Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi Annette Holm Persson Antagningschef.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi Annette Holm Persson Antagningschef."— Presentationens avskrift:

1 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi Annette Holm Persson Antagningschef Helsingborg

2 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Introduktionsprogram Elevens val – parterna ska komma överens om peng Avtal Plan för utbildning och individuell studieplan

3 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Elevers rätt till utbildning kommuner och ersättning Rätt till utbildning (SL 29:2-3) Folkbokförd här Asylsökande Tidsbegränsat uppehållstillstånd Rätt till utbildning till följd av EU-rätten mm Familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning Vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning Begreppet folkbokföringskommun (SL 29:2, 29:6) Vistelsekommun Anvisad kommun

4 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Nyanlända elever mottagande – antagande Definition av nyanlända Genomströmning Översättning av betyg Dispens engelska Behörighet till språkintroduktion eller ej Hemkommun – anvisningskommun Utbildning för nyanlända elever- mottagande och skolgång – Lagrådsremiss. EJ BESLUTAD

5 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Gymnasiesärskola Avslutad grundsärskolan – skolplikten upphör Målgrupp – Hemkommunens ansvar Mottagande: Huvudmannens ansvar

6 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Aktivitetsansvar Börjar gälla 1/1 -15 Mellan skolpliktens upphörande och 20 år Skolhuvudman ska informera hemkommunen Hemkommunen ska erbjuda ”lämpliga individuella åtgärder” Syfta till utbildning Dokumentation och register -------------------- SFS 2014:1002; 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 § och 29 kap. 9 § skollagen Prop. 2013/14:191

7 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Aktivitetsansvarets tre delar (Hemkommunens ansvar) Samla information. Komma i kontakt med. Erbjuda insatser.

8 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Hög frånvaro Meddela om elev börjar eller slutar en utbildning Innan avhopp undersöka möjligheter till anpassningar. Sidan 8 Aktivitetsansvaret Skolhuvudmannens uppdrag

9 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Aktivitetsansvaret Frågeställningar framöver Fungerande registreringssystem Information till mottagande huvudmän Elever med studiebevis Arbete tillsammans - kommun och statliga myndigheter. Definiera frånvaro: betydande utsträckning Skolinspektionen - uppföljning

10 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Mottagning/Antagning Antagning till högre årskurs. Ansökan /Yttrande vid planerad flytt Marknadsföringsinsatser Distansundervisning – Fjärrundervisning Torsås förlängt 2016-2020 (2011:682 )

11 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Fristående skolor Mottagande till program i fristående skolor (SL 15:33) När ska huvudmannen för den fristående skolan fatta beslut om mottagande? Beslut att inte lämna tilläggsbelopp (SL 16:54, 17:34, 19:47) Ska beslut om tilläggsbelopp (beloppets storlek) finnas före mottagningsbeslut?

12 SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år Gymnasieutbildning - riksrekryterande (SFS 2014:530, SFS 2014:860, SFS 2014:854) Antagningsarbete - tidplan behörighet Mottagande- och antagningsbeslut urval Ekonomi huvudman statbidrag Inackorderingsbidrag eller elevresor


Ladda ner ppt "SKOL- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN GYMNASIEANTAGNINGEN Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi Annette Holm Persson Antagningschef."

Liknande presentationer


Google-annonser