Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BO OCH LEVA INTRODUKTION AV KAPITLET Hur undvika vräkning Samboregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BO OCH LEVA INTRODUKTION AV KAPITLET Hur undvika vräkning Samboregler"— Presentationens avskrift:

1 BO OCH LEVA INTRODUKTION AV KAPITLET Hur undvika vräkning Samboregler
I det här kapitlet ska vi bland annat prata om hur man undviker att bli vräkt och vem som får grejerna om ett samboförhållande tar slut.

2 SANT ELLER FALSKT ? Jag ska resa ett halvår och tänkte slå två flugor i en smäll –min kompis behöver en lägenhet och jag slipper betala hyra, så jag hyr ut den till henne. Jag litar på henne så jag tänker inte berätta det för hyresvärden. Jag blir ju knappast vräkt även om värden skulle komma på oss. OLOVLIG UTHYRNING Skriftligt godkännande krävs vid uthyrning i andra hand Förstahands-hyresgästen är ansvarig för lägenheten Nu ska vi ta ställning till några påståenden. Frågan är om de är sanna eller falska. Om de är sanna blir de gröna, om de är falska blir de röda. Jag ska resa ett halvår och tänkte slå två flugor i en smäll – min kompis behöver en lägenhet och jag slipper betala hyra, så jag hyr ut den till henne. Jag känner ju henne och litar på henne så jag tänker inte berätta det för hyresvärden. Jag blir ju knappast värkt även om han skulle komma på oss. Det är falskt, eftersom jag faktiskt kan bli vräkt. Otillåten uthyrning i andra hand kan vara en orsak till att jag blir vräkt. För att det inte ska bli en form av otillåten uthyrning måste jag ha fått ett skriftligt godkännande av hyresvärden, eller om man bor i en bostadsrätt, bostadsrättsföreningens styrelse. Det spelar ingen roll om det är bästa vännen, syrran eller mamma, jag måste ha fått ett godkännande innan. Att hyra svart av någon i andrahand, eller tredjehand är mycket vanligt. De som bor utan kontrakt, riskerar ständigt att åka ut eftersom det inte finns ett giltigt avtal. Att hyra svart kan föra med sig en hel del otrevligheter, som att ständigt behöva vara på sin vakt för att inte grannarna ska fatta misstankar om att lägenheten hyrs ut olagligt. Får hyresvärden reda på att någon annan än kontraktsinnehavaren bor där, så åker den tillfällige hyresgästen utan kontrakt ut, och förstahandshyresgästen riskerar dessutom att bli av med lägenheten.

3 SANT ELLER FALSKT ? Jag har hört att man kan bli vräkt om man har flera katter hemma som förstör lägenheten genom att bland annat klösa på väggarna. SKYLDIGHET ATT TA HAND OM LÄGENHETEN Normalt slitage Sanitära olägenheter Jag har hör att man kan bli vräkt om man har flera katter hemma som förstör lägenheten genom att bland annat klösa på väggarna. Sant, man kan bli vräkt på grund av att man inte sköter om sin bostad, exempelvis genom så kallade sanitära olägenheter där bland annat husdjur kan ingå. Man kan faktiskt till och med bli vräkt för att man inte har städat lägenheten ordentligt. I de flesta fall kan inte hyresvärden förbjuda hyresgästen att ha husdjur. Det är bara om det finns sakliga skäl att förbjuda husdjur som värden får göra det. T ex om huset är anpassat för allergiker. Ibland försöker värden skriva i hyresavtalet att man inte får ha husdjur, men trots det får man alltså ha husdjur. Photo credit: Viola & Cats / Sorry absent (broken pc) / Foter / CC BY-NC-SA

4 SANT ELLER FALSKT ? Jag har haft fest och nu har min granne anmält till hyresvärden att han har blivit störd av mig. Nu kan jag bli vräkt. HYRESGÄSTEN SKA INTE STÖRA GRANNARNA Antalet varningar varierar mellan hyresvärdar Laglig rätt till varning Jag har haft fest och nu har min granne anmält till hyresvärden att han blivit störd av mig. Nu blir jag vräkt. Det är sant, jag riskerar att bli vräkt på grund av att jag har stört mina grannar. Hyresvärden kommer att utreda klagomålet och med all sannolikhet fråga eventuella vittnen. Om det visar sig att jag har stört mina grannar kan det vara en grund för uppsägning, först får jag dock en varning av hyresvärden. Photo credit: Duncan Rawlinson. Duncan.co / Foter / CC BY-NC

