Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att vara konsument INTRODUKOTION AV KAPITLET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att vara konsument INTRODUKOTION AV KAPITLET"— Presentationens avskrift:

1 Att vara konsument INTRODUKOTION AV KAPITLET
Som konsumenter har vi rättigheter När är vi konsumenter? Det är vi när vi köper saker eller tjänster, som vi själva ska använda, av ett företag. Det finns mycket att tjäna på att ha koll på sina rättigheter, men vi behöver också vara medvetna om våra skyldigheter som konsumenter.

2 En butik får höja priset hur mycket de vill.
Sant eller falskt ? En butik får höja priset hur mycket de vill. VÄCKA ETT INTRESSE Fri prissättning Att pruta Nu ska vi ta ställning till några påståenden som handlar om att vara konsument. Frågan är om de är sanna eller falska. Om de är sanna blir de gröna och om de är falska blir de röda. En butik får höja priset hur mycket de vill? Är det sant eller falskt? Grönt, det är sant. Vi har fri prissättning i Sverige. En jacka kan kosta 500 kr på ett ställe och kr på ett annat. Det är utbud och efterfrågan som gäller. Det innebär att vissa saker som det är ont om men som är eftertraktade kan kosta multum. Det gäller alltså att jämföra priser. Brukar ni pruta? Varför inte? Konkurrensverket uppmanar oss att pruta mer. De har sett att unga personer är mycket sämre på att pruta än äldre. Det är kanske inte möjligt att pruta på mat men definitivt på saker som elektronik. Om inte priset i sig går att sänka kan man alltid försöka få mer saker för pengarna, t ex ett extra batteri till kameran eller minneskort till telefonen.

3 Du har inte rätt att reklamera ett par jeans som du har köpt på rea.
Sant eller falskt ? Du har inte rätt att reklamera ett par jeans som du har köpt på rea. VÄCKA ETT INTRESSE Man har rätt att reklamera rea-varor Du har inte rätt att reklamera ett par jeans som du har köpt på rea? Hur är det här? Reklamera betyder att man klagar på det man har köpt. Rött, det är falskt. Man har rätt att klaga även på reavaror, om det inte är på grund av felet som priset är nedsatt, men då ska detta tydligt framgå, t ex ”Halva priset på grund av trasig dragkedja”. Om det sedan blir andra fel har man alltid rätt att klaga på dem.

4 Du har alltid rätt till öppet köp på varor som du har köpt i en butik.
Sant eller falskt ? Du har alltid rätt till öppet köp på varor som du har köpt i en butik. VÄCKA ETT INTRESSE Att erbjuda Öppet köp är frivilligt för säljaren Du har alltid rätt till öppet köp på varor som du har köpt i en butik? Hur är det här? Rött, det är falskt. Det finns ingen lag som ger oss rätt till öppet köp när vi handlar i butiker. Varje säljare bestämmer själva om de ska ha öppet köp och vilka villkor som ska gälla.

5 Vad är egentligen ett avtal?
Photo credit: Robert S. Donovan / Foter / Creative Co mmons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Photo credit: Hans Olofsson / Foter / Creative Commons Attribution- NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) Photo credit: Some Pretty Things Photography / Foter / Creative Commons Attrib ution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic (CC BY-NC-ND 2.0) VAD ETT AVTAL ÄR Olika sätt att ingå ett avtal Avtalsrätt från 18 år Minderåriga Undantag från regeln om att ingångna avtal ska hållas Andra typer av avtal är… …att köpa ett dataspel …att åka buss …att köpa en glass …att ladda ner en app på mobilen Alla dessa är överenskommelser om att jag betalar för och/eller bestämmer något. Vem kan ingå avtal? Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal. Men det finns två undantag. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man tjänat själv. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att handla till sitt hushåll. Men det här gäller bara kontantköp, den som är under 18 år har aldrig rätt att ingå kreditavtal. Kan inte ett åttaårigt barn köpa en glass kanske ni undrar då? Jo, det kanske. Det är då upp till säljaren att göra det troligt att barnet har fått tillåtelse från sina vårdnadshavare att köpa en glass. Detta kanske är mindre sannolikt om åttaåringen går in i en elektronikbutik och köper ett dataspel för 500 kr. Om det senare visar sig att barnet inte fått godkännande så kan köpet gå tillbaka. Försök att inte hasta in i ett avtal, om någon stressar på brukar det inte vara till din fördel. Testa att ställa några kontrollfrågor till säljaren och be henne eller honom att stryka under villkoren i avtalet. Eller ta hem avtalet och låt morsan eller brorsan läsa igenom det innan du bestämmer dig. Gäller alla avtal? Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Men skulle man bli oense, kan en muntlig överenskommelse vara svår att bevisa. Exempel X och Y kommer överens om att Y ska få köpa X:s säng för kronor. När Y kommer och ska hämta sängen räcker han fram kronor till X och menar att det var det som de hade kommit överens om. I det här läget står ord mot ord och det blir svårt att bevisa vad som var den ursprungliga dealen. Detta hade kunnat undvikas om de bara skrivit ner överenskommelsen. Det hade räckt med att de skrivit ner vad de kommit överens om på en servett. X och Y skulle även ha kunnat spela in vad de kommit överens om, många har ju mobiltelefoner med inspelningsfunktion. Varför inte spela in när säljare lovar olika saker? Ta tillbaka lite av makten. Det gör ju telefonförsäljarna. Av flera olika skäl kan hela avtalet, eller vissa villkor, förklaras ogiltiga, t ex avtal som tillkommit under tvång eller när säljaren inte talat om viktiga fel. Avtal som bryter mot tvingande lagstiftning är också ogiltiga. Med tvingande lagstiftning menas att företagen inte kan ge konsumenterna sämre villkor än vad lagen säger. Photo credit: KanalSL / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)

