Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bättre liv för sjuka äldre Örebro 26 november 2014 Maj Rom.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bättre liv för sjuka äldre Örebro 26 november 2014 Maj Rom."— Presentationens avskrift:

1 Bättre liv för sjuka äldre Örebro 26 november 2014 Maj Rom

2 Aldrig förr har äldre haft möjlighet att leva ett så gott och långt liv som idag

3 Vad är viktigt för sjuka äldre?  Trygghet  Kunna klara sig själv

4 Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg  Optimal läkemedelsbehandling  Vårdpreventivt arbetssätt  En god demensvård  Sammanhållen vård och omsorg  Värdig vård i livets slut

5 Bättre liv för sjuka äldre Ett storskaligt förbättringsarbete  290 kommuner och 21 landsting/regioner  13 000 enheter  500 000 medarbetare i vård och omsorg  Sjuksköterskor, läkare, omvårdnadspersonal, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, biståndshandläggare, dietister, logopeder, farmaceuter m fl  300 000 mest sjuka äldre och deras närstående

6 Det finns ett annat sätt Bättre liv för sjuka äldre 2010-2014  Infrastruktur för samarbete och förbättringar  Nya arbetssätt  Den äldres fokus  Det har blivit skillnad för sjuka äldre  Det finns mycket kvar att göra

7 Infrastruktur för samarbete och förbättringar  Struktur för gemensam ledning och styrning i alla län.  Årlig gemensam handlingsplan  Kvalitetsledningssystem  Systematisk uppföljning mot uppsatta mål  Ledningskraft  Utvecklingsledare i stödstruktur för evidensbaserad praktik Ordning och reda. Mötesplatser för dialog. Gemensamma mål

8 Den äldres fokus  Vad skapar mervärde för sjuka äldre?  Individens behov  Från diagnos till situation Jag vill känna mig trygg och kunna klara mig själv  Ta vara på kraften – Passion för livet, Uppdrag Kunskap

9 Det har blivit skillnad för sjuka äldre – några exempel  20 000 äldre personer behandlas inte längre med olämpliga läkemedel.  Färre och lindrigare trycksår bland sjuka äldre i både kommuner och landsting.  Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas – 25 000 riskbedömningar görs varje månad.  Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och aggressivitet minskar.  Vård i livets slut förbättras

10 Det har blivit skillnad för personalen  Undersköterskans arbete har blivit synligare och mer professionellt  Hot och våld minskar  Tusentals medarbetare har fått ett kompetenslyft

11 Mor Märta Eriksson 1936-2013

12

13 Måndag midsommar

14 Fredag midsommar

15

16 Olämpliga läkemedel, Örebro län

17 – För att vi bryr oss

18 Vårdprevention – fyra processer Registrering Systematiskt arbetssätt i vardagen Förbättringsarbete Reflektera resultat IT-support Handledning Manualer Behörigheter/ koordinatorer Risker? Åtgärder? Resultat? Vad vill vi åstadkomma? Hur vet vi att en förändring är en förbättring? Vilka förändringar kan leda till en förbättring? Mål ! Mått ! Idéer ! Test ! AgeraPlaner a Göra Stude ra PGSA- cirkeln Relevanta förebyggande åtgärder? Tolka data och lära sig av resultat

19 Täckningsgrad, Senior alert, SÄBO

20 Mindre andel viktminskningar >5% i både kommuner och landsting, Sverige

21 Kommuner som arbetar med munhälsobedömningar och åtgärder enligt ROAG har mindre andel viktminskningar >5% än de kommuner som inte alls arbetar med ROAG - Sverige

22 Minskning av andel trycksår i Sverige - enligt SKL:s patientsäkerhetsatsning trycksår

23 Andel trycksår kategori 3 och 4 har minskat

24 God vård vid demenssjukdom Tidig upptäckt, utredning och diagnos ger möjlighet till bra behandling Modern omvårdnad minskar behovet av psykofarmaka och tvångsåtgärder

25 BPSD Registrets uppbyggnad Kartläggning av symtom (NPI-skala) Tänkbara orsaker – checklista Åtgärder – enligt de Nationella Riktlinjerna Utvärdering (NPI-skala)

26 Exempel, Silverängen, Trelleborg Frukost på sängenMassage Utevistelse Delta vid musikstund Varm riskudde/Panodil vid värkHaldol sänkt 2011-10-05 2012-01-30

27 Undvikbar slutenvård, Örebro

28 Återinskrivningar, Örebro

29 Utskrivningsklara, Örebro

30 Utskrivningsklara, Kronoberg

31 Jag…... och mina närstående är informerade om min situation...är smärtlindrad...är lindrad från övriga symtom...är ordinerad läkemedel vid behov...vårdas där jag vill dö...behöver inte dö ensam...vet att mina närstående får stöd www.palliativ.se

32 Vård i livets slut, Örebro

33 33 Fråga den äldre Webbkollen återinskrivna, ring upp och hälsocentral/vårdcentral, kommunal vård och omsorg

34 Totalt har Webbkollen nått 24 000 personer i sjukvård, vård och omsorg Användare av Webbkollen sjukhus - ring upp 1 oktober 2014

35 Känner du dig trygg i dina vård och omsorgskontakter? Sjukhus ring upp

36 Vad behöver du för att känna dig trygg? Webbkollen Ring upp  7980 personer. 576 (7%) känner sig otrygga  Jag behöver kontinuitet och en fast läkarkontakt (87)  Jag behöver veta vart jag ska vända mig (47)  Jag behöver ett bättre bemötande, känna mig lyssnad på och tagen på allvar (45)  Jag behöver bättre och mer information (36)  Jag behöver bättre tillgänglighet till vårdcentralen (36)  Jag behöver ett annat boende (18)  Jag känner mig ensam (7)

37 Det finns mycket kvar att göra  Fortsätta det påbörjade arbetet. Kulturförändring. Från några till alla.  Öppen vård istället för vård på sjukhus. Integrerat arbetssätt i hemsjukvård  Bidra till maximal förmåga och självständighet – rehabilitering, fortsatt arbete med patientsäkerhet, förebyggande arbete, hjälpmedel och optimal behandling vid kronisk sjukdom. Alla ska erbjudas en plan

38 You can´t turn back the clock But you can wind it up again


Ladda ner ppt "Bättre liv för sjuka äldre Örebro 26 november 2014 Maj Rom."

Liknande presentationer


Google-annonser