Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Affärsplan för Östra Göinge Gk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Affärsplan för Östra Göinge Gk"— Presentationens avskrift:

1 Affärsplan för Östra Göinge Gk 2015-2020

2 “Den omfamnande golfklubben”
Vision 2020 ska vägleda våra insatser, beslut och förhållningssätt i riktning mot en golfklubb som har en öppen familjär attityd där alla känner sig välkomna och vill vara delaktiga ”Den omfamnande golfklubben” kännetecknas av ..trivsam och hållbar miljö som vi hjälps åt att skapa ...glädje – vi har kul tillsammans, på och utanför banan …en välskött och utmanande bana med flera spelalternativ …alltid positivt och välkomnande bemötande …en hög tillgänglighet som innebär plats för alla …”fler kan mer” – samverkan inom och med andra organisationer, sponsorer etc …att banan är ett parklandskap, öppen för olika upplevelser, men främst avsedd för golf

3 Skånes golfklubbar

4 Nulägesanalys - SWOT Styrkor Möjligheter Svagheter Hot
Utmanande bana med specifik layout Bra stämning i klubben Orange tee Serviceinriktad reception med shop Husvagnsplatser med el Stugor för övernattning med storstuga Hög tillgänglighet Inga köer Årsavgift rimlig i relation till närliggande klubbar Kiosk med personlig service på banan Restaurang Frivilligt arbete Läge vid riksväg 19 Tävlingsverksamhet Övningsområde med range Möjligheter Marknadsföring med utvecklingsinriktad klubbchef, pro och greenkeeper Restaurangen kan bli bättre Banförbättringar Bättre träningsområde Satsning på ungdomar Ökad samverkan med andra organisationer Personal med rätt utbildning t.ex servicegrad Ökad frivilliginsats genom utvecklad klubbkänsla Ökad andel kvinnor och ungdomar Ökad nyrekrytering med tex satsning på nya samhällsgrupper Utvecklade och långsiktiga sponsorarrangemang Utvecklade företags- och greenfee paket Samverkan med kommunen Bättre och fler boendemöjligheter Svagheter Dålig beläggning Dålig marknadsföring Pro och greenkeeper endast på deltid Avsaknad av klubbchef för samordning och ledning Ungdomsverksamheten Restaurangen inte etablerad För liten andel kvinnor Lågt engagemang hos medlemmar Lyckas inte hålla kvar nybörjare Ingen långsiktigt stabil ekonomi För få medlemmar Hot Medlemstapp Konkurrens från närliggande klubbar Konflikter med grannar till golfbanan Avsaknad av kvalitativt boende Ålderstigen maskinpark Ekonomin

5 Övergripande Mål 2020 Långsiktigt hållbar ekonomi
80% av utbildade nybörjare stannar i klubben Banan, restaurang och boende får högsta betyg av medlemmar, gäster och övriga besökare ÖGGk upplevs av allmänheten som en viktig tillgång i kommunen Anpassade tävlingsformer med “Göingeveckan” som flaggskepp

6 Verksamhetsmål 2020 600 medlemmar varav 50% kvinnor och 75 aktiva barn/ungdomar 25% fler greenfee gäster, intäkterna ökar mer Långsiktigt engagerade sponsorer Medlemmar satsar frivilligtimmar per år Ekonomiskt överskott på 500 tkr

7 Viktiga Milstolpar Sedanläget 2020 150 deltagare på ÖgGk årsmöte
Göingeveckan passerar deltagare Medlemmar satsar timmar Greenfeeintäkter har ökat med 75% Klubbchef anställd - samarbete 500 medlemmar Klubbens ekonomi är stabil Långsiktig lösning av greenkeeper och skötsel av banan Företagspaket och upplevelsepaket marknadsförs Första golftävlingen för nyanlända genomförs Översyn av sponsoravtal Process i klubben kring klubbkänsla Utarbetade paketlösningar Aktiv Medlemsrekrytering Nuläget 2015