6 Vad är egentligen ett avtal?
VAD ETT AVTAL ÄR Ingångna avtal ska hållas Undantag från regeln om att ingångna avtal ska hållas Själva ordet ”avtal” kan kännas lite tungt, men ett avtal är egentligen ingenting annat än en överenskommelse. Det här är ett exempel på ett standardavtal. Brukar ni läsa igenom avtalen innan ni ska köpa något? Varför inte? Standardavtalen är ofta svårlästa med liten text. Oftast är texten ljusgrå mot en vit bakgrund, vilket verkligen inte underlättar. Varför tror ni att de gör så? Vill de att vi ska läsa avtalen? Det kanske är så att det står saker i texten som inte är fördelaktiga för oss. Oavsett om jag har läst igenom texten eller inte blir jag bunden av den. Försök att inte hasta in i ett avtal, om någon stressar på brukar det inte vara till din fördel. Testa att ställa några kontrollfrågor till säljaren och be henne eller honom att stryka under villkoren i avtalet. Vem kan ingå avtal? Alla som är över 18 år har rätt att ingå avtal. Men det finns två undantag. Från 16 års ålder har man rätt att bestämma över pengar som man tjänat själv. Den som har eget hushåll före 18 års ålder har också rätt att handla till sitt hushåll. Men det här gäller bara kontantköp, den som är under 18 år har aldrig rätt att ingå kreditavtal. Gäller alla avtal? Huvudregeln är att ett avtal mellan två parter är bindande, oavsett om det är skriftligt eller muntligt. Men skulle man bli oense, kan en muntlig överenskommelse vara svår att bevisa. Exempel X och Y kommer överens om att Y ska få köpa X:s säng för kronor. När Y kommer och ska hämta sängen räcker han fram kronor till X och menar att det var det som de hade kommit överens om. I det här läget står ord mot ord och det blir svårt att bevisa vad som var den ursprungliga dealen. Detta hade kunnat undvikas om de bara skrivit ner överenskommelsen. Det hade räckt med att de skrivit ner vad de kommit överens om på en servett. X och Y skulle även ha kunnat spela in vad de kommit överens om, många har ju mobiltelefoner med inspelningsfunktion. Varför inte spela in när säljare lovar olika saker? Ta tillbaka lite av makten. Det gör ju telefonförsäljarna. Av flera olika skäl kan hela avtalet, eller vissa villkor, förklaras ogiltiga, t ex avtal som tillkommit under tvång eller när säljaren inte talat om viktiga fel. Avtal som bryter mot tvingande lagstiftning är också ogiltiga. Med tvingande lagstiftning menas att företagen inte kan ge konsumenterna sämre villkor än vad lagen säger.

7 Öppet köp DET ÄR FRIVILLIGT FÖR SÄLJAREN ATT ERBJUDA ÖPPET KÖP
Säljaren har rätt att villkora öppet köp Kom överens om att öppet köp ska gälla Att handla på ”öppet köp” betyder att man får pengarna tillbaka om man ångrar köpet inom en viss tid. Det finns ingen lag som ger oss rätt till öppet köp när vi handlar i butiker. Varje säljare bestämmer själva om de ska ha öppet köp och vilka villkor som ska gälla. Vill du köpa en vara på öppet köp ska du be om det innan du betalar. Om affären går med på öppet köp är det viktigt att det skrivs ner, till exempel på kvittot. För att du ska vara säker på att öppet köp gäller ska varan återlämnas i samma skick som när du köpte den. Om öppet köp gäller har du rätt att få tillbaka betalningen på det sätt som du betalade, betalade du med kontanter har du rätt att få tillbaka kontanter. Exempel Vissa affärer ger öppet köp om man handlar måndag till torsdag men inte fredag till söndag. Det beror på att konsumeter börjat missbruka öppet köp genom att ”låna” kläder under helgen, ungefär som ett klädesbibliotek. Man köpte sin topp på öppet köp och använde den under helgen för att sedan lämna tillbaka den på måndagen. Affärerna misstänkte att den var använd, eftersom den till exempel luktade rök, men kunde inte bevisa det. Därför begränsade de rätten till öppet köp. Ibland kan vi bli erbjudna ”bytesrätt” när vi ska köpa något. Det innebär att man inom en bestämd tid kan lämna tillbaka varan och istället få en annan vara eller ett tillgodokvitto. Bytesrätt är alltså inte samma sak som öppet köp.