5 SANT ELLER FALSKT ? Jag skulle ha betalt hyran förra veckan men hade inte råd, nu kan jag bli vräkt. HYRESGÄSTEN SKA BETALA I TID Ta kontakt innan förfallodagen passerat Upprepad förening Efter en (1) vecka kan kontraktet sägas upp Jag skulle ha betalt hyran förra veckan men hade inte råd. Nu kan jag bli vräkt. Sant, i princip kan jag bli vräkt efter bara några dagars försening. Det är mycket viktigt att jag tar kontakt med hyresvärden om jag inte kan betala hyran. Det är möjligt att vi kan hitta en lösning tillsammans. Hyran är ju det som man betalar till hyresvärden för att få bo i lägenheten, och är en prioriterad räkning. Jag kan inte skylla på att jag inte har fått hyresavin utan har en skyldighet att veta vilka räkningar som jag ska betala och ta kontakt med hyresvärden om någon uteblir. Är jag som hyresgäst mer än en vecka försenad med att betala har hyresvärden rätt att säga upp hyresavtalet och vända sig till Kronofogden och meddela att det finns en hyresskuld. Då startar processen kring vräkningen. Från det att jag blivit uppsagd har jag tre veckor på mig att betala hyran och Kronofogdens avgift. Gör jag det får jag tillbaka kontraktet och vräkningsprocessen stoppas. Om jag däremot är upprepat försenad med att betala min hyra hjälper det inte att jag sedan betalar inom tre veckor, då får jag inte tillbaka kontraktet, då har jag tre månader på mig att flytta. För att inte bli vräkt ska man betala hyran minst tre dagar före sista betalningsdag och om man inte kan betala, omedelbart kontakta hyresvärden.

6 SANT ELLER FALSKT ? Min hyresvärd har hotat att vräka mig och säger att hon ska komma och kasta ut både mig och mina saker, vilket värden har rätt till. ENDAST KRONOFOGDEN FÅR VERKSTÄLLA VRÄKNING Opartisk medlare Utredning hos sociala myndigheter Min hyresvärd har hotat att vräka mig och säger att han ska komma och kasta ut både mig och mina saker. Kan han göra det? Falskt, hyresvärden kan inte vräka någon på egen hand. Kronofogden är den myndighet som har till uppgift att genomföra vräkningar. För att någon ska kunna vräkas måste hyresvärden först skaffa ett beslut, eller utslag som det heter, från Kronofogden eller ett beslut från en domstol där det står att hyresgästen ska flytta. Först därefter kan hyresvärden vända sig till Kronofogden för att få personen vräkt. Om hyresgästen inte flyttar frivilligt är det Kronofogdens uppgift att se till att bostaden töms på en bestämd dag. Innan vräkningen kan genomföras måste både hyresvärden och Kronofogden ha underrättat socialförvaltningen.

7 ATT VARA SAMBO INTRODUCERA AVSNITTET OM SAMBOREGLER
Gregory Jordan / Foter / CC BY-NC-ND) INTRODUCERA AVSNITTET OM SAMBOREGLER Alla sunda relationer ska hålla, men det är bra att veta vad som gäller Andra regler för sambor än för gifta Nu ska vi prata lite om vad det innebär att vara sambor. Visst vill man att alla sunda bra relationer ska hålla men alla gör ju inte det. För att inte få ekonomiska problem i samband med att relationen tar slut är det viktigt att veta vad som gäller. När räknas man som sambor? Sambor är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och inte är gifta. Vänner som bor ihop innefattas inte av sambolagen.

