Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vägverket - NVDB Håkan Wiss Vägverket Region Norr.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vägverket - NVDB Håkan Wiss Vägverket Region Norr."— Presentationens avskrift:

1 Vägverket - NVDB Håkan Wiss Vägverket Region Norr

2 Vägverket - NVDB Innehåll NVDB-konceptet Innehåll Användning av data Aktuella aktiviteter

3 Vägverket - NVDB

4 Kännetecken Grunddatabas Rikstäckande vägnät – cirka 530 000 km Ájourhållning vid källan Känd kvalitet Bygger på standard Samverkan Omfattande användning Upphovsrättsliga principer

5 Vägverket - NVDB Vägar som ingår i NVDB Sådana vägar, gator, torg och andra leder eller platser som allmänt används för trafik med motorfordon. Däremot inte: vägar inom inhägnade industriområden traktorvägar skoterleder isvägar gång- och cykelvägar, ridbanor

6 Vägverket - NVDB Datakällor och dataleverantörer NVDB VDB VV GGD LMV Kommun Ensk. vägar med statsbidrag Skogs- näringen Finfo

7 Vägverket - NVDB Godstransporter Privata persontransporter Kollektiva persontransporter Multimodala transporter Räddning och övervakning Samhällsplanering Totalförsvaret Väghållning Trafikhållning Turism Kommersiell planering Forskning och utbildning NVDB - Grunddata till många tillämpningar

8 Vägverket - NVDB Vidareförädlare av data Samhällsplanering Hastighetsanpassnings- utrustning Ruttplanering/ navigering A C B Hur ska vi sprida NVDB? Direktanvändning av t.ex Vägverket NVDB

9 Vägverket - NVDB Aktiviteter- Tillhandahållande Leveranser har skett till Länstrafikbolaget i Jönköping, Skog forsk, Umeå universitet, till dataförädlarna, Nav Tech testar NVDB data om de uppfyller deras krav. Klart okt. Deltager i mässor och infomöten tex Road and Traffic.

10 Vägverket - NVDB Dataförädlare Columna Metria Sweco Position Triona

11 Vägverket - NVDB

12 www.vv.se/nvdb

13 Vägverket - NVDB Vägverket, Lantmäteriet, Kommunförbundet, Skogen Kund Kund 1 Kund 2 Kund 3 Kund 4 VV LMV Skog. NVDB-RÅDET Produktions- central Lantmäteriet NVDB Teknisk lösning Vägverket Vägverkets regioner Data- försörjning Produktion Tillhanda- hållande DataleverantörerAnvändare Kom. Kund Kommun


Ladda ner ppt "Vägverket - NVDB Håkan Wiss Vägverket Region Norr."

Liknande presentationer


Google-annonser