8 Vem har rätt? Susanne köpte ett par hörlurar för 795 kr. Vid köpet utlovades tio dagars öppet köp. Hon var inte nöjd med hörlurarna utan gick tillbaka till affären för att få tillbaka sina pengar. I butiken nekades hon detta eftersom hon hade slängt bort kartongen de låg i. Susanne yrkade att få tillbaka det hon betalat för hörlurarna. Säljaren bestred kravet. SÄLJAREN HAR RÄTT ATT VILLKORA ÖPPET KÖP Säljaren behöver inte acceptera extra kostnader Jag tänkte att vi skulle kika på ett fall som kommit in till Allmänna reklamationsnämnden – som förkortas ARN – och gäller just öppet köp. ARN ger rekommendationer för hur tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. (Läs igenom texten på bilen högt och gå igenom fallet utan att berätta lösningen. Låt sedan deltagarna prata med varandra i bikupor i ca 1 min om vad de tror blev ARN:s rekommendation. Berätta efter diskussionen kort vad ARN kom fram till och varför.) ARN kom fram till att Susanne inte hade rätt eftersom hon inte hade kvar kartongen som hörlurarna låg i när hon köpte dem. Principen kring öppet köp är ju att varan ska lämnas tillbaka i oförändrat skick så att det inte medför några extra kostnader för säljaren. En borttappad kartong innebär ju en extra kostnad för butiken.

9 Garanti DET ÄR FRIVILLIGT FÖR SÄLJAREN ATT ERBJUDA GARANTI
Garanti innebär att säljaren ansvarar för varan Säljaren bestämmer garantins omfattning En garanti får inte kosta något extra Garantin påverkar inte reklamationsrätten En tilläggsförsäkring innebär inte alltid ett utökat skydd En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar och behåller kvaliteten under en viss tid, t ex 1, 5 eller 3 år. Precis som för öppet köp är det alltid frivilligt för säljaren att lämna garantier. Garantin kan också vara utformad så att det bara är en viss egenskap hos varan som garanteras. En och samma vara kan ha olika garantier som löper under olika tider, för olika delar av varan. Exempel En bil kan ha rostskyddsgaranti som löper i fem år, nybilsgaranti i sju år och vagnskadegaranti i tre år. Problemet är att företaget kan ha villkora garantin, exempelvis genom att säga att du måste följa en viss serviceplan eller fylla på en viss sorts motorolja. Om du köpt en vara med garanti måste säljaren kunna bevisa att felet beror på en olyckshändelse, vanvård, onormal användning eller att du inte följt skötsel- och serviceanvisningarna för att slippa ansvaret för varan och för att garantin inte ska gälla. Ibland är det lätt att förstå vad som inte täcks av garantin men ibland är det lite svårare. Samma dag som X fick sitt körkort fick X låna sin morfars stora Volvo. När X skulle hämta sin kompis backade X över kompisens väska på uppfarten. I väskan låg kompisens nya kamera. Kameran blev krosskadad och X blev förtvivlad, eftersom detta hänt redan första dagen med körkortet. Kompisen var dock lugn; ”Den har ju garanti” . Tillsammans åkte vännerna till butiken och visade fram kameran. Säljaren såg skeptisk ut och menade att den korsskadade kameran inte täcktes av garantin. Och detta stämde ju mycket riktigt eftersom kameran inte hade hanterats på ett riktigt sätt. Vad tycker ni att X och kompisen skulle göra? Skulle X köpa en ny kamera till sin vän? I det här fallet täcktes kameran av allrisken i hemförsäkringen, något som många ofta missar.

10 Produktförsäkringar EN PRODUKTFÖRSÄKRING ÄR OFTA DYR OCH ONÖDIG
Var kritisk Kostar extra och är ofta dyra i förhållande till varans pris Innebär inte alltid ett utökat skydd Allrisk ger ofta samma skydd som en produktförsäkring En produktförsäkring, eller tilläggsförsäkring som den också kallas, är en extraförsäkring som du köper i butiken samtidigt som varan. Det är bra att fundera på om du verkligen behöver en produktförsäkring eftersom det blir ett väldigt dyrt sätt att försäkra dina saker. Kontrollera först vad som ingår i din hemförsäkring. Ingår det en allrisk-försäkring, eller ”drulle” som den också kallas? Andra saker som kan vara bra att tänka på är att butikerna ofta tjänar mer pengar på att sälja produktförsäkringar och avbetalningsköp än vad de gör på själva varuförsäljningen. Konsumentköplagen och eventuella garantier ger faktiskt ett bra grundskydd mot ursprungsfel i en vara. Risken finns att du betalar för något du redan har. Dessutom brukar de vanligaste felen på en vara inte ingå i produktförsäkringarna, trots vad säljarna faktiskt har lovat. Frågar en säljare om du vill köpa en extra garanti ska du bli vaksam, en garanti ska alltid vara gratis. Det säljaren i så fall försöker sälja till dig är någon form av produktförsäkring.

11 Få koll på dina rättigheter!
Konsumentköplagen Konsumenttjänstlagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ? ! LAGAR SOM GER KONSUMENTER SKYDD Tvingande lagstiftning Kunskap ger ett annat bemötande För att få koll på sina rättigheter måsta man titta på vad det står i lagen. Om man någon gång ska klaga på en vara eller tjänst är det bra att kunna visa att man kan lagen, eftersom det kan ge ett helt annat bemötande! Vi ska därför kika lite närmare på tre viktiga lagar för oss konsumenter. Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen är som två tvillinglagar, med skillnaden att den ena reglerar köp av varor och den andra köp av tjänster. Lagarna är dessutom tvingande, vilket betyder att säljaren inte kan avtala fram sämre villkor än vad som står i lagen. Så är det inte med alla lagar, vissa kan man faktiskt avtalas bort helt eller delvis.

