Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner i Västernorrland; Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner i Västernorrland; Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall,"— Presentationens avskrift:

1 Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner i Västernorrland; Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall, med stöd från regionala utvecklingsfonden ( Åtgärd 1.4 Entreprenörskap och nyföretagande ). Projekttid 20110101-20131231 Projektägare Härnösands kommun Projektledare Åsa Jadelius, asa.jadelius@harnosand.se

2 Vad är det för projekt? Ett samarbetsprojekt Ett utvecklingsprojekt inom e-förvaltningsområdet - verksamhetsutveckling - transparans/informationstillgänglighet - service Verksamhetsområden som ingår - regionens försörjning av geodata och webbkarta - bygglov - fysisk planering/samhällsplanering

3 Projektidé Projektet ska ta fram en GIS-plattform som ska försörja nedanstående tjänster med geoinformation och GIS-analyser Projektet ska utveckla e-tjänsten ”Söka bygglov” med smart koppling till detaljplaneinfo. I tjänsten ska aktuell information tillgängliggöras smart och användbart och ansökan kan lämnas digitalt Tjänsten ska kunna kopplas direkt till respektive kommuns ärendehanteringssystem så att inkommen ansökan kan automatregistreras och gå direkt till handläggning Kommunikation mellan sökande och kommun ska kunna ske i tjänsten, t ex via ”Mina sidor” och via SMS och e-post Exploatörer och andra externa aktörer ska på ett smart och effektivt sätt få tillgång till kommunernas information inom området fysisk planering

4 Projektet Projektet ska leverera en gemensam kvalificerad e-tjänst för bygglovansökan med ett kvalificerat digitalt flöde från skapandet av ansökan till färdigt beslut. Deltagande kommuner i Västernorrlands län avser att utveckla en e-tjänst som möjliggör för företag och allmänhet att nyttja kommunernas GIS-verktyg för att planera investeringar och lokaliseringar samt underlätta handeln med kommersiella fastigheter på distans i Västernorrland.

5 Övergripande mål Tydlig näringslivsinriktning! Det övergripande målet för projektet är –Att öka attraktiviteten och tillgängligheten för hållbar näringslivsutveckling med god koppling mellan kommunernas fysiska planering och marknadens behov. Att åstadkomma en e-tjänsteutveckling till gagn för företag och medborgare med inriktning mot geografiska tjänster och samhällsbyggnad.

6 Konkreta mål Följande mål ska projektet direkt uppnå: · Upprätta en gemensam kart- och GIS-tjänst (för att tillgängliggöra de samlade värden som finns i kommunernas geodatabaser. Projektet ska leverera digitaliserade detaljplaner och även i övrigt en kvalitetshöjning och standardisering av geodata särskilt inom området samhällsplanering.) · Utveckla en generisk informations- och ansökningstjänst, med GIS- funktionalitet, med projektleverans för bygglovansökan. Bygglovtjänsten ska innehålla analys av gällande detaljplan, stöd för den sökande att lämna en komplett digital ansökan, eleg (även för företag), möjlighet att följa sina ärenden, handläggarstöd integrerat med parternas (kommunernas) ärendehanteringssystem samt förberett för koppling till e-arkiv.

7

8 Att läsa en detaljplan Prototyp


Ladda ner ppt "Regional Innovativ GIS- och E- tjänstsamverkan Samarbetsprojekt mellan 5 kommuner i Västernorrland; Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Timrå, Sundsvall,"

Liknande presentationer


Google-annonser