Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya former och försök för politisk engagemang. Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya former och försök för politisk engagemang. Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola."— Presentationens avskrift:

1 Nya former och försök för politisk engagemang

2 Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseför ening Föreningar & organisationer Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier Det demokratiska systemet NÄTVERK Kommunen Förvaltning Bolag NämnderPolitisk valda Landsting Förvaltning Politisk valda Rättsväsende Staten Länsstyrelser Militärväsende Politisk valda Statliga organ Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan

3 Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseför ening Föreningar & organisationer Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier Det demokratiska systemet NÄTVERK Kommunen Förvaltning Bolag NämnderPolitisk valda Landsting Förvaltning Politisk valda Rättsväsende Staten Länsstyrelser Militärväsende Politisk valda Statliga organ Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan Skapa kontakt Sprida kunskap Stimulera till initiativ Ha kul Värna om närmiljön Skapa förståelse Samverka Synergi

4 Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseför ening Föreningar & organisationer Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier Nätverkets roll NÄTVERK Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan • Samla intresserade att förändra, förbättra & utveckla • Ett forum för att lära känna lokalt intresserade och verksamma människor • Sprida idéer och kunskap på det lokala planet • Söka synergieffekter och samverkansmöjligheter • Arbeta med social- och kontaktskapande verksamhet

5 Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola Intresseför ening Föreningar & organisationer Politisk förening (m) Politisk förening (fp) Politisk förening (c) Politisk förening (mp) Politisk förening (v) Politisk förening (s) Politiska partier Nätverkets roll NÄTVERK Information Brukarpåverkan Brukarmedverkan • Nätverket skall ej ta bort befintliga föreningars roll • Stimulera till verksamhet i befintliga föreningar • Nätverket skall ge möjlighet att snabbt och enkelt nå ut lokalt • Påverkan och förslag görs genom befintliga organisationer men… •…. nätverket stimulerar till lokalt engagemang och samverkan

6 Möjligheter med internet •Virituella föreningar –medlemsnytta –medlemsinflytande –ökat engagemang •Medborgardialog & e-demokrati –kontinuerlig dialog –opinionsmätning –stärkt demokrati –medborgarförslag

7 Byta idéer Nå ut med information lokalt Stimulera till påverkan och nya förslag Ha det skönt och trevligt tillsammans Lära känna nya människor Se till att ungdomar har fritidsverksamhet NUSO N ätverk för U tveckling av S jälevads- O mrådet Samverka i stället för motverka

8 NUSO N ätverk för U tveckling av S jälevads O mrådet


Ladda ner ppt "Nya former och försök för politisk engagemang. Gränsyta Enskilda personer Företag Svenska kyrkans församling Idrottsförening Företagsförening Hem & skola."

Liknande presentationer


Google-annonser