12 Vad är ”fel”? KONSUMENTKÖPLAGEN GER SKYDD NÄR EN KONSUMENT KÖPER VAROR AV ETT FÖRETAG KKL gäller konsumentköp av varor och är tvingande Man har rätt att reklamera felaktiga varor Ursprungliga fel Man har rätt att få en bruksanvisning En annons kan bli en del av avtalet Farliga varor är felaktiga När vi är konsumenter, och köper varor av företag, finns det en lag som heter Konsumentköplagen som ger oss skydd. Den gäller alltså inte när jag som privatperson handlar av en annan privatperson! När har jag då användning av lagen? Jo, den ger mig rätt att klaga om varan är felaktig. Men vad är egentligen fel enligt lagen? En vara är felaktig om den är trasig och det beror på ett fel som fanns från början. Det måste alltså vara ett ursprungligt fel, ett fabrikationsfel, på varan. Exempel Säg att jag köpt den här stolen av ett företag. Jag kommer hem och är väldigt nöjd med min stol. Jag använder den och den funkar bra. Men efter bara två veckor brakar den ihop när jag sätter mig på den på grund av att den är felmonterad. Jag köpte stolen färdigmonterad så det är inte jag som har satt ihop den fel. Detta blir ett fel som säljaren ska stå för, ett ursprungligt fel. Även om den såg hel och fin ut från början så fanns ju felet där. Men en vara kan också vara felaktig om bruksanvisningen saknas eller om en annons är vilseledande och säljaren inte ger mig rätt information innan köpet, eftersom annonsen räknas som en del av avtalet, och säljaren har brutit mot detta. I somras köpte X en begagnad bil av en bilhandlare. I annonsen stod det att bilen hade AC men när X kom hem upptäckte hon att den inte fungerade. Hon vände sig till säljaren för att få den lagad, men säljaren ville inte hjälpa henne utan menade att hon själv skulle ha undersökt bilen innan hon köpt den. Men eftersom det stod i annonsen att bilen hade AC, och säljaren inte hade informerat om att den inte fungerade, hade hon rätt att få den lagad. Detta eftersom annonsen var en del av avtalet. Då säljaren inte hade egen möjlighet att laga AC:n fick X avdrag på priset med kr. Det är också fel på en vara om den är farlig, t ex om jag köper en bil av en bilhandlare som inte skulle gå igenom besiktningen eller om jag köper en barnvagn som har allvarliga säkerhetsbrister. De här felen är några av de vanligaste, men det finns fler situationer då det är fel på en vara.

13 Reklamera fel och försening
Starkast skydd 6 månader Reklamationsrätt 3 år Svagare skydd 2 år och 6 månader REGLER FÖR REKLAMATION Skillnad mellan reklamation och garanti Reklamationstiden 6-månadersreglen Reklamera inom skälig tid Reklamera till den andra avtalsparten Inget formkrav på kvitto När jag klagar på en vara som det är fel på enligt lagen betyder det att jag reklamerar den. Jag har rätt att reklamera en vara i upp till tre år efter det att jag köpt den. Varan kan ha en garanti som är kortare än tre år, men det förkortar inte reklamationstiden. Jag har alltid rätt att reklamera en vara i tre år! Det kan vara bra att veta skillnaden mellan reklamation och garanti eftersom butikerna ibland försöker ”dribbla bort oss” genom att bara prata om garanti och inte nämna reklamationsrätten. Jag måste lämna ett meddelande om felet ”inom skälig tid” efter det att jag har upptäckt det. Det har jag gjort om jag reklamerar inom två månader. Men om jag varit sjuk eller bortrest kan ”skälig tid” förlängas. Under de första sex månaderna efter köpet har jag som konsument starkast skydd, då är det säljarens sak att bevisa att felet inte fanns från början. Annars räknas felet som ursprungligt och säljaren blir ansvarig för felet. När det gått mer än sex månader efter köpet är det jag som köpare som måste göra det troligt att felet fanns från början. För att få reda på vems felet är brukar säljaren vilja göra en felsökning och då kan det tillkomma en felsökningsavgift. För att få ta ut en avgift måste säljaren tydligt tala om detta för mig innan jag lämnar in varan. Avgiften får heller inte vara så hög att den avskräcker mig från att reklamera. Ytterligare en sak man kan tänka på är att inte fortsätta använda varan om man upptäckt ett fel på den, eller försöka fixa felet själv. Då kan reklamationsrätten försvinna. Det är vanligt att säljaren vill att du ska visa kvitto när du reklamerar. Det stämmer egentligen inte helt eftersom det du ska kunna visa är var och när du köpte varan, och till vilket pris. Kan ni komma på något annat sätt att visa detta förutom kvitto? Kontoutdrag kan vara ett sätt, men det finns säkert fler. För att slippa tjafs är det bäst att spara kvittot i tre år. Kvitton bleknar lätt, så ta en kopia eller scanna in viktiga kvitton så är du säker på att de finns kvar om du skulle behöva dem. Att sätta in viktiga kvitton i en pärm med flikar för olika år gör att du lätt hittar dina kvitton när du behöver dem. I tid 2 mån

