Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Otto Ryding Boverket Byggregelenheten. God bebyggd miljö Ett av sexton miljömål.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Otto Ryding Boverket Byggregelenheten. God bebyggd miljö Ett av sexton miljömål."— Presentationens avskrift:

1 Otto Ryding Boverket Byggregelenheten

2 God bebyggd miljö Ett av sexton miljömål

3 Bebyggelsens ålder Antal lägenheter byggda före 1921 1921-1960 1961-2000 20 % 13 % 67 %

4 Delmål 1 Senast 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för: - -hur kulturhistoriska värden skall tas till vara och utvecklas, - -

5 …Av planen skall framgå 2. kommunens syn på hur den byggda miljön skall utvecklas och bevaras, 3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena 4 kap 1§ PBL (Om översiktsplan) 1 kap 3 § PBL Översiktsplanen skall ge vägledning för beslut om …hur den bebyggda miljön skall utvecklas och bevaras

6 Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja…. 2 kap 2 § PBL

7 PBL skall följas senast 2010

8 Delmål 2 Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning.

9

10 Riksväg X är olycksdrabbad. Ett parti av vägen sträcker sig genom ett historiskt kulturlandskap med alléer och gamla byar. Vad göra för att motverka olyckor? Ge vägen en ny sträckning vid just denna del även om resvägen blir längre. Bredda vägen även om alléer förstörs och ett antal gamla lador måste rivas. 89% 8%

11 Du bor i ett kulturhistoriskt värdefullt hus. Fastighetsägaren vill renovera. Vad föredrar du? Att huset moderniseras utan större hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Att huset renoveras varsamt med hänsyn till de kulturhistoriska värdena, bl a att de gamla lösningarna i t ex kök och badrum behålls men vitvaror byts ut. Att huset inte genomgår någon genomgripande förändring utan ges ett kontinuerligt underhåll. 7% 79% 10%

12 Hållbar förvaltning KUNSKAP KUNSKAPSUNDERLAG Kulturmiljöprogram KOMPETENS Konsulter/hantverkare Byggvaruhandel Hembygdsrörelsen

13 I Sverige finns 170 pungmesar … …….men kan någon säga hur många 1700-talsbyggnader det finns ?

14

15 Kunskapsunderlag saknas Riksintresseområden 89% Tätortsytan 85 % Jönköpings län Riksintresseområden 93 % Tätortsytan 83 %

16 Antikvarisk kompetens saknas helt i 2/3 av landets kommuner Jönköping har, men någon mer ?

17 Hållbar förvaltning KRAV Formellt skydd Förutsättning: Vilja, kunskap, men kan även ge kunskap

18

19

20

21 Indikator: Rivningsförbud

22 Gävle har skyddat 365 byggnader Höganäs ca 300 ¼ av landets kommuner har skyddat 0 byggnader

23 Aneby 11-20 Eksjö 11-20 Gislaved 0 Gnosjö 1-5 Habo 0 Jönköping 1-5 Mullsjö 0 Nässjö 1-5 Sävsjö 0 Tranås 0? Vaggeryd 1-5? Vetlanda 0? Värnamo 0? Länet53%31%15% Riket 21%50%28%

24

25 Detaljplaner, områdesbestämmelser - en möjlighet att värna Av riksintresseområden omfattas 15% av en plan I Jönköpings län 9 %

26


Ladda ner ppt "Otto Ryding Boverket Byggregelenheten. God bebyggd miljö Ett av sexton miljömål."

Liknande presentationer


Google-annonser