Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya former och försök för politisk engagemang

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya former och försök för politisk engagemang"— Presentationens avskrift:

1 Nya former och försök för politisk engagemang

2 Det demokratiska systemet
Rättsväsende Staten Länsstyrelser Militärväsende Politisk valda Statliga organ Kommunen Förvaltning Bolag Nämnder Politisk valda Landsting Förvaltning Politisk valda Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan Gränsyta Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier NÄTVERK Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseförening Föreningar & organisationer Enskilda personer

3 Det demokratiska systemet
Rättsväsende Staten Länsstyrelser Militärväsende Politisk valda Statliga organ Kommunen Förvaltning Bolag Nämnder Politisk valda Landsting Förvaltning Politisk valda Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan Gränsyta Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier NÄTVERK Sprida kunskap Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseförening Föreningar & organisationer Skapa kontakt Stimulera till initiativ Skapa förståelse Enskilda personer Samverka Värna om närmiljön Synergi Ha kul

4 Nätverkets roll Samla intresserade att förändra, förbättra & utveckla
Ett forum för att lära känna lokalt intresserade och verksamma människor Sprida idéer och kunskap på det lokala planet Söka synergieffekter och samverkansmöjligheter Arbeta med social- och kontaktskapande verksamhet Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan Gränsyta Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier NÄTVERK Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseförening Föreningar & organisationer Enskilda personer

5 Nätverkets roll Nätverket skall ej ta bort befintliga föreningars roll
Stimulera till verksamhet i befintliga föreningar Nätverket skall ge möjlighet att snabbt och enkelt nå ut lokalt Påverkan och förslag görs genom befintliga organisationer men… …. nätverket stimulerar till lokalt engagemang och samverkan Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan Gränsyta Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier NÄTVERK Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseförening Föreningar & organisationer Enskilda personer

6 Möjligheter med internet
Virituella föreningar medlemsnytta medlemsinflytande ökat engagemang Medborgardialog & e-demokrati kontinuerlig dialog opinionsmätning stärkt demokrati medborgarförslag

7 NUSO Nätverk för Utveckling av Själevads- Området
Nå ut med information lokalt Stimulera till påverkan och nya förslag Byta idéer Se till att ungdomar har fritidsverksamhet Lära känna nya människor NUSO Ha det skönt och trevligt tillsammans Nätverk för Utveckling av Själevads- Området Samverka i stället för motverka

8 NUSO Nätverk för Utveckling av SjälevadsOmrådet


Ladda ner ppt "Nya former och försök för politisk engagemang"

Liknande presentationer


Google-annonser