14 Fel på varan – vad kan man göra då?
Få varan reparerad eller få en ny vara RÄTTIGHETER NÄR EN VARA ÄR FELAKTIG Man har rätt att hålla inne betalningen Två gånger reparation eller omleverans vid samma typ av fel Prisavdrag vid mindre fel Häva köpet vid större fel Skadestånd för kostnader på grund av en felaktig vara Om man är överens med säljaren om att det finns ett fel, och säljaren är ansvarig för felet, vad kan man då kräva? (Klicka.) När det är ett fel på en vara som säljaren är ansvarig för kan du i ett första steg kräva avhjälpande eller omleverans. Vilket av de två alternativen det blir beror på vad som innebär lägst kostnad för säljaren. Avhjälpande betyder att säljaren reparerar varan utan kostnad och omleverans betyder att du får en annan vara som är likvärdig i utseende, funktion och kvalitet. Hur många gånger tror ni att säljeren har rätt att reparera ett fel eller ge en ny vara om det är samma typ av fel? Oavsett om säljaren väljer att reparera eller byta ut varan har denne bara två gånger på sig. Blir det samma fel på varan en tredje gång har man rätt att kräva att man går vidare till nästa åtgärd. Glöm tre gånger avhjälpande och en gång omleverans. Det stämmer inte! (Klicka.) Är det fortfarande fel på varan har du rätt att få ett avdrag på priset eller ersättning för att få felet fixat hos någon annan. Prisavdrag är aktuellt om felet inte är större än att du fortfarande har nytta av det du köpt. (Klicka.) Som ett sista alternativ kan du häva köpet, det betyder att du lämnar tillbaka varan och säljaren ger dig pengarna tillbaka. Då finns det inte längre något avtal. (Klicka.) Du kan dessutom kräva skadestånd för de faktiska kostnader som du fått i samband med felet, t ex för resor och telefonsamtal. Du kan också få ersättning för skador på andra saker i ditt hem som beror på den felaktiga varan, exempelvis en felaktig diskmaskin som läckt vatten och skadat golvet. Ibland är följdkostnaderna på grund av felet högre än vad själva varan kostade. Det är viktigt att man kollar med säljaren innan man drar på sig kostnader i samband med felet. De har kanske egen personal som kan hämta den felaktiga diskmaskinen? Exempel X köpte en hästtransport. När hon var på väg till en tävling och kommit långt hemifrån brakade golvet i transporten. Som tur var upptäckte hon det genast, men hästen hade blivit skadad och behövde tas till en veterinär. Transporten behövde dessutom bärgas. När X vände sig till säljaren gick de genast med på att hon skulle få en ny hästtransport. Men när X krävde skadestånd för de kostnader hon haft för veterinärvård och bärgning av transporten blev det stopp. Tillsammans handlade det om mer än 50 000 kr. Först efter att hon vänt sig till ARN fick hon rätt och säljaren betalade skadeståndet. Kom ihåg att man har fler rättigheter än vad man kanske tror och att det är bra att ha koll på dem för att kunna stå på sig. Det är inte lätt att vara konsument. X köpte en mobiltelefon och var mycket nöjd. Men redan efter en vecka hade telefonen fått massor av damm under displayen vilket innebar att det även fanns risk för fuktskada. X gick tillbaka till säljaren och reklamerade telefonen. Säljaren svarade med ett leende att felet inte täcktes av garantin eftersom det inte var ett funktionsfel, det gick ju fortfarande att ringa på telefonen. Det säljaren inte visste var att X var konsumentvägledare och hade bra koll på sina rättigheter. När X började hänvisa till reklamationsrätten i Konsumetköplagen ändrades säljarens bemötande och telefonen skulle genast tas in för reparation. Visste du att du har rätt till en ersättningsvara om det tar längre tid än en vecka att få felet fixat, om det är en vara som du är beroende av i din vardag? Går det inte att få fram en ersättningsvara har du rätt till prisavdrag och skadestånd om du istället måste hyra en ersättningsvara. Få prisavdrag Häva köpet Få skadestånd

15 Vem har rätt? Amir köpte reservdelar till sin bil. Delarna var felaktiga. Han lämnade tillbaka delarna och fick tillbaka vad han hade betalat. Amir ville även ha ersättning för den resa han fått göra när han lämnade tillbaka de felaktiga delarna. Säljaren gick dock inte med på det. Amir yrkade ersättning för resekostnader med bil i samband med återlämnandet (16 kr per körd mil). Säljaren bestred yrkandet med hänvisning till sina försäljnings-villkor. Av dessa framgår att företaget aldrig ersätter resekostnader eller andra följdkostnader orsakade av fel på en vara. RÄTTIGHETER ENLIGT KKL KAN INTE AVTALAS BORT Man har rätt till skadestånd enligt KKL KKL är tvingande Nu ska vi prata om ytterligare ett fall från ARN. Den här gången handlar det om ett fel på en vara. (Läs igenom texten på bilen högt och gå igenom fallet utan att berätta lösningen. Låt sedan deltagarna prata med varandra i bikupor i ca 1 min om vad de tror blev ARN:s rekommendation. Berätta efter diskussionen kort vad ARN kom fram till och varför.) ARN kom fram till att Amir hade rätt till ersättning eftersom det var en kostnad som han hade fått på grund av att det var fel på varan han hade köpt. Lagen är tydlig med att konsumenten har rätt till skadestånd för faktiska kostnader.

