Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Boverket Byggregelenheten

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Boverket Byggregelenheten"— Presentationens avskrift:

1 Boverket Byggregelenheten
Otto Ryding Boverket Byggregelenheten

2 God bebyggd miljö Ett av sexton miljömål

3 Bebyggelsens ålder Antal lägenheter byggda före 1921 1921-1960
20 % Rubrik 1 har punktstorlek 66 Rubrik 2 har punktstorlek 54 Rubrik 3 har punktstorlek 45 Brödtexten har punktstorlek 36 Så här gör du! När du ska göra en bild – gå in under Infoga, ny bild och välj. (brödtext) Detta visningsläge är Normal (Visa, normal) Vill du sortera bilderna när du är klar - gå in under Visa, Bildsortering Utskrift Skriv ut dina OH-bilder på papper innan du skriver ut på plast, för att se att du är nöjd med dem. Skriv ut OH, Åhörarkopior (välj 3 per sida) och Antecknings sidor (minne för dej om prata) Texten till dessa sidor skriver du här, längst ner på skärmen. Tänk på! Behöver du verkligen visa OH-bilden? Allt som du ska säga ska du inte skiva på bilden. Skriv stödord – vill du visa längre texter är det bättre att kopiera upp texten på papper och dela ut. Kolla alltid att OH-bilden syns bra i den lokal du tänker visa den i. Gör du OH-bilder i plast använd Flip-Frame (plastfickor) 67 % 13 %

4 Delmål 1 Senast 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: - -hur kulturhistoriska värden skall tas till vara och utvecklas, - -

5 4 kap 1§ PBL (Om översiktsplan)
…Av planen skall framgå 2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 1 kap 3 § PBL Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om …hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras

6 Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja….
2 kap 2 § PBL Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja….

7 PBL skall följas senast 2010

8 Delmål 2 Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning.

9

10 Riksväg X är olycksdrabbad
Riksväg X är olycksdrabbad. Ett parti av vägen sträcker sig genom ett historiskt kulturlandskap med alléer och gamla byar. Vad göra för att motverka olyckor? Ge vägen en ny sträckning vid just denna del även om resvägen blir längre. Bredda vägen även om alléer förstörs och ett antal gamla lador måste rivas. 89% 8%

11 Du bor i ett kulturhistoriskt värdefullt hus
Du bor i ett kulturhistoriskt värdefullt hus. Fastighetsägaren vill renovera. Vad föredrar du? Att huset moderniseras utan större hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Att huset renoveras varsamt med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, bl a att de gamla lösningarna i t ex kök och badrum behålls men vitvaror byts ut. Att huset inte genomgår någon genomgripande förändring utan ges ett kontinuerligt underhåll. 7% 79% 10%

12 Hållbar förvaltning KUNSKAP KUNSKAPSUNDERLAG Kulturmiljöprogram
KOMPETENS Konsulter/hantverkare Byggvaruhandel Hembygdsrörelsen KUNSKAP

13 I Sverige finns 170 pungmesar…
…….men kan någon säga hur många 1700-talsbyggnader det finns ?

14

15 Kunskapsunderlag saknas Riksintresseområden 89% Tätortsytan 85 %
Jönköpings län Riksintresseområden 93 % Tätortsytan 83 %

16 Antikvarisk kompetens
saknas helt i 2/3 av landets kommuner Jönköping har, men någon mer ?

17 Hållbar förvaltning KRAV
Förutsättning: Vilja, kunskap, men kan även ge kunskap KRAV Formellt skydd

18

19

20

21 Indikator: Rivningsförbud

22 Gävle har skyddat 365 byggnader Höganäs ca 300
¼ av landets kommuner har skyddat 0 byggnader

23 Länet 53% 31% 15% Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö
11-20 Eksjö Gislaved Gnosjö 1-5 Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås ? Vaggeryd Vetlanda Värnamo Länet 53% 31% 15% Riket 21% 50% 28%

24

25 Detaljplaner, områdesbestämmelser - en möjlighet att värna
Av riksintresseområden omfattas 15% av en plan I Jönköpings län 9 %

26


Ladda ner ppt "Boverket Byggregelenheten"

Liknande presentationer


Google-annonser