Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ADMINISTRATIVA HJÄLPEN LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M. 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ADMINISTRATIVA HJÄLPEN LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M. 1."— Presentationens avskrift:

1 ADMINISTRATIVA HJÄLPEN LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M. 1

2 MEDLEMSREGISTRET FASTA UPPGIFTER REGISTRERAS ENDAST EN GÅNG AV LOGEN ÖVRIGA TILLFÖR SPECIFIK INFORMATION 2

3 3 FÖREDRAGNINGSLISTAN Steg 1 och 2 ver 501

4 4 Försammanträdet

5 I Ordenssalen ska vid logesammanträde finnas: Allmän lag för loger (ALL) Handbok för ämbetsmän i loge Logens stadgar 5

6 6 Föredragningslista 1.Logen öppnas

7 7 Föredragningslista 2. Godkännande av protokoll från föregående sammanträde

8 8 Föredragningslista 3. Finanssekreterarens punkt: a) inbetalning till FS b)FS:s rapport samt redogörelse av antalet medlemmar som inte är gottstående

9 9 Föredragningslista 4. Skattmästarens punkt: Utanordningar av räkningar och SkM:s rapport

10 10 Föredragningslista 5. Klubbmästarens rapport

11 11 Föredragningslista 6. Sjuk eller nödställd medlem a) Ny anmälan om sjuk eller nödställd medlem b) Utnämning av, berättelse från samt avslut av sjukutskott C) Biståndsfrågor

12 Kort paus 12

13 13 Föredragningslista Medlemskap 7a. Upphörande av medlemskap i loge eller Orden a) Upphörande av medlemskap b) Ny ansökan, utnämning av ordförande i undersökningsutskott, ballotering av tidigare inkommen ansökan om upptagning i Orden och logen

14 14 Föredragningslista Medlemskap c) Anmälan om övergång från annan loge och återinträde i Orden d) Anmälan om logebrev eller certifikat för övergång till annan loge e) Förslag om kallelse till högre grad ballotering

15 15 Föredragningslista 8. Bordlagt eller till utskott hänskjutet ärende samt övriga inte avslutade ärenden

16 16 Föredragningslista 9. Meddelande från Storlogen, från andra Odd Fellow- institutioner och blandade meddelande

17 17 Föredragningslista 10. Nominering och val

18 18 Föredragningslista 11. Information från utskott

19 19 Föredragningslista 12. Välgörenhet

20 20 Föredragningslista 13. Andragande till logens eller Ordens bästa

21 21 Föredragningslista 14. Invigning, gradgivning alternativt fördjupning och Ordenskunskap

22 22 Föredragningslista 15. Kaplanens tankar

23 23 Föredragningslista 16. Logen avslutas


Ladda ner ppt "ADMINISTRATIVA HJÄLPEN LAGAR HANDBÖCKER BLANKETTER ARTIKELLISTA TMU HJÄLPMEDEL VISSA RITUALER M.M. 1."

Liknande presentationer


Google-annonser