16 Vad är ”fel”? RÄTTIGHETER NÄR EN KONSUMENT KÖPER TJÄNSTER AV ETT FÖRETAG KtjL gäller vid köp av tjänster från ett företag (Ni) Är tvingande En tjänst ska vara fackmässigt utförd En tjänst är felaktig om den bryter mot avtalet Regler för pris Omsorg och informationsskyldighet Konsumenttjänstlagen är, som vi sa förut, uppbyggd på samma sätt som Konsumentköplagen. Det är en tvingande lag som ger oss skydd när vi köper tjänster, t ex tapetsering av lägenheten eller service av cykeln. Lagen gäller egentligen inte tjänster på kroppen, men tatueringar och hårklippning är så pass vanligt att det brukar räknas in här (analog tillämpning av Konsumenttjänstlagen). Exempel Är det någon som känner igen tjejen på bilden? Vem är hon och vad är hon känd för? Hon är en 18-årig belgisk tjej som stämde en tatuerare efter att ha fått 56 stjärnor tatuerade i ansiktet. Hon hävdade att hon bara beställt tre stjärnor och att tatueraren missförstått henne. Hon märkte inte heller vad som höll på att hända under arbetets gång eftersom hon somnade. Tatueraren hävdade att hon visst beställt 56 stjärnor och att hon var nöjd med tatueringen när hon lämnade affären. Senare erkände hon att hon faktiskt hade beställt 56 stjärnor men ändrat sig när pojkvännen gjorde slut och pappan blev arg. Hur hade det här kunnat undvikas? Det är vanligt att det blir tvister när man köper tjänster. Ofta handlar det om att man inte är överens om vad det är för tjänst som ska utföras eller hur den ska utföras. En tjänst är felaktig om den bryter mot avtalet, alltså det som man har kommit överens om. Om man ska kunna visa att det är en felaktig tjänst måste man alltså kunna visa vad man har avtalat om. Därför är det viktigt att skriva ner vad man faktiskt har kommit överens om. En tjänst är även felaktig om den inte är fackmässigt utförd. Om vi återgår till tjejen på bilden och utgår från att 56 stjärnor skulle tatueras men att tatueraren tatuerade för djupt, vilket gjorde att stjärnorna blev suddiga, skulle hon ha kunnat reklamera tjänsten på grund av att den inte var fackmässigt utförd. När det gäller köp av tjänster har säljaren en omfattande informationsplikt och ska ha konsumentens bästa för ögonen. Detta innebär att en hantverkare ska avråda mig från att köpa en tjänst om den inte är till rimlig nytta för mig. Hantverkaren ska även informera mig om det framkommer behov av tilläggsarbete under arbetets gång. Det är vanligt att man får ett ”cirka pris” när man anlitar hantverkare eller lämnar in cykeln på service. Hur många procent dyrare får cykelreparationen bli om cirka priset är 300 kr? Om hantverkaren har lämnat en ungefärlig prisuppgift får priset inte överskridas med mer än 15 procent om inget annat avtalats. Man har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Det ska också framgå av räkningen hur priset har räknats fram.

17 Vem har rätt? David besökte en kväll en nattklubb. Han betalade en entréavgift och lämnade in sin jacka i garderoben för förvaringen. Han fick en numrerad bricka. När han skulle hämta ut sin jacka var den borta. David yrkade ersättning med kr för jacka. Han hade då gjort ett avdrag för ålder och bruk. Nattklubben bestred kravet. Man tog inget ansvar för förvaringen. Man hade också satt upp en skylt där det framgick att man inte ansvarade för inhängda jackor, väskor och dylikt. RÄTTIGHETER ENLIGT KTJL KAN INTE AVTALAS BORT Köp av tjänst Krav på fackmässighet Här är ett annat fall från ARN där ni ska få diskutera lite längre. Den här gången handlar det om köp av tjänst. (Gå igenom ärendet utan att berätta lösningen. Tala om att det är en övning där de ska använda all tidigare genomgången information i sina avväganden. Låt deltagarna prata i mindre grupper i ca 5 min om vad de tror blev ARN:s rekommendation. Be dem rada upp argument som styrker deras ställningstagande. Säg att de ska tänka ”minirättegång” och kunna argumentera gentemot varandra för sina ståndpunkter. Efter att deltagarna har diskuterat i smågrupper får de berätta i storgrupp vad de har kommit fram till och argumentera gentemot varandra. Led diskussionen genom att problematisera och berätta slutligen hur ARN resonerade.) ARN kom fram till att Davids krav på skadestånd var rimliga och att han fick rätt. Det första ARN gjorde var att avgöra om David hade köpt en tjänst. Entréavgiften kan ses som ett paketpris, den numrerade brickan som ett kvitto och det faktum att garderoben var bemannad gjorde att ARN kom fram till att han hade köpt en tjänst. Vad hade David då köpt för tjänst? Jo förvaring av jackan. Var tjänsten fackmässigt utförd? Nej, tjänsten var felaktigt utförd eftersom jackan saknades. I detta fall spelade skylten ingen roll eftersom nattklubben försökte avtala fram sämre villkor än vad som lagen ger. Eftersom Konsumenttjänstlagen är tvingande och David hade köpt en tjänst som var felaktigt utförd fick han rätt.

