Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets flerårsplan 2013–2015 Nya perspektiv.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets flerårsplan 2013–2015 Nya perspektiv."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets flerårsplan 2013–2015 Nya perspektiv

2 Landstingets planeringsprocess Långsiktig planering - Flerårsplan Årlig planering - Landstingsplan Uppföljning - Delårsrapporter och årsredovisning Analys - förutsättningar och prognos

3 Flerårsplanens innehåll Landstingets värdegrund och verksamhetsidé Landstingets uppdrag Målbild 2013-2015 Inriktning medborgare Inriktning miljö Inriktning ekonomi Inriktning verksamhet Inriktning medarbetare Större arbetsområden för perioden Landstinget vision

4 Generell inriktning med fokus på Nya Perspektiv Målbild 2013-2015 Inriktning medborgare Inriktning miljö Inriktning ekonomi Inriktning verksamhet Inriktning medarbetare Värmlänningarnas ohälsotal ska ha sänkts Förhållningssättet ska vara förebyggande och hälsofrämjande Landstinget ska medverka till en positiv och hållbar regional utveckling Samverkan med kommuner och andra aktörer har fördjupats

5 Landstingsplan 2013 Andelen värmlänningar som anser sin hälsa vara god eller mycket god ökar. Andelen barn med övervikt minskar. Andelen patienter som blir tillfrågade om tobaksvanor ökar. Antalet deltagare i rökavvänjning ökar.

6 Landstinget ska också Arbeta enligt de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder Fortsätta samverkan med kommunerna på områdena den sårbara familjen, psykisk hälsa, riskbruk och riskbeteende samt äldres hälsa. Det innefattar att verka för att nå de gemensamma mål som har satts upp inom utvecklingsarbetet Nya Perspektiv.

7 Föreslagen inriktning 2014 Landstinget fortsättar att arbeta inom ramen för Nya Perspektiv Landstinget ska under 2014 arbeta enligt den överenskomna gemsamma inriktningen för perioden inom de definierade områden: Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa


Ladda ner ppt "Landstingets flerårsplan 2013–2015 Nya perspektiv."

Liknande presentationer


Google-annonser