Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad vill du förmedla? Vad är intressant? Till vem skriver du?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad vill du förmedla? Vad är intressant? Till vem skriver du?"— Presentationens avskrift:

1 Vad vill du förmedla? Vad är intressant? Till vem skriver du?

2 Läsarnas perspektiv Otålig Kritisk
Har svårt att läsa på skärm/sämre överblick Kan ha funktionshinder Vanlig medborgare – ej expert på ämnet

3 Journalistiskt tänkande
Du skriver för publiken (invånarna) ”Det viktigaste först: ”Vad är grejen?” Skriv enkelt och tydligt. Byt ut krångliga ord Renodla och välj bort Fördjupning genom hänvisning till handlingar mm Medveten om vems perspektiv man väljer Tidsangivelser som håller över tid Variera orden, använd synonymer och byt ut till exempel ”verksamheten” mot ”den”

4 Underlätta för läsaren
Korta stycken Mellanrubriker, särskilt i löpande text Fetstil då och då. Kursiv text svårläst Faktarutor, punktlistor etc för faktauppräkningar Bilder Gör inte för långa meningar. Sätt punkt istället för att fortsätta med ”samt” eller ”och”. Aktivt språk, t ex verbformer – skapar tydlighet Be en kollega korrekturläsa

5 Några skrivregler Siffror skrivs som ord ett-tolv, därefter som siffror Stor bokstav vid första ordet i egennamn (Vita huset) Skriv ut förkortningar Från 10 till 12, mellan 10 och 12 Citattecken om man återger exakt vad någon sagt Kolon: pekar framåt, semikolon; skiljer av Varning för särskrivningar (skumsläckare eller skum släckare, herrtoalett eller herr toalett) Far- och morföräldrar, inte far och morföräldrar

6 Slagkraftigt och lockande
Rubriken ska… locka till läsning lyfta fram det viktigaste i texten ha ett verb i aktiv form: springer, äter, läser ha täckning i texten undvika, frågetecken, utropstecken, förkortningar vara tydlig Ingressen sammanfattar det viktigaste. Vänd på kommunala handlingar: beslut först, sedan bakgrund.

7 Några exempel på rubriker
Nya trafiksignaler ger mycket kortare intervaller Grön gubbe blir snabbare röd Sagan om rödluvan Varg slukade mormor Kraftiga rationaliseringar i tandvården Var fjärde tandläkare mister jobbet

8 Krångla inte till det… Polismyndigheten ska nu påbörja övervakningsverksamhet i de norra stadsdelarna. Polisen börjar övervaka de norra stadsdelarna. En mängd besparingsåtgärder har vidtagits av kommunen inom barnomsorgsverksamheten Kommunen har börjat spara på flera områden inom barnomsorgen. (Exempel från SR)

9 Krångla inte till det… Målsättning – mål Felaktigheter – fel
I nuläget – just nu Frågeställning – fråga Graverande – allvarlig, försvårande Indikation – tecken på något Rekvirera – beställa, begära Implementera – genomföra, införa Ibland är det bäst att skriva om meningen helt

10 Krångla inte till det… Teknik- och servicenämnden genomför under hösten omfattande förbättringsarbeten i Skene centrum. Arbetena har påbörjats och avser förbättra tryggheten genom säkrare övergångsställen och reglerad järnvägspassage för gående och cyklister samt tillgängligheten genom att anpassa busshållplatser och förnya VA-nätet. Det ska bli fler trafikljus vid järnvägsövergången i Skene och säkrare övergångsställen i Skene centrum. Dessutom ska gamla vattenrör bytas ut. Flera hållplatser ska byggas om så att det blir lättare för handikappade att gå på bussen. Arbetet är igång och ska vara klart senare i höst.

11 Tänk på Använd källan när det gäller sådant som redan finns på hemsidan. Det gäller saker som: taxa, läsårstider, matsedel, med mera. Länka istället. Hämta data från eller vanlig länk. Alfabetsordning Fler sökord, beskrivning av sidan

12 Tips på skriv- och språkhjälp
Synonymfunktionen i Word, markera ett ord och högerklicka Lena Löfgren

13 Lix=läsbarhetsindex Räkna antal ord i texten (O)
Räkna antal långa ord, fler än 6 bokstäver (L) Räkna antal meningar (M) Räkna genomsnittlig meningslängd O/M Räkna andel långa ord L/O x 100 Lägg ihop resultatet av genomsnittlig meningslängd och andel långa ord = Lix

14 Lixvärden < 30 Mycket lättläst, barnböcker 30 –40 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar 40 –50 Medelsvår, normal tidningstext 50 –60 Svår, normaltvärde för officiella texter > 60 Mycket svår, byråkratsvenska


Ladda ner ppt "Vad vill du förmedla? Vad är intressant? Till vem skriver du?"

Liknande presentationer


Google-annonser