Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Catharina  Elisabet  Evalena  Jennie  Ulrika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Catharina  Elisabet  Evalena  Jennie  Ulrika."— Presentationens avskrift:

1

2  Catharina  Elisabet  Evalena  Jennie  Ulrika

3  Kiki  Sara  Selda  Ulrika

4 ÄmneMinuter/ veckan Id80 Mu40 SV400 En60 Ma180 SO100 NO100 Elv60

5  Svenska  Inledning, handling och avslutning.  Information i faktatexter.  Kan skriva tydliga instruktioner.  Rita till berättelser.  Utvärdera berättelser.  Skriver tydligt och läsligt.  Förstå och använda många ord.  Förstå och använda språkliga begrepp.  Använda stor bokstav, punkt och frågetecken.  Stavar mina ord rätt. › Matematik › Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. › Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. › Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. › Föra och följa matematiska resonemang. › Använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

6  Läsläxa  Skrivläxa- svenskaläxa  Matteläxa Gr1. läsläxa till måndag Gr2. läsläxa till torsdag Gr1 och Gr2. Matteläxa, skrivläxa till torsdag

7  Mentorer och grupper  Tider för hösten

8  Veckobrev  Mail- adresser Jennie.sjoblom@stockholm.se Evalena.thelin@stockholm.se Elisabeth.erixon@stockholm.se Catharina.bjorklund@stockholm.se  Bra att ha i skolan

9  Asp  Mat och dryck  Mediciner

10  Skolan  Föräldrarna, inloggning och e- legitmation  Så här går ni tillväga: https://skolwebb.stockholm.se https://skolwebb.stockholm.se

11

12  Frånvaro  Dokumentation  Information  Kommunikation  Nyheter

13 På startsidan kan du få en samlad bild över barnens händelser eller uppdelad per barn.

14 Du kan på ett enkelt sätt se och hantera Dina barns frånvaro.

15  När läraren har lagt upp tider kan du själv boka tider för utvecklingssamtal

16  Följ Ditt barns utveckling genom Skriftliga Omdömen, läsutveckling och Individuell utvecklingsplan

17  Följ med i det pedagogiska arbetet

18 (Här beskrivs hur skolan arbetar)  Anmälan av frånvaro  Uppföljning av elevs giltiga och ogiltiga frånvaro  Bokning utvecklingssamtal  Publicering av elevdokumentation  Publicering av nyheter  Kontaktuppgifter  Kommunikation

19  Personuppgiftlagen (PuL) reglerar de juridiska förutsättningarna för behandling av personuppgifter. Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.  Skolan som myndighet är skyldig att informera vårdnadshavare att uppgifter behandlas digitalt. Vårdnadshavare kan ta del av detta i ”Information om behandling av personuppgifter i Stockholm Skolwebb”.

20  Stockholm Skolwebb godkänner alla sina användare via Stockholm stads centrala säkerhetsprodukt för inloggning.  Vårdnadshavare använder e- legitimation/BankID för att logga in mot Stockholm Skolwebb.  Personal, när de befinner sig utanför stadens nät, använder sig av engångslösenord.  Elever har en enklare inloggning och därför är åtkomst till olika dokument för eleven begränsad.

21  Att du är vårdnadshavare till barn i en kommunal grundskola i Stockholms stad  Du har fungerande e- legitimation/BankID  Att din webbläsare är korrekt inställd

22  E-legitimation – Kontakta din bank  Problem med inloggning – Kontakta Medborgarsupporten 020 – 41 72 00, Alla dagar 08-22  Frågor som gäller innehållet i Stockholm Skolwebb, t.ex. veckobrev, Skriftliga omdömen och frånvaro – Kontakta mentor XXX Kontakta skolledare XXX Kontakta administratör morten.melsaeter@stockholm.semorten.melsaeter@stockholm.se


Ladda ner ppt " Catharina  Elisabet  Evalena  Jennie  Ulrika."

Liknande presentationer


Google-annonser