Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Från ord till handling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Från ord till handling"— Presentationens avskrift:

1 - Från ord till handling
Ledningsgrupp Swedish Lapland 2014 - Från ord till handling

2 Rambudget, Projekt Swedish Lapland 2014 – från ord till handling

3 Projekt Swedish Lapland 2014
Budgetuppföljning

4 Samfinansiering gemensamma aktiviteter
Projekt Swedish Lapland 2014 Samfinansiering gemensamma aktiviteter Lokala budgetar för gemensamma aktiviteter (den uppväxlade delen). Hur ser de ut? Prioriteringar. - Academy of Swedish Lapland, cirka kr - Koordinator för tematisk marknadsgrupp för fiske, cirka kr - Turistbyråuppdrag, cirka kr - Företagsenkät, cirka kr - Norsk marknadspotentialundersökning, cirka kr Affärsutvecklare 25%, cirka kr Välkommenskyltar flygplatser, jvstn etc Produktionsresurser trycksaker Fjällprojektet, berörda kommuner/DMO Mer?

5 Nuläge finansiering Q1+Q2 2015
Projekt Swedish Lapland 2014 Nuläge finansiering Q1+Q2 2015 Ingångsvärden kommunal medfinansiering strukturfond Länsstyrelsen Norrbotten samt Norrbottens läns landsting informerar om följande: • Eventuellt kan ansökan om strukturfondsmedel för lämnas in under oktober och beslut tas i början av december. • Det är inte klart om hela callet ska vara öppet, eller om man ska prioritera vissa verksamheter eller näringar. • Om ovanstående förutsättningar realiseras kan projektägaren räkna med att kunna rekvirera medel först efter sex månader, dvs slutet av Q2 eller början av Q Rekvireringen kan eventuellt göras retroaktivt mot upparbetade kostnader från den 1/ Alla aktiviteter sker då på egen risk. Detta innebär att varje destinationsorganisation måste se om sin försörjning och finansiering via lokala finansiärer för både Q1 + Q

6 Regional välkommenskylt
Projekt Swedish Lapland 2014 Regional välkommenskylt

7 Organisering, arbetsgrupper
Projekt Swedish Lapland 2014 Organisering, arbetsgrupper Marknad & kommunikation Fiske, jakt, mat. Tidplan. Process. • Destinationsutveckling

8 Aktiviteter Destinationsutveckling
Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter Destinationsutveckling • Utkast företagsenkät, Inventering behov för affärsutv. Genomgång, reflektioner input • YH Gastronomisk kock/entreprenör. Rapport läge på destinationerna. • Merchandise Pilotprodukter. etc    Marknad och Kommunikation • Luleå, Heart of Lapland, kartan, imagetrycksak, destinationswebbar; Kalix, Haparanda, Övertorneå, Överkalix, Pajala. • Marknadsgrupper • Kommunikation Administration • Avstämning erfarenheter rörande rekvisition och lägesrapport.

9 Aktiviteter Dynamisk kunskapsorganisation 2.0
Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter Dynamisk kunskapsorganisation 2.0 • reflexioner Studieresa Skottland. Vad tar vi med oss till morgondagen? • Genomgång nuläge process i styrgrupp, Dynamisk kunskapsorganisation 2.0 Underlag, föregående styrgruppsrotokoll och bilagor. Workshop • Strategiska insatsområden • Strategimodell • Rollfördelning, regionalt, lokalt, partners, företag

10 • Strategiska insatsområden
Projekt Swedish Lapland 2014 Aktiviteter, workshop • Strategiska insatsområden

11 Projekt Swedish Lapland 2014
Aktiviteter, workshop • Strategimodell

12 Projekt Swedish Lapland 2014
Aktiviteter, workshop • Roller och ansvar

13 Handlings- och tidplan
Projekt Swedish Lapland 2014 Handlings- och tidplan Aktivitet vad när ansvarig Regional turismstrategi färdigställande utkast xx SLT Strategiska insatsområden lokal hemläxa juni/juli/aug LDMO Strukturfondsansökan Formulering ansökan aug/sept/okt SLT Underlag gemensamma ambitioner aug SLT Underlag nyckeltal benchmark aug SLT Underlag ord. Verksamhet vs. Projekt aug/sept LDMO Underlag lokal medfinansiering aug/sept LDMO Kartläggn. ftg behov underlag juni/juli SLT Inhämtning svar aug LDMO Utvecklingsprocess lokalt sept/okt LDMO Införsäljning lokalt politik sept/okt LDMO Finansiering Q1 + Q Underlag nuläge/föruts reg. medfin juni SLT


Ladda ner ppt "- Från ord till handling"

Liknande presentationer


Google-annonser