8 SAMBOR – VAD GÄLLER? Bodelning enbart av gemensam bostad och bohag
Sambos ärver inte varandra Är inte självklart förmånstagare till varandras livförsäkringar Delad eller gemensam ekonomi? – Vad ska gälla för er? Vad gäller vid försörjningsstöd? Vad gäller vid utmätning av lön och tillgångar? SAMMANFATTNING AV SAMBOREGLER Bodelning av gemensam bostad och bohag Ärver inte varandra Förmånstagare av försäkringar Sambo med försörjningsstöd Sambo med utmätning Som sambor ska man dela lika på den gemensamma bostaden, möbler och hemutrustning om man flyttar isär, oavsett vem som betalat. Det heter att man delar på gemensam bostad och gemensamt bohag. Men allt räknas inte som gemensamt bohag. Kläder eller fritidsutrustning som bara används av den ena ingår t ex inte. Hund, bil, aktier, fritidshus och fritidsbåt ingår heller inte, där är det den som står på sakerna som får dem. Detta kan vara bra att tänka på, exempelvis om man ska köpa en bil ihop. Då kan det vara bra att skriva ett avtal där det står vad man ska göra vid en eventuell separation. Annars kan det bli så att båda står på lånet och måste betala men bara en äger bilen och har rätt till den. Sambor ärver inte varandra, istället går den avlidnes egendom till dennes släktingar. Man kan skydda varandra genom att skriva ett testamente. För att ett testamente ska gälla måste det vara bevittnat av två vittnen som själva inte gynnas av testamentet, och det ska vara daterat. Barnen, gemensamma eller den avlidnas, har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är halva arvet. Som sambor kan det vara bra att se till så att man är förmånstagare till varandras försäkringar. Glöm inte att man även kan vara försäkrad via jobbet. Om man har öppnat ett gemensamt bankkonto är det viktigt att man inte glömmer att ändra på detta vid en separation. En bra lösning är att bara ge varandra dispositionsrätt. Det innebär att man får veta saldot och ta ut pengar från kontot. Men personen som disponerar kontot har inga andra rättigheter. Kontohavaren kan närsomhelst plocka bort dispositionsrätten. Har man ett gemensamt konto går detta däremot inte, vilket kan bli ett problem vid en separation. Om man arbetar och har en inkomst och flyttar ihop med någon som har försörjningsstöd så kan försörjningsstödet dras in eller minskas om hushållets gemensamma inkomster inte längre uppfyller kraven. Och om man arbetar och har en inkomst och blir sambo med någon som har utmätning av lön kan det bli så att Kronofogden drar mer pengar i utmätning av den som har skulder eftersom man räknar med att vissa utgifter blir lägre.

9 VEM FÅR VAD? Niklas intresse är friskis och aktier. Sara gillar klättring och att laga mat. De tjänar ungefär lika mycket och delar på hyran och de gemensamma räkningarna. Niklas lägger en del pengar på träningskort resterande köper han aktier för. Sara lägger en del pengar på utrustning och betalar alltid maten. Åren går och förhållandet tar slut. GEMENSAMT BOHAG OCH UNDANTAG Bodelning av gemensamt bohag Aktier är inte gemensamt bohag Hur situationen kan undvikas (Låt eleverna sitta i bikupor och gå igenom fallet utifrån hur de tycker att det borde vara i ca 3 min. Gå sedan igenom fallet utifrån sambolagen. Problematisera vad de skulle kunna ha gjort annorlunda för att få ett bättre skydd. Det kan vara bra att brodera ut fallet för att göra det mera levande.) Niklas intresse är friskis och aktier. Sara gillar klättring och att laga mat. De tjänar ungefär lika mycket och delar på hyran och de gemensamma räkningarna. Niklas lägger en del pengar på träningskort resterande köper han aktier för. Sara lägger en del pengar på utrustning och betalar alltid maten. Åren går och förhållandet tar slut. Vem får vad? De delar möblerna lika mellan sig och var och en tar sina personliga tillhörigheter. Niklas behåller sina aktier, som nu är värda betydligt mycket mer. Sara behåller förstås sin klätterutrusning men får inte del av aktierna även om hon har möjliggjort Niklas sparande genom att köpa all mat. Känns det rättvist? Om inte? Vad hade de kunnat göra annorlunda? De hade kunnat skriva ett avtal eller så kunde Sara ha haft ett eget aktiesparande. Som sambor ska man dela lika på det gemensamma bohanget, t ex möbler och hemutrustning om man flyttar isär, oavsett vem som har betalat. Men allt räknas inte som gemensamt bohag. Kläder eller fritidsutrustning som bara används av den ena ingår t ex inte. Hund, bil, aktier, fritidshus och fritidsbåt ingår heller inte, där är det den person som står på sakerna som får dem. Detta kan vara bra att tänka på, exempelvis om man ska köpa en bil ihop. Då kan det vara bra att skriva ett avtal där det står vad man ska göra vid en eventuell separation. Annars kan det bli så att båda står på lånet och måste betala men bara en äger bilen och har rätt till den. Om man har öppnat ett gemensamt bankkonto är det viktigt att man inte glömmer att ändra på detta vid en separation. En bra lösning är att bara ge varandra dispositionsrätt. Det innebär att man får veta saldot och ta ut pengar från kontot. Men personen som disponerar kontot har inga andra rättigheter. Kontohavaren kan närsomhelst plocka bort dispositionsrätten. Har man ett gemensamt konto går detta däremot inte, vilket kan bli ett problem vid en separation.

