Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi
Annette Holm Persson Antagningschef Helsingborg

2 Introduktionsprogram
Elevens val – parterna ska komma överens om peng Avtal Plan för utbildning och individuell studieplan

3 Elevers rätt till utbildning kommuner och ersättning
Rätt till utbildning (SL 29:2-3) Folkbokförd här Asylsökande Tidsbegränsat uppehållstillstånd Rätt till utbildning till följd av EU-rätten mm Familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning Vistas här utan stöd av myndighetsbeslut eller författning Begreppet folkbokföringskommun (SL 29:2, 29:6) Vistelsekommun Anvisad kommun

4 Nyanlända elever mottagande – antagande
Definition av nyanlända Genomströmning Översättning av betyg Dispens engelska Behörighet till språkintroduktion eller ej Hemkommun – anvisningskommun Utbildning för nyanlända elever- mottagande och skolgång – Lagrådsremiss. EJ BESLUTAD

5 Gymnasiesärskola Avslutad grundsärskolan – skolplikten upphör
Målgrupp – Hemkommunens ansvar Mottagande: Huvudmannens ansvar

6 Aktivitetsansvar Börjar gälla 1/1 -15
Mellan skolpliktens upphörande och 20 år Skolhuvudman ska informera hemkommunen Hemkommunen ska erbjuda ”lämpliga individuella åtgärder” Syfta till utbildning Dokumentation och register SFS 2014:1002; 15 kap. 15 §, 18 kap. 15 § och 29 kap. 9 § skollagen Prop. 2013/14:191

7 Aktivitetsansvarets tre delar (Hemkommunens ansvar)
Samla information. Komma i kontakt med. Erbjuda insatser.

8 Aktivitetsansvaret Skolhuvudmannens uppdrag
Hög frånvaro Meddela om elev börjar eller slutar en utbildning Innan avhopp undersöka möjligheter till anpassningar.

9 Aktivitetsansvaret Frågeställningar framöver
Fungerande registreringssystem Information till mottagande huvudmän Elever med studiebevis Arbete tillsammans - kommun och statliga myndigheter. Definiera frånvaro: betydande utsträckning Skolinspektionen - uppföljning

10 Mottagning/Antagning
Antagning till högre årskurs. Ansökan /Yttrande vid planerad flytt Marknadsföringsinsatser Distansundervisning – Fjärrundervisning Torsås förlängt (2011:682)

11 Fristående skolor Mottagande till program i fristående skolor (SL 15:33) När ska huvudmannen för den fristående skolan fatta beslut om mottagande? Beslut att inte lämna tilläggsbelopp (SL 16:54, 17:34, 19:47) Ska beslut om tilläggsbelopp (beloppets storlek) finnas före mottagningsbeslut?

12 Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år
Gymnasieutbildning - riksrekryterande (SFS 2014:530, SFS 2014:860, SFS 2014:854) Antagningsarbete - tidplan behörighet Mottagande- och antagningsbeslut urval Ekonomi huvudman statbidrag Inackorderingsbidrag eller elevresor


Ladda ner ppt "Fördjupningsfrågor kring gymnasieplanering antagning, skolekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser