prel 15 Summa 78 55 133 3

4 Dödolyckor per 100 000 sysselsatta
Arbetsmiljöverkets jämförelsetal

5 Vilken typ av olycka är vanligast?
Fordon 7 % Fall till lägre nivå 9 % Fall till samma nivå 7 % Skog 24 % Klämskada 7 % Vedhantering 9 % Kontakt med rörlig maskindel 7 % Djur 20 % Skadad av hanterat föremål 8 % Träffad av fallande föremål 2 % Statistik från LRF Försäkring.

6 Målsättning En halvering av olyckstalen till dec 2013

7 Det räcker inte längre med sunt bondförnuft
Nu krävs det ett annat tänkesätt – ökad insikt Andra attityder – ett annat förnuft Satsningar på arbetsmiljö = bättre ekonomi Vägen dit är det säkra bondförnuftet År Jord Skog Totalt 1998 12 1 13 1999 3 16 2000 8 6 14 2001 7 10 2002 4 11 2003 2 5 2004 2005 18 2006 9 2007 19 2008

8 Fokusområde: Maskiner
Trasiga eller borttagna kraft- överföringsskydd orsakar svåra skador varje år. De vanligaste skadorna sker vid till- och frånkoppling. Stäng alltid av maskinen innan du justerar eller ska rensa bort ett stopp. År Jord Skog Totalt 1998 12 1 13 1999 3 16 2000 8 6 14 2001 7 10 2002 4 11 2003 2 5 2004 2005 18 2006 9 2007 19 2008

9 Fokusområde: Djurhantering
Svarar du nej på en eller flera av dessa frågor är det dags att se över rutinerna för arbetet med tjuren. Har du alltid en reträttväg när du går in till tjuren i ladugården och i beteshagen? Kan du skilja ifrån och fixera tjuren på ett säkert sätt? Känner du till riskerna med att ha en lösgående tjur bland dina mjölkande kor? Är alla som hanterar tjuren över 18 år?

10 Fokusområde: Byggnader
Fallolyckor (stegar, logar etc.) Silobyggnader och foderblandare Tryckkärl och hissar (måste besiktigas) Elektricitet (ström och brandrisk)

11 Fokusområde: Vedhantering
Vedklyvar orsakar årligen många olycksfall (händer och fingrar) Dödsfall inträffar även vid vedhantering – ofta på grund av borttagna eller skadade kraftöverföringsskydd Använd alltid skyddsutrustning Motorsågskörkortet – utbildning

12 Barnens säkerhet på gården

13 Traktorn orsak till svåra olyckor
Barn som åker med i traktorn skall sitta på eget säte med bälte Dålig sikt – risk för överkörning Aldrig barn i skopan Ta ur nycklarna Vanliga traktorolyckor är när barn skjutsas i traktorer, ramlar ur hytten och blir överkörda, eller när barn blir överkörda då föraren inte har sett att barnet har varit i närheten.

14 Individuellt gårdsbesök
90 % nöjda deltag-are Individuellt gårdsbesök Handledaren visar dig hur du kan se över säkerheten på din gård. Du får hjälp att komma i gång med det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du bestämmer själv vilka frågor ni ska gå igenom och vilka delar av gården du vill att ni ska titta på. Kostnad: 250 kr + moms per företag – alla på gården är välkomna att vara med! Du får en mapp med informationsblad samt handlingsplan och krisplan för företaget.

15 Kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft
95 % nöjda deltag-are Kursen Tre träffar till Säkert Bondförnuft Vi hjälper dig att uppfylla lagens krav. Du får samtidigt en säkrare gård för alla som vistas där. Kursen genomförs antingen som tre kvällar eller som heldagskurs. Kostnad: 250 kr + moms per företag – alla på gården är välkomna! NYTT! Nu ingår även första hjälpen inkl. HLR! (Kunskaper i första hjälpen lagkrav för företag med anställda)

16 Gårdsvandring En aktivitet för hela familjen och avdelningen/bygden.
Vi samlas på en större gård. Flera olika säkerhetsstationer – t.ex. brand, räddningstjänst, maskiner. Kostnad: Gårdsvandringen är gratis.

17 Ditt arbetsmiljöarbete
Gå runt på gården och se vilka risker du kan hitta Kom fram till hur du ska göra för att minimera risken Bestäm dig för när arbetet ska vara klart

18 Se till att det verkligen blir av!
Viktigast av allt… Se till att det verkligen blir av!

19 Mer information: www.sakertbondfornuft.se
Anmäl dig i dag! Ta möjligheten medan den finns – teckna dig för ett individuellt besök eller en kurs Vi kontaktar dig för en tid som passar dig! Mer information:


Ladda ner ppt "Säkert Bondförnuft Handledarens namn Handledare i Säkert Bondförnuft."

Liknande presentationer


Google-annonser