Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAKEL 8-Apr-17 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAKEL 8-Apr-17 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum."— Presentationens avskrift:

1 RAKEL 8-Apr-17 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum

2 SEPURA V.10 ”Röd knapp” tillbaka till huvudmeny Avancerad ljudkontroll
- Olika ljudnivå per manöver - Olika nivå simplex/duplex - Toggla mellan olika ljudkällor Utökad mappstruktur för talgrupper - 255 mappar - Förenklat handhavande - Genvägar mellan mappar 9900 talgrupper - Ex. konvertera individsamtal till gruppsamtal Förbättrad samtal väntar indikation SDS och Status i DMO till individ Upp till 1000 tecken i SDS Cell Load (LDR) Utskjuten talgrupp automatiskt vald (DGNA) 8-Apr-17 Slide 2 Region Skånes Prehospitala Centrum

3 SEPURA V.10 Instruktion för att byta talgruppsmapp
Tryck 1 gång på modeknappen. Tryck pil höger eller vänster, för att byta mapp (Se pilarna i rutan för mappnamnet). Vrid sedan volymknappen för att bläddra mellan olika talgrupper i den valda mappen. (Se pilen/pilarna i rutan för talgruppsnamnet) 8-Apr-17 Slide 3 Region Skånes Prehospitala Centrum

4 SEPURA V.10 Statusrapportering i STP 8000 (handterminal)
Tryck 2 gånger på modeknappen Fönstret ”Statusmeddelande” öppnas Vrid voymknappen för att bläddra fram till aktuellt status Tryck på den vänstra knappen under displayen märkt ”Sänd” för att sända aktuellt status Snabbknappar (Softkey) för Status Knapp 4 - Ingen funktion Knapp 5 - Framme patient Knapp 6 - Avlämnar (OBS! Status sänds direkt) 8-Apr-17 Slide 4 Region Skånes Prehospitala Centrum

5 SEPURA V.10 Statusrapportering i RAKEL SRG 3500 (Fordonsterminal)
Tryck 2 gånger på Mode-knappen Fönstret ”Statusmeddelande” öppnas Vrid volymknappen för att bläddra fram till aktuellt status Tryck ”Grön Lur” för att sända valt status 8-Apr-17 Slide 5 Region Skånes Prehospitala Centrum

6 SEPURA V.10 Portöppning Sjukhus Knapp 9 – Portar
Ett långt tryck på knapp 9 visar tre flikar. 2 flikar med sjukhus, där man sedan endast väljer portnummer. Alla siffror är programmerade. En flik där man kan skriva in siffror, vilket är tänkt att använda på sjukhus utanför skåne. 8-Apr-17 Slide 6 Region Skånes Prehospitala Centrum

7 SEPURA V.10 Snabbknappar (Softkey) i SRG 3500 (Fordonsterminal)
Knapp 1 - Talbegäran SOS Grupp Knapp 2 - Talbegäran SOS Individ Knapp 3 - Meddelande Inkorg Knapp 4 - Uppdrag Kvittens Knapp 5 - Ingen Funktion Knapp 6 - Avlämnar Knapp 7 - Aktivera Gateway Knapp 8 - Avaktivera Gateway Knapp 9 - Portar Knapp ¤ - Knapplås Knapp # - Hemtalgrupp Knapp 1 och 2 Alla ambulanser i norra Skåne är programmerade till Norrbordet på SOS-Alarm AB. Alla ambulanser i södra Skåne är programmerade till Sydbordet hos SOS-Alarm AB. 8-Apr-17 Slide 7 Region Skånes Prehospitala Centrum

8 Överfallslarm RAKEL Nödknapp
Överfallslarmet i våra RAKEL-terminaler, fungerar enligt: Ett Larmstatus skickas till SOS-Alarm AB, med ambulansens position (Polis larmas till adressen) Efter omprogrammeringen V.10 tillkommer följande funktioner Ett gruppsamtal initieras på Enhetstalgruppen En röd trekant med texten Nödsamtal syns i den andra handterminalen, samt i fordonsterminalen En återkommande signal hörs i den andra handterminalen, samt i fordonsterminalen Måste trycka PTT för att sända tal MÅSTE avslutas av den som initierade larmet genom att trycka ”Röd Lur” 8-Apr-17 Slide 8 Region Skånes Prehospitala Centrum

9 SOS-Alarm AB Det är oerhört viktigt att ambulanspersonalen endast gör en talbegäran till SOS-Alarm AB Görs flera Talbegäran kommer samtalslistorna snabbt att fyllas hos dirigenterna. Vilket endast resulterar i ytterligare förlängda svarstider, eftersom varje talbegäran måste besvaras, innan de försvinner från listan. 8-Apr-17 Slide 9 Region Skånes Prehospitala Centrum


Ladda ner ppt "RAKEL 8-Apr-17 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum."

Liknande presentationer


Google-annonser