Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se RED10 Research Evaluation for Development 2010 RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Institutionernas självvärderingar inom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se RED10 Research Evaluation for Development 2010 RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Institutionernas självvärderingar inom."— Presentationens avskrift:

1 RED10 Research Evaluation for Development 2010 RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Institutionernas självvärderingar inom ramen för RED

2 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Självvärdering Utvärdering av internationella experter

3 Vad man måste veta  Syften – övergripande och specifika?  Möjligheter och begränsningar att skriva?  Vilka skriver jag för?  Vad och Hur bedömer dom? RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg

4  identifiera styrkor och svagheter i pågående och planerad forskning vid Göteborgs universitet RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Generellt syfte

5 | Susanne Holmgren RED10 – specifika syften - Ett instrument för styrelse, ledning, dekaner och prefekter att nå strategiplanernas mål för forskningen - Identifiera områden med den bästa eller mest lovande forskningen, och definiera hur den kan utvecklas vidare - Identifiera unika områden med potential att utvecklas - Identifiera områden med undermålig kvalitet som saknar potential att utvecklas med nuvarande struktur - Identifiera förändringsprocesser som kan underlätta att de strategiska målen uppnås - Läroprocess för deltagare och ledare vad gäller utvärderingsform

6 | Susanne Holmgren Möjligheter 4.1 Generell beskrivning av institutionen (4.2 SWOT-analys av institutionens forskning) 4.3-4Mest framgångsrika resp lovande forskningsområden 4.5Strategi för samhälleligt inflytande och interaktion 4.10Innovativa prestationer 4.13Övrig signifikant information Publ. som bäst visar forskningsaktivitet resp förnyelse 4.8 Icke-vetenskapl publ. som är viktiga för utvecklingen 4.9 Viktiga vetenskapl publ. som ännu inte finns i GUP Listor med priser etc, resp länkar till info …. och begränsningar Dimensionerat efter antal heltidsekvivalenter forskare på institutionen

7

8

9 4.10Other achievements of innovative significance (introduction of new fields etc.) characters 4.11Prizes and awards max. 12 entries 4.12Links to additional relevant information max. 12 entries 4.13Other significant information that is not covered by 1-12 above characters

10 Motivera VARFÖR något är bra, lovande etc. ….Ge de sakkunniga argumenten!!! RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg

11 ? Institution enhet avdelning | Namn Vad? --- Frågor till de sakkunniga -Kvalitet (internationell nivå, innovativ styrka) - Produktivitet (vetenskaplig) - Unikicitet - Relevans (vetenskaplig, social/kulturell, socioekonomisk signifikans) - Vitalitet och förmåga att leda forskning (flexibilitet, kontroll och ledarskap)

12 ? Institution enhet avdelning | Namn Frågor till de sakkunniga - forts Planer för framtiden 1. Är forskningsplanerna väl valda och väl formulerade i förhållande till fältets utveckling? 2. Hänger enhetens forskningsprojekt tillräckligt väl ihop? 3. Är infrastrukturen tillfredställande? Ledning, administration, faciliteter. 4. Finns det utrymme för förbättringar i planer och infrastruktur?

13 enhet avdelning | Namn Bedömningsskalan Outstanding Excellent Insufficient Poor GoodVery good

14

15 RED10 Research Evaluation for Development RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg


Ladda ner ppt "Www.gu.se RED10 Research Evaluation for Development 2010 RED10 | Susanne Holmgren och Gustav Bertilsson Uleberg Institutionernas självvärderingar inom."

Liknande presentationer


Google-annonser