Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevdemokrati i praktiken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevdemokrati i praktiken"— Presentationens avskrift:

1 Elevdemokrati i praktiken

2 Elevdemokrati i praktiken
Program för dagen – Introduktion – Fika – Övning – Bensträckare – Elevdemokrati i praktiken

3 Elevdemokrati i praktiken
Vad är GRUL? Syfte - Att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Målgrupp - Pedagogisk personal inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Verksamhetsområden - Forskning, utveckling, utbildning och aktion

4 Elevdemokrati i praktiken
Vad är GRUL? Syfte - Att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt. Målgrupp - Pedagogisk personal inom grundskolan, gymnasieskolan, vuxenutbildning och högskola. Verksamhetsområden - Forskning, utveckling, utbildning och aktion

5 Verksamhetsbeskrivning
Forskning Bidra till att etablera ett reellt fält för spel som pedagogik Medverka i forskningsprojekt Utveckla en metodik för interaktionssamhället Mobiltelefonen som didaktiskt instrument?

6 Verksamhetsbeskrivning
Utveckling Bidra till att utveckla nya pedagogiska verktyg Externt finansierade projekt Regional nytta Levande Bibliotek på Bok och Biblioteksmässan, 2005

7 Verksamhetsbeskrivning
Utbildning Utbilda pedagoger i upplevelsebaserat lärande Studiedagar för lärare Skräddarsydda utbildningar Kurs i Upplevelsebaserat Lärande, 2005

8 Verksamhetsbeskrivning
Aktion Genomförande av utbildningsinsatser på skolor Temapass kring olika ämnen Särskilda insatser Framtidens klassrum FN-rollspel på Hulebäck 2005

9 Elevdemokrati i praktiken
Varför elevdemokrati?

10 Elevdemokrati i praktiken
Förskolans och skolans demokratiska uppdrag består av: Att främja elevers lärande om demokrati och värdegrund. Verka i demokratiska arbetsformer, där såväl elever som personal har reellt inflytande över, och delaktighet i, sitt skolarbete och sin lärmiljö. Fostra demokratiska samhällsmedborgare. Arbete ska bedrivas mot alla former av kränkande behandling, såsom mobbning, sexuella trakasserier, rasism, främlingsfientlighet och homofobi.

11 Elevdemokrati i praktiken

12 Elevdemokrati i praktiken

13 Elevdemokrati i praktiken
Att ta med sig in i diskussionen Vilka formella system finns på din enhet? Vilka informella system finns på enheten? Vilka kollektiva system och funktioner finns det i din verksamhet? Vilka individuella system och funktioner finns det i din verksamhet? Är du nöjd med de system som finns, dess utformning och funktion? Hur utövar du som ledare demokrati i verksamheten?

14 Elevdemokrati och Elevinflytande
Elevdemokrati i praktiken Elevdemokrati och Elevinflytande Reell makt kräver möjlighet till ansvarstagande! Kan man bruka verklig demokrati i skolan? Vilken typ av demokrati är möjlig? Vilka modeller skall man använda för detta?

15 Elevinflytande Elevdemokrati i praktiken
Främjas elevers lärande av inflytande? Har elever inflytande? Hur kan elever ges inflytande över sina studier? Är alla former av barn- och elevinflytande av godo? Finns det samband mellan inflytande och utvecklande av demokratisk kompetens? Främjar inflytande barns- och elevers hälsa? Hur definierar man elevers inflytande och hur syns det i den dagliga verksamheten? Hur kan man utveckla arbetsätt och metoder som främjar elevers inflytande

16 Elevdemokrati i praktiken
Framgångsfaktorer Avsätt tid för relationer och samtal mellan alla på skolan Uppmärksamma de informella miljöerna, såväl positivt som negativt Ha en god förankring i värdegrunden Sätt mål och utvärdera dem Tydliggör ledarskapet såväl enhetens som det i klassrummet Medvetandegör att alla vuxna i skolan är ansvariga Arbeta långsiktigt Involvera barn och föräldrar så att alla är medvetna om arbetet och dess utformning Dra nytta av befintlig kunskap från samhället och andra instanser

17 Elevdemokrati i praktiken
Vad är Upplevelsebaserat lärande? ”Att lära genom att experimentera, reflektera analysera, och konstruera kunskap genom direkta upplevelser.”

18 Elevdemokrati i praktiken
Vad gör Upplevelsebaserat Lärande när det kommer till demokrati? Tränar deltagaren att fatta beslut Skapar interaktion mellan deltagarna Ändrar lärarens roll i klassrummet Låter eleverna äga berättelsen och medlen för progression Låter deltagaren uppleva samspel och samarbete Kan simulera reella processer Kan användas för att skapa förståelse för komplexa skeenden

19 Tack! Elevdemokrati i praktiken Karl Alfredsson


Ladda ner ppt "Elevdemokrati i praktiken"

Liknande presentationer


Google-annonser