Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)  Representerar flödet av data mellan olika processer i ett system Beskriver vad användare gör snarare än vad ett IT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)  Representerar flödet av data mellan olika processer i ett system Beskriver vad användare gör snarare än vad ett IT."— Presentationens avskrift:

1 Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)  Representerar flödet av data mellan olika processer i ett system Beskriver vad användare gör snarare än vad ett IT system gör Fokuserar bara på informationsflödet – ej fysiska ting så som produkter Hjälper till att hitta problem, brister i de verksamhetsprocesser som finns Uppenbarar ansvarsförhållanden (eller brist på) i en organisation, avslöjar olika förståelse av en process och dess flöden inom organisationen

2 DFD - Notation Process - omvandlar inputs och outputs, oftast ett verb – köpa, sälja, skapa Extern entitet - Person eller organisation (andra processer) som tillhandahåller data till en process eller tar emot data från en process. Datalager - där man lagrar data/information VERB Extern aktör Arbetsmoment D5D5 Dataflöde - representerar rörelse av data mellan processer, datalager, och externa entiteter

3 DFD - nivåer Börjar med kontextdiagram – stora avgränsade processer Bryter ner i nollnivådiagram – subprocesser Om möjligt (och intressant) kan varje subprocess brytas ner i delprocesser – fördjupingsnivå Osv.…

4 Kvitto Betalning Faktura Beställningsbekräftelse Extern beställning Kund Leverantör Mack- processer Extern följesedel Utlämningskvitto Bilreparationsbeställning Inf om inlämnad bil Utlämningsbevis Övning 1 – Mack - kontextdiagram

5 Verkstads- processer 2 Kund Leverantör 1 Butikspro- cesser Extern beställning Kvitto Betalning Extern följesedel D2 Kundpris- uppgifter Beställnings- bekräftelse D1 Boknings- uppgifter Intern följesedel Intern beställning Fakturaunderlag D4 Kund- uppgifter D3 Leverantörs- uppgifter Faktura Bilreparation s-beställning Inf om lämnad bil Utlämningskvitto Utlämnings- kvitto D5 Artikeluppgifter Övning 1 – Mack - nollnivådiagram

6 Leverantör Bilreparations- administrera 2.1 Bilreparera 2.2 Extern följesedel Butiksprocesser Fakturaunderlag Intern följesedel Intern beställning Tidsplan D1 Bokningsuppg Arbetsmoment D5 D2 Kundprisupp- gifter Kund Inf om inlämnad bil Arbetskort Rekvisition res.del Övning 1 – Mack 1-fördjupningsnivå; verkstadsprocesser

7 Medlem- mar Postgiro Chaufför Veckoleveran s Dagsleverans Lönebesked Medlemsutbetalning Mjölkin- leverans- process Kossor & Övning 2 – Mejeriföretag - kontextdiagram

8 Medlem- mar Postgiro Chaufför Veckoleverans Dagsleverans Lönebesked Medlemsutbetalning Avlasta 1 Kossor & Mjölkin- leverans- process Bokföra 2 Kossor & Mjölkin- leverans- process Löneräkna 3 Kossor & D1 Trptsedel 2 D2 Trptsedel 1 Körrapport Underlag för avräkning Trptsedel 2 D 3 Registerkort Övning 2 – Mejeriföretag - nollnivådiagram

9 Medlem- mar Postgiro Veckoleverans Medlemsutbetalning Avlastning Underlag avr Trptsedel 2 Kossor & Kontrollera 2.1 Mjölkin- leverans- process Avräkna Kossor & 2.2 D1 Trptsedel 2 D4 Veckoleveransuppgifter Övning 2 – Mejeriföretag 1-fördjupningsnivå; bokföring

10 Låneönskemål Påminnelse om återlämning Reserverad bok finns Information boklån Information om reservation Lånekort Begäran om lånekortsinformation Mjölkin- leverans- process Låne- process Låntagare Reservationsönskemål Låntagare information Övning 3 – Bibliotek - kontextdiagram

11 Låntagare information Information om reservation Reserverad bok finns Information boklån Påminnelse om återlämning Reservationsönskemål Utlån av reserv bok D1 Låntagar- uppgifter D2 Bokuppgifter D3 Låneuppgifter D4 Reservationsuppgifter Lånekort Begäran om lånekortsuppgifter Mjölkin- leverans- process Reservera Bibliotek 2 Mjölkin- leverans- process Utlåne- process Bibliotek 1 Låntagare Låne- önskemål Övning 3 – Bibliotek - nollnivådiagram


Ladda ner ppt "Lektion 1 – Dataflödesdiagram (DFD)  Representerar flödet av data mellan olika processer i ett system Beskriver vad användare gör snarare än vad ett IT."

Liknande presentationer


Google-annonser