Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om skrivande av uppsats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om skrivande av uppsats"— Presentationens avskrift:

1 Om skrivande av uppsats

2 Arbetets natur ”Självständigt arbete i grupp” i eget valt företag.
Kritisk granskande analys ej enbart beskrivning Intervjuer

3 Uppsatsens struktur 15 A4-sidor exkl ref samt bilagor
Bakgrund, problem, syfte Teoretisk referensram ex Human Resourse Metod-hur gick ni tillväga, urval etc (Empirisk beskrivning) Analys och slutsatser

4 Bakgrund, problem, syfte
Problembakgrund: - Intresseväckande - Problematiserande - Teoretisk problembild - Praktisk problembild Tratten!!! Problemformulering: Vilka frågeställningar är aktuella för ert perspektiv?

5 Bakgrund, problem, syfte
Syfte: Hur skall problemet hanteras i just denna undersökning?

6 Metod Konkret tillvägagångssätt/metodik: Val av studieobjekt
Datainsamlingsmetod

7 Teoretisk referensram
Diskutera befintliga teoretiska bidrag i sammanhållen referensram. Formulera modell eller annan övergång till den empiriska undersökningen Konkretisera perspektivet i frågeställningar

8 Analys och slutsatser Analys: - Sammanför teori och empiri
Abstrahera empirin m h a analysmetod - Återknyt till syfte

9 Analys och slutsatser Slutsatser: - Sammanfatta resultaten, återknyt till problem

10 Referenssystem Referenser är till för att hjälpa läsaren och visa på förankring i befintlig forskning Referenssystemet skall vara utformat så konsekvent och enkelt som möjligt för läsaren Välj system: - Harvardsystemet - Oxfordsystemet Var noggrann när du citerar!

11 Referenssystem Referenslistan skall vara i bokstavsordning efter första författarens efternamn Lista inte litteratur som du inte hänvisat till


Ladda ner ppt "Om skrivande av uppsats"

Liknande presentationer


Google-annonser