18 Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Internet Telefon Postorder TV-shop Torghandel Gatuförsäljning E-post Hembesök Homeparty NÄR LAGEN OM DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER GÄLLER Extra skydd i en utsatt situation Nu ska vi kort gå igenom lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Fortfarande så gäller Konsumentköplagen eller Konsumenttjänstlagen beroende på om det är varor eller tjänster som man handlar, men vid distans eller vid hemförsäljning finns det ett extra skydd. Detta beror på att lagstiftarna tycker att man är extra utsatt i dessa situationer. Tidigare hette lagen distans- och hemförsäljningslagen men har fr o m 13 juni 2014 bytt namn till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, och har nu gemensamma regler som gäller för hela EU. Exempel När man handlar på distans har man inte samma möjlighet att ”klämma och känna” på produkten som när man handlar i en butik. X köpte en vedkamin via nätet. Hon kollade på bilder, allt såg bra ut och hon fick den till ett väldigt bra pris. X betalade i förskott. När X fick kaminen var kartongen jätteliten och det visade sig vara en dockskåpskamin som hon köpt. Helt plötsligt var det inte ett så bra pris… Även i hemmet säger lagstiftaren att man är extra utsatta eftersom man inte kan gå därifrån på samma sätt som i en butik. Man är dessutom ofta distraherade av olika orsaker.

19 När har man ångerrätt? Du ska meddela säljaren inom 14 dagar
Du ska kunna bevisa att du har ångrat dig inom rätt tid Du vet väl om att ångerrätten kan avtalas bort? ÅNGERRÄTT VID DISTANSAVTAL OCH AVTAL UTANFÖR AFFÄRSLOKALER Lagen ger extra skydd i en utsatt situation Ångerrättens omfattning och längd Ger konsumenten rätt att undersöka varan Ångerrätten kan avtalas bort Gatuförsäljning ingår i lagen Spärra telefonen med NIX Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger 14 dagars ångerrätt när du handlar på exempelvis postorder, från TV-shop, på internet eller vid gatuförsäljning. Vid gatuförsäljning såsom exempelvis torghandel, en badstrand eller liknande måste det totala priset vara minst 400 kronor för att ångerrätten ska gälla. Lagen gäller även vid canvasförsäljning, dvs. om du t. ex. köper en mobiltelefon av en försäljare som står utanför entrén till en matbutik. När du handlar varor på distans räknas ångerfristen från den dag du fått varan eller en väsentlig del av den. Ångerrätten gäller också om du ingår ett avtal om en tjänst på distans. Ångerfristen börjar då löpa redan när du får första informationen om den, alltså inte när du får en skriftliga bekräftelse som tidigare lag sa. Du har rätt att undersöka en vara och fortfarande utnyttja din ångerrätt. Du får alltså bryta förpackningen, om den inte är plomberad, men du ska helst inte börja använda den. Du har fortfarande kvar ångerrätten om du har börjat använda varan eller undersökt den mer än nödvändigt men säljaren har då rätt att ta ut ersättning för varans värdeminskning. Ångerrätten kan avtalas bort för tjänster som påbörjas innan de 14 dagarna har gått. För att detta ska kunna ske måste avtalet om köpet av själva tjänsten först ingås och ångerfristen måste ha börjat löpa. Om du handlar från ett annat EU-land, exempelvis via internet, har du också 14 dagars ångerrätt. Hur många av er har en hemtelefon? Om du vill spärra din hemtelefon så att försäljare inte kan ringa till dig kan du anmäla ditt nummer till NIX. (Klicka för att få fram en NIX-bild.) Företag som du är kund hos eller som du nyligen varit kund hos får dock ringa till dig. För att spärra den fasta telefonen ringer du och för att spärra mobilen Det är förbjudet att skicka reklamerbjudanden som SMS och mail, förutom då du själv lämnat dina kontaktuppgifter till företaget. Exempelvis då du gått med i en kundklubb eller skrivit upp dig på en maillista. Uppgifter som du lämnat frivilligt kan säljas vidare till andra företag som då får kontakta dig.

