Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nukleinsyror: DNA och RNA Kurs MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund DNA: ”deoxy-ribonucleic acid”, deoxi-ribonukleinsyra Bärare av cellens arvsanlag RNA: ”ribonucleic.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nukleinsyror: DNA och RNA Kurs MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund DNA: ”deoxy-ribonucleic acid”, deoxi-ribonukleinsyra Bärare av cellens arvsanlag RNA: ”ribonucleic."— Presentationens avskrift:

1 Nukleinsyror: DNA och RNA Kurs MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund DNA: ”deoxy-ribonucleic acid”, deoxi-ribonukleinsyra Bärare av cellens arvsanlag RNA: ”ribonucleic acid”, ribonukleinsyra Tillfällig bärare av arvsanlag (mRNA) Struktur för proteinsyntesmaskineriet, ribosomen (rRNA) Bärare av aktiverade aminosyror (tRNA) Övrigt: Bärare av arvsanlag, katalys, RNA-världen (Mod från Henrik Stålbrand)

2 DNA struktur Dubbelhelix Stor fåra (major groove) Liten fåra (minor groove)

3 Nukleinsyror är Polymerer med Nukleotider som byggstenar Nukleotid: Fosfat Kvävebas Socker

4 Flera nukeotider bildar en polymer, en polynukleotid, dvs en sträng av RNA eller DNA Polymerens stomme:....fosfat-socker-fosfat-socker.... Fosfat: grund till ”syra” (acid) i nukleinsyra, dvs A i DNA och RNA Nukleotid

5 Sockret R i RNA D i DNA Syre saknas Deoxy

6 Kvävebaser: RNA DNA Adenin Adenin Guanin Guanin Cytosin Cytosin Uracil Thymin

7 Endast i RNA, Endast i DNA Kvävebaser H byts ut mot deoxyribos i DNA och mot ribos i RNA = Plan struktur

8 En av fyra nukleotider - ATP Utgångsmaterial vid syntes av RNA Adenin Ribos Fosfat Fosfat Kvävebas Socker

9 Polynukleotider (nukleinsyror) Riktning för syntes 5’ till 3’ syra binder till alkohol = esterbindning här fosfodiesesterbindning Nukleotidenehet

10 DNA struktur. 1) DNA sträng: polynukleotid, kvävebaser A,G,C,T 2) DNA sträng: har polaritet: 5´ o 3´ ändar 3) Dubbel strängat (ds) DNA: basparning mellan två antiparella strängar 4) H-bindingar, 2 st mellan A o T, 3 st mellan G o C 5´ 3´ 5´ 3´ A G C T C T C G A G

11 socker DNA dubbelhelix struktur Basparning: Plana strukturer G o C (3 vätebindningar) A o T (2vätebindningar) Vätebindning

12 Dubbelsträngad DNA (dsDNA) bildar dubbel helix (spiral) motriktade kedjor 5´ 3´ A G C T C T C G A G 5´ 3´ 5´

13 DNA dubbelhelix Stor fåra (major groove) Liten fåra (minor groove) Mörk färg: fosfodiester o socker (huvudkedja) Ljus färg: basparade kvävebaser 10 nukleotider eller Baspar (bp) 5´ 3´ 3´ 5´

14 DNA dubbelhelix Stabilisering av dubbel helix. Kovalenta bindningar Vätebindningar mellan baser Hydrofob effekt Van der Waals/dispersionskrafter Fosfatgrupperna Negativt laddade ökar avstånd och minskar risk för hydrolys Avsaknad av 2’-syret på ribos minskar risk för hydrolys fosfodiester (-) socker baser

15 RNA Ribos istället för deoxyribos G-C och A-U i stället för G-C och A-T Normalt enkelsträngat men kan vecka sig tillbaks på sig själv och bildar då dubbelhelix där basparningen stämmer mRNA, rRNA, tRNA, snRNA, siRNA Hair pin loop tRNA rRNA

16 Cellulära processer DNA RNA PROTEIN Replikation Transkription Translation Process Huvudsaklig funktionell enhet/ enzym Replikation DNA polymeras. (DNA templat, mall) Transkription RNA polymeras. (DNA templat eller ) Translation Ribosom, består av rRNA, protein. (mRNA templat)

17 Replikation: kopiering av DNA Enzym: DNA-polymeras 5´ 3´ 3´ 5´ Ny DNA sträng DNA templat

18 DNA replikation 5 3 3 5 5 3

19 5´ 3´ 5´ 3´

20 Transkription DNA avläses till mRNA med enzymet RNA-polymeras Promotor = RNA-polymeras inbindning. ”Sense strand” Syntes 5´ till 3´

21 Translation 5´ NC Translation 3´ mRNA protein AUG CCG XXX XXX XXX UGA Met Pro

22 Gentiska koden 5´ 3´

23 Translation 5´ NC Translation 3´ mRNA polypetid AUG CCG XXX XXX XXX UGA Met Pro Stop kodon Initierings kodon Ribosom inbindning Ribosom= organell för proteinsyntes (rRNA, protein)

24 Translation 5´3´ mRNA AUG CCG XXX XXX XXX UGA Ribosom= organell för proteinsyntes (rRNA, protein) tRNA Aminosyra 1 Met 3´ 3´UAC 5´ Kodon Antikodon

25 Translation 5´3´ mRNA AUG CCG XXX XXX XXX UGA tRNA Aminosyra 1 Met 3´UAC 5´ 3´GGC 5´ Aminosyra 2 Pro N-Met-Pro... Syntes av Peptidbindn.

26 Gen expression (uttryck) 5´ NC Translation 3´ mRNA polypetid AUG CCG UUU GUA......... UGA Met Pro Phe Val.......... 5´ 3´ DNA Transkription N C Veckning FUNKTION! protein ATG CCG TTT GTA......... TGA


Ladda ner ppt "Nukleinsyror: DNA och RNA Kurs MNXA10/12 Hans-Erik Åkerlund DNA: ”deoxy-ribonucleic acid”, deoxi-ribonukleinsyra Bärare av cellens arvsanlag RNA: ”ribonucleic."

Liknande presentationer


Google-annonser