Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevdemokrati i praktiken. Program för dagen 08.30 – 09.10 Introduktion 09.10 – 09.40 Fika 09.40 – 10.10 Övning 10.10 – 10.20 Bensträckare 10.20 – 11.00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevdemokrati i praktiken. Program för dagen 08.30 – 09.10 Introduktion 09.10 – 09.40 Fika 09.40 – 10.10 Övning 10.10 – 10.20 Bensträckare 10.20 – 11.00."— Presentationens avskrift:

1 Elevdemokrati i praktiken

2 Program för dagen 08.30 – 09.10 Introduktion 09.10 – 09.40 Fika 09.40 – 10.10 Övning 10.10 – 10.20 Bensträckare 10.20 – 11.00 Elevdemokrati i praktiken

3 Elevdemokrati i praktiken Vad är GRUL? Syfte - Att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Målgrupp - Pedagogisk personal inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Verksamhetsområden - Forskning, utveckling, utbildning och aktion

4 Elevdemokrati i praktiken Vad är GRUL? Syfte - Att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Målgrupp - Pedagogisk personal inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Verksamhetsområden - Forskning, utveckling, utbildning och aktion

5 Forskning - Bidra till att etablera ett reellt fält för spel som pedagogik - Medverka i forskningsprojekt - Utveckla en metodik för interaktionssamhället Verksamhetsbeskr ivning Mobiltelefonen som didaktiskt instrument?

6 Utveckling - Bidra till att utveckla nya pedagogiska verktyg - Externt finansierade projekt - Regional nytta Verksamhetsbeskr ivning Levande Bibliotek på Bok och Biblioteksmässan, 2005

7 Utbildning - Utbilda pedagoger i upplevelsebaserat lärande - Studiedagar för lärare - Skräddarsydda utbildningar Verksamhetsbeskr ivning Kurs i Upplevelsebaserat Lärande, 2005

8 Aktion - Genomförande av utbildningsinsatser på skolor - Temapass kring olika ämnen - Särskilda insatser - Framtidens klassrum Verksamhetsbeskr ivning FN-rollspel på Hulebäck 2005

9 Varför elevdemokrati? Elevdemokrati i praktiken

10 Förskolans och skolans demokratiska uppdrag består av: Att främja elevers lärande om demokrati och värdegrund. Verka i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har reellt inflytande över, och delaktighet i, sitt skolarbete och sin lärmiljö. Fostra demokratiska samhällsmedborgare. Arbete ska bedrivas mot alla former av kränkande behandling, såsom mobbning, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Elevdemokrati i praktiken

11

12

13 Att ta med sig in i diskussionen Vilka formella system finns på din enhet? Vilka informella system finns på enheten? Vilka kollektiva system och funktioner finns det i din verksamhet? Vilka individuella system och funktioner finns det i din verksamhet? Är du nöjd med de system som finns, dess utformning och funktion? Hur utövar du som ledare demokrati i verksamheten? Elevdemokrati i praktiken

14 Elevdemokrati och Elevinflytande Reell makt kräver möjlighet till ansvarstagande! Kan man bruka verklig demokrati i skolan? Vilken typ av demokrati är möjlig? Vilka modeller skall man använda för detta? Elevdemokrati i praktiken

15 Elevinflytande Främjas elevers lärande av inflytande? Har elever inflytande? Hur kan elever ges inflytande över sina studier? Är alla former av barn- och elevinflytande av godo? Finns det samband mellan inflytande och utvecklande av demokratisk kompetens? Främjar inflytande barns- och elevers hälsa? Hur definierar man elevers inflytande och hur syns det i den dagliga verksamheten? Hur kan man utveckla arbetsätt och metoder som främjar elevers inflytande Elevdemokrati i praktiken

16 Framgångsfaktorer Avsätt tid för relationer och samtal mellan alla på skolan Uppmärksamma de informella miljöerna, såväl positivt som negativt Ha en god förankring i värdegrunden Sätt mål och utvärdera dem Tydliggör ledarskapet såväl enhetens som det i klassrummet Medvetandegör att alla vuxna i skolan är ansvariga Arbeta långsiktigt Involvera barn och föräldrar så att alla är medvetna om arbetet och dess utformning Dra nytta av befintlig kunskap från samhället och andra instanser Elevdemokrati i praktiken

17 Vad är Upplevelsebaserat lärande? ”Att lära genom att experimentera, reflektera analysera, och konstruera kunskap genom direkta upplevelser.” Elevdemokrati i praktiken

18 Vad gör Upplevelsebaserat Lärande när det kommer till demokrati? Tränar deltagaren att fatta beslut Skapar interaktion mellan deltagarna Ändrar lärarens roll i klassrummet Låter eleverna äga berättelsen och medlen för progression Låter deltagaren uppleva samspel och samarbete Kan simulera reella processer Kan användas för att skapa förståelse för komplexa skeenden Elevdemokrati i praktiken

19 Tack! Karl Alfredsson Karl.alfredsson@grkom.se 0706-999 450 www.grul.se Elevdemokrati i praktiken


Ladda ner ppt "Elevdemokrati i praktiken. Program för dagen 08.30 – 09.10 Introduktion 09.10 – 09.40 Fika 09.40 – 10.10 Övning 10.10 – 10.20 Bensträckare 10.20 – 11.00."

Liknande presentationer


Google-annonser