10 VEM FÅR VAD? Zaid och Camilla flyttade ihop efter gymnasiet. Några år senare fick de Nazlie. När Nazlie är två år omkommer Zaid i en trafikolycka. Zaid var försäkrad, både via jobbet och privat. SAMBOR ÄRVER INTE VARANDRA Närmast anhörig Förmånstagare till försäkringar kräver aktivitet (Låt eleverna sitta i bikupor och gå igenom fallet utifrån hur de tycker att det borde vara i ca 3 min. Gå sedan igenom fallet utifrån sambolagen. Problematisera vad de skulle kunna ha gjort annorlunda för att få ett bättre skydd. Det kan vara bra att brodera ut fallet för att göra det mera levande.) Zaid och Camilla flyttade ihop efter gymnasiet. Några år senare fick de Nazlie. När Nazlie är två år omkommer Zaid i en trafikolycka. Zaid var försäkrad, både via jobbet och privat. Vem får vad? Alla pengar går till Nazlie, eftersom Camilla inte är inskriven som förmånstagare till försäkringarna. Zaid och Camilla hade aldrig tänkt tanken att någon av dem skulle kunna dö ung. Nazlie ärver även Zaids resterande tillgångar men eftersom hon bara är 2 år förvaltas pengarna av en förvaltare. En mindre del av pengarna kan Camilla ansöka om för Nazlies räkning, t ex till glasögon och skolresa. Den större summan tillfaller sedan Nazlie när hon fyller 18 år. Känns det rättvist? Vad skulle de ha kunnat göra annorlunda? De hade t ex kunnat skriva ett testamente och skrivit in Camilla som förmånstagare till livförsäkringen. Barnen, gemensamma eller den avlidnas, har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är halva arvet. Sambor ärver inte varandra, istället går den avlidnes egendom till dennes släktingar. Man kan skydda varandra genom att skriva ett testamente. För att ett testamente ska gälla måste det vara bevittnat av två vittnen som själva inte gynnas av testamentet, och det ska vara daterat. Barnen, gemensamma eller den avlidnas, har alltid rätt att få ut sin laglott, vilket är halva arvet. Som sambor kan det vara bra att kolla så att man är förmånstagare till varandras försäkringar. Glöm inte att man även kan vara försäkrad via jobbet.

11 VEM FÅR VAD? Martin och Kim träffas på en fest. Två månader senare flyttar Martin in hos Kim. Det är mest praktiskt eftersom Martin bor i en liten etta i andra hand och Kim har en bostadsrätt, en stor tvårummare. De beslutar sig för att renovera lägenheten. Under ett par år går alla deras pengar, ungefär kr vardera i månaden, till renoveringen. Dessutom tar Martin ett banklån på kr för att renovera parets kök. Kim träffar en ny och förhållandet tar slut. SKAFFAD FÖR GEMENSAMT BRUK Hur situationen kan undvikas (Låt eleverna sitta i bikupor och gå igenom fallet utifrån hur de tycker att det borde vara i ca 3 min. Gå sedan igenom fallet utifrån sambolagen. Problematisera vad de skulle kunna ha gjort annorlunda för att få ett bättre skydd. Det kan vara bra att brodera ut fallet för att göra det mera levande.) Martin och Kim träffas på en fest. Två månader senare flyttar Martin hem till Kim. Det är mest praktiskt eftersom Martin bor i en liten etta i andra hand och Kim har en bostadsrätt, en stor tvårummare. De beslutar sig för att renovera lägenheten. Under ett par år går alla deras pengar, ungefär kr vardera i månaden, till renoveringen. Pengarna räcker ändå inte så Martin tar ett blancolån på kr för att de ska kunna renovera köket och badrumet. Kim träffar en ny partner, vad gör de nu? Martin får inte en krona i ersättning för all tid, arbete och pengar som han har lagt ner på lägenheten. Lägenheten är ju Kims. Han har dessutom kvar lånet, som kommer att ha kostat honom ytterligare kr med ränta och avgifter innan det är återbetalt. Känns det rättvist? Om inte? Vad skulle de ha kunnat göra annorlunda för att skydda Martin? Martin hade t ex kunnat köpa in sig i lägenheten, de hade även kunnat skriva ett avtal om att han skulle få hälften av övervärdet eller att han skulle få tillbaka de pengar som han gått in med. Som sambor ska man dela lika på den gemensamma bostaden, möbler och hemutrustning om man flyttar isär, oavsett vem som har betalat. Det heter att man delar på gemensam bostad och gemensamt bohag. Men allt räknas inte som gemensamt bohag. Kläder eller fritidsutrustning som bara används av den ena ingår t ex inte. Hund, bil, aktier, fritidshus och fritidsbåt ingår heller inte, där är det den person som står på sakerna som får dem. Detta kan vara bra att tänka på, exempelvis om man ska köpa en bil ihop. Då kan det vara bra att skriva ett avtal där det står vad man ska göra vid en eventuell separation. Annars kan det bli så att båda står på lånet och måste betala men bara en äger bilen och har rätt till den.