8 IDÈ-lådan (osorterade uppslag)
Greenfee-paket - Samverkan med andra organisationer , föreningar mfl för att skapa ”paketmöjligheter” utanför golfen och golfares familjer tex boende, aktiviteter, shopping, fiske, kanoting, ridning, Vanås, IKEA (museum öppnar 2015), ”Brio”, eller träningspass, promenad, utegym , cykeltur etc Prova på golf för asylboende, skolor, andra klubbar – kanske kan generera ”frivillig” arbetskraft mot gratis träning Företagstävlingar för mindre företag – erbjudande där klubben arrangerar Paket ”All inkl” – golf, vagn, mat, fika, greenfee, boende, lokal etc Spelvalsmöjligheter på banan för olika kategorier och tillfällen. Är bansträckningen optimal? Utökad klubbsamverkan för ökad greenfee och marknadsföring Öka intäkter genom försäljning av medlemslotter, starta loppmarknad, sälja bingolotto Medlemsevent/fest Utbildning av unga ledare för att skapa ökat intresse Greenfee-klippkort – få 8 betala för 7 Införa arbetsplikt – ingen kan göra allt men alla kan göra något Hålvärdar som motor i gemenskapsprocessen – får ansvar och befogenheter att i samråd med greenkeeper genomföra skötsel/förändringsarbete. Med hjälp av kommunen eller Eu- kontoret i H-holm undersöka möjligheter till bidragsformer. Lokalt ledd utveckling med Leader är en möjlighet att i samverkan genomföra projekt. Dags att fundera på idéer inom golfen som gör landsbygden mer attraktiv över tid. Utnyttja examensarbete via högskolan/universitetet för utvärderingar, marknadsföringsmöjligheter etc Tydliggör klubbens varumärke, utbud så att alla medlemmar kan vara ambassadörer för klubben. Hur vill medlemmarna ha info? Hemsida, sms, sociala medier, tidning, möten/träffa, mun till mun …. Flexiblare medlemskap efterfrågas av nya golfare, anpassat till efterfrågan Framtidstankar - Medlemskap inte krav för golfspel, ”Pay-as-you-play”, Medlemskap = mervärde, Bana och antal hål anpassade till läge och kundgrupper – Dags att tänka nytt Lustkortet - "gratis reklam" gm Krstd-bladet, bred lokal spridning Mervärde för helbetalande medlemmar, idag ranchkort + 1 greenfeecheck ( kostar lite för klubben) kan säkert utvecklas men med vad?? Översyn brickor för sponsorer. Vore bättre med greenfeecheckar = ingen disk eller tveksamhet i receptionen om vederbörande verkligen har tillstånd att spela på önskad bricka Om möjligt, bjuda in golfspelare bosatta i kommunen för att testa/visa upp banan Pay and play på vissa dagar/tider Översyn av greenfeeavgifterna. Hög- lågsäsong, vardagar, helger. Golfhäftet eller inte? (50 % rabatt mot risken att besöka annan bana som är med i Golfhäftet) Ev kampanjpris vardagar (ej högsäsong juli -aug) med tex en 4-boll med fast pris där en spelar "gratis". Vi har hög tillgänglighet på vardagarna! Sedan bör vi nog kolla lite bättre ang ev egen medlemsrabatt om man "fixar" nya medlemmar med tanke på ev skatteförmån Bättre att kalla det hedersmedlem under året (utan egen medl.avgift) och sätta en "dyr" prislapp på några P-platser som motsvarar en medlemsrabatt. Lite krångligt men för att undvika ev problem med förmånsbeskattning

9 Handlingsplan 2015 1 Förändring av sponsoravtal 2016
Insats Aktivitet Mål Ansvarig Klart Mot Mål 1 Förändring av sponsoravtal 2016 Ökad långsiktighet Minskat antal brickor Ökad intäkt 20% Markn-k 150901 3, 5 2 Undersöka golf för nyanlända Uppstart av träningsgrupp Styrelsen 150501 1, 4 3 Utarb koncept hålvärd Upplägg friv.arb och hålvärd Ban-k + keep 150301 4 Rekr 18 hålvärdar Ansv hålvärd 2015 Medlems-k 150601 4, 5 5 Anordna 3 klubbdagar Öka klubbkänslan 151231 1, 4, 5 6 Rekryteringsbonus Öka antal medlemmar 1, 5 7 Översyn maskinpark Funktionell maskinpark 2, 5 8 Nybörjarutb Minst 50% blir medlemmar Medlems-k + pro 9 Utveckla paketlösningar Ökning av greenfee gäster 2, 3

10 Budget milj kr Medl avg. 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 Greenfee 0,5 0,6 0,8
2015 2016 2017 2018 2019 2020 Medl avg. 1,4 1,5 1,7 1,8 1,9 2,0 Greenfee 0,5 0,6 0,8 0,9 1,0 Övr 1,1 1,2 1,3 S:a 2,8 3,0 3,3 3,7 4,1 4,3 Banan Personal 2,7 2,9 3,2 3,6 3,8 Resultat 0,1 0,3

11 Uppföljning och kontroll
Lägesrapport för aktivitet inlämnas av resp ansvarig via mail till sekr 3 dagar innan styrelsemöte. Uppföljning av hpl och ekonomi sker vid varje ordinarie styrelsemöte. Ev korrigerande åtgärder beslutas. Om lägesrapport saknas ansvarar ordf för kontakt med ansvarig. Uppföljning av synpunkter på bana, klubb mm sker genom greenfee-enkät, medlemslådan och särskild enkät från medlemskommitten. Synpunkter från sponsorer inhämtas löpande av marknadskommitten som 2 ggr/år rapporterar till styrelsen Ordf följer upp synpunkter från kommunen, restaurangen och Pro löpande och tar vid behov upp ärende i styrelsen Nyckelordet är kommunikation

12

13 Östra Göinge Golfklubb –
på väg mot en ljus framtid


Ladda ner ppt "Affärsplan för Östra Göinge Gk"

Liknande presentationer


Google-annonser