Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förbättra villkoren för det civila samhället – ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, nätverk och andra aktörer – som en central del i demokratin.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förbättra villkoren för det civila samhället – ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, nätverk och andra aktörer – som en central del i demokratin."— Presentationens avskrift:

1 Förbättra villkoren för det civila samhället – ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, nätverk och andra aktörer – som en central del i demokratin. Stärka det civila samhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. Utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga. Prop.2009/10:55 – Mål och inriktning för politiken för det civila samhället. En politik för det civila samhället

2 Välfärdsproducent med eget värde Tjänster, t.ex. aktiviteter Service, t.ex. information, studier, lärande Demokrati – reproducerar demokratin, bildning, engagemang

3 Föreningar som främjar integration. Föreningar bildade på etnisk grund. Inte vara inriktade på särskilt verksamhetsområde. Syftar till att stärka medlemmarnas kultur, religionstillhörighet, identitet och modersmål. Stöd Uppsala kommun

4 Föreningsbidrag Verksamhetsbidrag Stimulansbidrag. Utåtriktad integrationsstödjande verksamhet. Startbidrag. Vald styrelse i minst 6 månader. Projektbidrag. Långsiktigt och regelmässigt bedriver integrationsstödjande verksamhet. Främjar delaktighet i samhällslivet eller förebygger och motverkar diskriminering, främlingsfientlighet och rasism.

5 Kommunen får nätverk och kontakter Integration, en första kollektiv lösning Egenmakt, självorganisering, egna intressen Social sammanhållning, trygghet Kulturidentifikation Egen identitet i brist på samhällsidentifikation Egna integrationsfrågor - dialog Effekter

6 Sociala nätverk och stödjande miljöer Social tillit och sammanhållning Engagemang och empatisk förmåga Självorganisering och motståndskraft Informellt lärande Socialt kapital – förstärks av ideella organisationer Osynlig produktion

7 Integrationsfrämjande insatser. Insatser mot främlingsfientlighet, för demokrati, jämställdhet, introduktion svenska samhället, egen kulturell identitet. Insatser för barn och ungdom – förebygga. Forum för synpunkter, egna förslag – egna integrations- och samhällsfrågor Ökat engagemang i lokalsamhället Roll i samhällsplaneringen

8 För att utöva sitt medborgarskap och sina politiska rättigheter handlar det om att ha tillgång till kunskaper och nyttigheter som möjliggör ett jämlikt deltagande, om att inte vara marginaliserad, men accepterad och representerad, om utrymme för självtillit och självbestämmande och om rätten att ha rättigheter. Utöva medborgarskap


Ladda ner ppt "Förbättra villkoren för det civila samhället – ideella föreningar, stiftelser, trossamfund, nätverk och andra aktörer – som en central del i demokratin."

Liknande presentationer


Google-annonser