20 E-handel VAR UPPMÄRKSAM VID NÄTHANDEL
Var kritisk och ta reda på information Undvik förskottsbetalning Konsumentlagstiftningen gäller inte vid privatköp God tro gäller ej Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger ångerrätt Allt fler handlar och säljer saker privat via nätet, på sidor som Blocket och Tradera. Det kan vara en jättebra affär men kom ihåg att Konsumentköplagen och Konsumenttjänstlagen inte gäller när man handlar av privatpersoner. Då är det viktigt att skriva ett avtal om vad som ska gälla kring köpet. Kolla även upp säljaren och betala helst inte i förskott. När man handlar varor eller tjänster på distans eller vid hemförsäljning är man faktiskt lite extra skyddad. Förutsatt att man handlar av ett företag! Då gäller lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler som ger 14 dagars ångerrätt. Lagen om god tro gäller inte längre och om ett köp verkar för bra för att vara sant så kan det mycket väl vara så. Det kan alltså bli så att du tvingas lämna ifrån dig sakerna som du har köpt om det visar sig vara stödgods. Du kan dessutom bli åtalad. De flesta företag som säljer varor på nätet är seriösa, men alla är det inte och genom att kolla upp företagen kan man förhoppningsvis undvika de oseriösa. Du kan t ex googla företaget och se om du hittar någon annan info än deras egna. Kolla även upp om företaget har ett telefonnummer där de kan nås. Prova att ringa och ställa en fråga. Det ska vara lätt att nå företaget, speciellt om något har gått snett. Skriv gärna ut och spara avtalsvillkor för ditt köp eftersom dessa kan ändras på företagets hemsida. När du handlar av ett företag: Ta reda på fakta om företaget Vad händer om du har frågor och klagomål? Vad ingår i priset? Ingår moms, tullavgifter och porto? Säkrare att betala mot faktura eller postförskott än att betala i förskott Hur lång är leveranstiden? Leta efter så kallade trustmarks på webbplatsen Spara din beställning! När du handlar av en privatperson: Var extra vaksam... Om erbjudandet låter för bra för att vara sant Om motparten stressar dig att genomföra affären Lämna aldrig ut ditt bankkonto eller kreditkortsnummer Vid stora belopp – gör upp affären på en bank eller använd bank-/postväxel Polisanmäl om varorna uteblir trots betalning

21 Var uppmärksam! DET ÄR LÄTT ATT BLI LURAD Var kritisk
Det här är ett annat vanligt sätt att lura konsumenter. Kunderna tackar ja till ett varuprov och får ett abonnemang på köpet som kan kosta tusentals kronor. Konsumentverket har fått in mängder med sådana här anmälningar. De som toppar Konsumentverkets klagolista är ett amerikanskt bolag som säljer bantningspiller. Berättelserna är nästan identiska. Anmälaren tror att hon eller han ska få ett provpaket för en portokostnad på cirka 50 kronor. Sedan visar det sig vara ett abonnemang: företaget skickar en eller flera pillerburkar varje månad, till en kostnad av mellan 600 och kronor. Företaget påstår att de ger 14 dagars ångerrätt men kruxet är att det första paketet i många fall inte dyker upp förrän efter någon månad. Konsumentverket kan tyvärr inte göra mycket för att hjälpa de lurade konsumenterna. Ett av problemen är att det är oklart var företaget egentligen ligger – på webbsidorna anges en adress i Storbritannien men varorna skickas från USA där även kundtjänsten finns. Konsumentverkets tips är att vara uppmärksam på sådana här gratiserbjudanden, för det finns oftast ett abonnemang med i bilden. Känner man sig lurad kan man ta kontakt med Konsument Europa. Om man har kontaktat företaget och ångrat sig men inte får tillbaka pengarna kan man försöka vända sig till sin bank. Tvåa på listan är Autoscandic, en sajt som värderar begagnade bilar. Priset är 75 euro, vilket många kunder upptäcker först i efterhand. Bakom den står ett estniskt bolag som också driver sajterna Auto-norden och Autopriser. En liknande firma, Auto-fax i Lettland, har också många anmälningar. Trea på klagolistan är ”Stoppa telefonförsäljning Ltd”, som får folk att betala 299 kronor för en gratis NIX-spärr. Därefter kommer Jobforms, som lockar med ett par Nike-skor för 15 kronor (i bland en mobil för 59 kronor) om man fyller i en undersökning. Den som nappar åker på ett abonnemang för 399 kronor per månad. Om man blir lurad ska man: Meddela skriftligt att du ångrar dig. Spara en kopia. Returnera varan oöppnad och se till att få ett kvitto på försändelsen. Får du inkassobrev ska du skriftligen meddela inkassobolaget att du bestridit fakturan. Har du betalt med kreditkort kan du vända dig till kreditgivaren för att kräva återbetalning. Reklamera till din bank om företaget drar pengar från ditt konto efter att du ångrat köpet.

22 Råd, hjälp och information
DET FINNS HJÄLP ATT FÅ! Det finns mycket bra hjälp, råd och information att få. Konsumentverket har en bra hemsida med massor av information. I dagsläget kan man som konsument inte vända sig direkt till Konsumentverket för att få råd i enskilda fall, men det finns konsumentvägledare i många kommuner som ger avgiftsfri service och som betalas via skatten. Konsumentvägledaren kan ge rådgivning inför ett köp, men det vanligaste är att man vänder sig dit om man har fått problem vid en reklamation för att få juridisk rådgivning eller hjälp med att skicka ärendet vidare till ARN. Konsument Europa ger kostnadsfri rådgivning om man handlar av företag utomlands. Det finns olika konsumentbyråer som är experter på olika områden. Hit kan man ringa och få råd avgiftsfritt. Man kan inte ringa till ARN men det finns mycket bra information på deras webbsida. Man kan också vända sig till domstol. Att vända sig till domstol för att få en tvist avgjord kostar oftast mycket pengar, som dock kan täckas till viss del av hemförsäkringen. Hit kanske man inte vänder sig i första taget om det inte handlar om något större fel. Om ett företaget inte följer ARN:s rekommendationer och man vill få företaget att tvingas till ett visst agerande så är det domstol som gäller.


Ladda ner ppt "Att vara konsument INTRODUKOTION AV KAPITLET"

Liknande presentationer


Google-annonser