12 ÖVNINGAR

13 FLYTTA HEMIFRÅN Det är inte det lättaste att få tag i en egen lägenhet. Många har inte råd. En del flyttar ihop och delar på hyran. Är det bostadsbrist får man ta lite risker. Men det är alltid bra att känna till de risker man tar. Du och dina två bästa vänner får tag i en stor lägenhet i centrum. Är vänner som flyttar ihop sambor? Vem ska stå för kontraktet på lägenheten? Vem ska betala hyran, maten, elen, TV-avgiften och bredbandet? (Läs texten högt och låt sedan eleverna sitta i smågrupper och diskutera sig fram till svaren på frågorna i ca 5 min. Gå sedan igenom svaren.) Frågor: Är vänner som flyttar ihop sambor? Vem ska stå för kontraktet på lägenheten? Vilka för- och nackdelar får kontraktsinnehavaren respektive de inneboende? Vem ska betala hyran, maten, elen, TV-avgiften och bredbandet? Hur undviker man bråk om gemensamma utgifter och åtaganden som städning, diskning, tvätt och att handla? Svar: Vänner som flyttar ihop är inte sambor. Sambor är man när man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande, har gemensamt hushåll och inte är gift med någon annan. Om man är sambor spelar det ingen roll om båda står på kontraktet eller inte, båda har samma rätt till lägenheten vid en separation. Vid en tvist blir det den person som bäst behöver lägenheten som får den. Som hyresgäst kan man bara överlåta en hyresrätt till en sambo eller annan närstående som har man sammanbott med. Med närstående menas enligt lagen föräldrar, barn, syskon och andra släktingar, inte en vanlig vän. Det betyder alltså att det är viktigt vem som står på kontraktet då den personen får alla rättigheter men också skyldigheter, som att se till så att hyran betalas i tid, att grannarna inte störs och att lägenheten inte slits på ett onormalt sätt. Det är bra om den som står på kontraktet ser till så att hyran betalas, för det är den personen som får en hyresskuld och betalningsanmärkning om så inte sker. I övrigt är det bra om den person som ingått avtalen ser till så att räkningarna betalas. Det kan vara praktiskt om alla har samma möjlighet att köpa maten, t ex kan man skaffa ett gemensamt matkonto. Det kan vara bra att diskutera vad som känns rättvist, men också de juridiska konsekvenserna.

14 ANNIKA OCH MARTIN FLYTTAR IHOP
(Låt eleverna se filmen och sedan sitta i smågrupper och diskutera sig fram till svaren på frågorna i ca 5 min. Gå sedan igenom svaren.) Det här är en film om Annika och Martin och hur de tänkte när de skulle flyttade ihop. Frågor: Vad finns det för för- och nackdelar med hur Annika och Martin lagt upp det? Vem av dem är mest oskyddad vid en separation? Hur fördelas bilen, hunden, TV:n och soffan som de köpt ihop om de separerar? Svar: När det är två personer, i stället för en, delar på hyran och andra gemensamma utgifter blir det billigare. En nackdel med deras upplägg är att Martin är den som har rätt till lägenheten vid en eventuell separation. Annika är mest oskyddad vid en separation då det är Martins lägenhet. Bilen och huden får den som står som ägare. TV:n och soffan ska delas mellan dem, dvs halva värde var, om de köpts under tiden som de varit sambor.


Ladda ner ppt "BO OCH LEVA INTRODUKTION AV KAPITLET Hur undvika vräkning Samboregler"

Liknande presentationer


Google-annonser