Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella kvalitetsregister HSS 2011-09-05. Historik 1975 knäplastik 1979 höftplastik 1988 höftfraktur … …….. Genom att samla stort statistiskt material.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella kvalitetsregister HSS 2011-09-05. Historik 1975 knäplastik 1979 höftplastik 1988 höftfraktur … …….. Genom att samla stort statistiskt material."— Presentationens avskrift:

1 Nationella kvalitetsregister HSS 2011-09-05

2 Historik 1975 knäplastik 1979 höftplastik 1988 höftfraktur … …….. Genom att samla stort statistiskt material - tidigare upptäcka protestyper eller operationstekniker som fungerade dåligt eller bra.

3 Definition innehåller individbaserade uppgifter om: problem insatta åtgärder resultat genomgår årligen granskning och bedömning och har godkänts att erhålla stöd av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister.

4 Nuläge 89 Nationella kvalitetsregister 2011 Sköts på många olika kliniker i landet Små finansiella medel Bygger på eldsjälar Små element av central styrning Täcker över 25% av sjukvårdens kostnader

5 Översyn av kvalitetsregistren ”guldgruvan i hälso- och sjukvården” Förbättringar inom ortopedi, hjärtinfarktvård Strokesjukvården har förbättrats Barn med cancer lever längre Infektioner efter katarakter har halverats ……..

6 Men problem finns också…… kortsiktig, otillräcklig finansiering Varierande IT-lösningar, dubbeldokumentation bristande nationell samordning datakvalitet varierande, liksom täckningsgrad eftersläpning i data – kan vara flera år gamla liten användning för förbättringsarbete o uppföljning registren används för lite i forskningen

7 Nationell samordning Mona Boström nationell samordnare mycket starkt stöd för vidare utveckling –Överenskommelse om finansiering –Integritetsfrågor –Organisation (styrning, ansvar, drift) –Reglerad relation med ”industrin”

8 Överenskommelse mellan staten, kommuner/landsting/regioner och industrin Nationell finansiering 2012-2016 Ansvarsfördelning och organisation Beskrivning av satsningar på klinisk forskning och Nationella Kvalitetsregister

9 Förslag till finansiering ÅrLt/ Reg StatenIndustrinS:a 201210022050370 201310017550370 201410022050370 201510022050370 201610022050370 Summor i MSEK ÅrLt/ Reg StatenIndustrinS:a 2012701500220 2013801750255 20141002200320 20151002200320 20161002200320 Alternativ 1 Alternativ 2 – Region Halland

10 Ny organisation Nationell nivå Styrgrupp Beslutsgrupp Expertgrupp/bedömningsgruppoch Referensgrupper Lokal nivå Kvalitetsregisterorganisationerna Stödfunktioner Registercentra Nationell registerservice (Socialstyrelsen)

11 Svensk Behandlingsforskning Nya forskningsmedel med nationell samordning Samverkan akademi, hälso- och sjukvård och näringsliv Fylla kunskapsluckor Uppnå medicinska effekter inom 5 år Tydlig plan för implementering Komplement där finansiering idag saknas eller är otillräcklig

12 Förslag till finansiering av SBF Svensk Behandlingsforskning Summor i MSEK ÅrLandsting /Region StatenS:a 2012030 2013100 200 2014175 350 2015250 500 2016250 500


Ladda ner ppt "Nationella kvalitetsregister HSS 2011-09-05. Historik 1975 knäplastik 1979 höftplastik 1988 höftfraktur … …….. Genom att samla stort statistiskt material."

Liknande presentationer


Google-annonser