Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)"— Presentationens avskrift:

1 Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)
Representerar flödet av data mellan olika processer i ett system Beskriver vad användare gör snarare än vad ett IT system gör Fokuserar bara på informationsflödet – ej fysiska ting så som produkter Hjälper till att hitta problem, brister i de verksamhetsprocesser som finns Uppenbarar ansvarsförhållanden (eller brist på) i en organisation, avslöjar olika förståelse av en process och dess flöden inom organisationen || Det som man vill visualisera med ett DFD är hur flödet av data/information går mellan olika processer i ett system, exempelvis en verksamhet. || En DFD beskriver vad deltagarna i en process gör och inte vad ett IT-system gör. ||| Fokus ligger på informationsflödet, inte saker. Det är information om en produkt som är intressant ej den fysiska produkten i sig, exempelvis är inte en leverans av produkter som man visar i diagrammet utan följesedeln som bär på informationen om produkterna. || Genom att försöka modellera en verksamhets olika processer kan man hitta problem, brister – exempelvis ineffektivitet|| Vid en modellering av en verksamhet kan ansvarsförhållanden som finns i verksamheten bli tydligare. Dessutom kan förståelsen av hur en verksamhetsprocesser går till kan skilja sig mellan de olika människor. Genom att tillsammans försöka beskriva vad som händer kan man tydligare formulera dessa olikheter.

2 DFD - Notation Process - omvandlar inputs och outputs, oftast ett verb – köpa, sälja, skapa Extern entitet - Person eller organisation (andra processer) som tillhandahåller data till en process eller tar emot data från en process. Datalager - där man lagrar data/information VERB Externaktör Arbetsmoment D5 || Process – beskrivs med ett verb, omvandlar eller tar hand om det som kommer in i processen och skapar en output.|| Externa aktörer är de som interagerar med processen, de befinner sig alltså inte inne i processen utan skickar in eller tar emot data . || Datalager är ett fysiskt ställe där processen lagrar datan. Det kan vara en en pärm, ett register av något slag, eller elektronisk enhet som tar hand om informationen på något sätt och lagrar den. || Pilen beskriver själva dataflödet mellan alla processer, lager, aktörer samt riktningen. Dataflöde - representerar rörelse av data mellan processer, datalager, och externa entiteter

3 DFD - nivåer Börjar med kontextdiagram – stora avgränsade processer
Bryter ner i nollnivådiagram – subprocesser Om möjligt (och intressant) kan varje subprocess brytas ner i delprocesser – fördjupingsnivå Osv.…

4 Övning 1 – Mack - kontextdiagram
Inf om inlämnad bil Utlämningskvitto Mack- processer Bilreparationsbeställning Extern följesedel Betalning Leverantör Kund Kvitto Extern beställning Faktura Utlämningsbevis Beställningsbekräftelse

5 Övning 1 – Mack - nollnivådiagram
Utlämningskvitto Betalning Övning 1 – Mack - nollnivådiagram Kund Inf om lämnad bil Beställnings-bekräftelse Kvitto Faktura Bilreparations-beställning Utlämnings- kvitto D1 Boknings-uppgifter 1 Butikspro-cesser Verkstads-processer 2 D2 Kundpris- uppgifter D4 Kund- uppgifter Intern följesedel Intern beställning Fakturaunderlag Extern följesedel Extern beställning D3 Leverantörs- uppgifter Leverantör D5 Artikeluppgifter

6 Övning 1 – Mack 1-fördjupningsnivå; verkstadsprocesser
Butiksprocesser Leverantör Kund Intern följesedel Fakturaunderlag Intern beställning Extern följesedel Inf om inlämnad bil Bilreparations-administrera 2.1 Bilreparera 2.2 Tidsplan Arbetskort Rekvisition res.del D1 Bokningsuppg Arbetsmoment D5 D2 Kundprisupp- gifter

7 Övning 2 – Mejeriföretag - kontextdiagram
Medlem-mar Postgiro Veckoleverans Dagsleverans Medlemsutbetalning Mjölkin- leverans- process Kossor & Lönebesked Chaufför

8 Övning 2 – Mejeriföretag - nollnivådiagram
Medlem-mar Postgiro Veckoleverans Dagsleverans Medlemsutbetalning Avlasta 1 Kossor & Underlag för avräkning Trptsedel 2 Mjölkin- leverans- process Bokföra 2 Kossor & Körrapport D 3 Registerkort Mjölkin- leverans- process Löneräkna 3 Kossor & D1 Trptsedel 2 Lönebesked Chaufför D2 Trptsedel 1

9 Övning 2 – Mejeriföretag 1-fördjupningsnivå; bokföring
Medlem-mar Postgiro Veckoleverans Medlemsutbetalning Kossor & Kontrollera 2.1 Mjölkin- leverans- process Avräkna Kossor & 2.2 D1 Trptsedel 2 Underlag avr Trptsedel 2 Avlastning D4 Veckoleveransuppgifter

10 Övning 3 – Bibliotek - kontextdiagram
Lånekort Reserverad bok finns Påminnelse om återlämning Information om reservation Mjölkin- leverans- process Låne-process Låntagare Information boklån Låntagare information Låneönskemål Lånekort Begäran om lånekortsinformation Reservationsönskemål

11 Övning 3 – Bibliotek - nollnivådiagram
D4 Reservationsuppgifter Övning 3 – Bibliotek - nollnivådiagram Reserverad bok finns Mjölkin- leverans- process Reservera Bibliotek 2 Information om reservation Reservationsönskemål Låntagare Lånekort Utlån av reserv bok Påminnelse om återlämning Information boklån Begäran om lånekortsuppgifter Lånekort Låne- önskemål Låntagare information D1 Låntagar uppgifter Mjölkin- leverans- process Utlåne-process Bibliotek 1 D2 Bokuppgifter D3 Låneuppgifter


Ladda ner ppt "Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)"

Liknande presentationer


Google-annonser