Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 9. Aktörer i Nyps 22/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 9. Aktörer i Nyps 22/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel."— Presentationens avskrift:

1 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 9. Aktörer i Nyps 22/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel

2 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 2 Arbetsytan ”Aktörsregister”  Används för att lägga till och ändra aktörer och aktörsuppgifter.  Används av rollen Registerförvaltare.

3 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 3

4 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 4 Förekomst av aktörer i Nyps… Aktörer i NYPS förekommer :  På arbetsytan ”Sök” -Möjlighet att söka fram och titta på aktörsinformation  På arbetsytan ”Aktörsregister” -Möjlighet att söka fram och titta/ändra på aktörsinformation -Möjlighet att skapa aktörer  Från arbetsytan ”Inkorg” -Kan du söka fram en aktör och koppla en ansökan/annat dokument till aktören

5 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 5 Aktörsuppgifterna är uppdelade per: 1. Moderbolag (kan ha en eller flera organisationer knutna till sig) 2. Organisation (kan ha ett eller flera arbetsställen knutna till sig) 3. Arbetsställe 4. Visas på fliken ”Aktörsuppgifter” Organisation/Arbetsställe

6 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 6 Aktörsuppgifter

7 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 7 Varje organisation har ett organisationsnummer eller personnummer:  Ett organisationsnummer/personnummer anges med 12 siffror, inledande 16 för orgnr (t ex 16555555-5555) och 19 för persnr (t ex 19550505-5557)  Orgnumret kan ändras. Om numret ändras, indikeras detta för aktörens pågående ärenden genom att de får en särskild ikon i ”Att göra”. Organisationsnummer

8 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 8 Definition av utländsk aktör:  En aktör vars organisationsnummer börjar på 77 (dvs är skapat av NYPS) och där landet är satt till något annat än Sverige. Utländsk aktör

9 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 9 Varje arbetsställe har ett CFAR-nummer (arbetsställenummer): Utfärdas av SCB Möjliggör att du kan lägga upp t ex flera olika adresser till samma aktör CFAR-numret kan ändras. Om CFAR-nr ändras, indikeras detta för aktörens pågående ärenden genom att de får en särskild ikon i ”Att göra”. CFAR-nummer

10 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 10 Varje arbetsställe har ett löpnummer.  Löpnumret sätts automatiskt av systemet i en (per aktör) löpande nummerserie som börjar på 0001.  Löpnumret möjliggör att ett och samma arbetsställe kan ha olika adresser, t ex ett arbetsställe på ett universitet som finns beläget på flera avdelningar med olika adresser.  Löpnumret kan inte ändras. Löpnummer

11 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 11 Eftersom ett ärende kan avslutas och sedan återöppnas kan inte aktörer tas bort. De kan däremot inaktiveras. Organisationsdelen och arbetsställedelen kan inaktiveras var för sig. Vid t ex sökning kan du välja att visa inaktiva organisationer och/eller arbetsställen. Dessa visas inte automatiskt. Inaktiv aktör

12 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 12 För att kunna inaktivera ett arbetsställe får det inte finnas pågående ärenden till arbetsstället. Du kan inte knyta nya ärenden till ett inaktivt arbetsställe eller återöppna ärenden till ett inaktivt arbetsställe. Ett inaktivt arbetsställe kan aktiveras. (Arbetsyta Aktörsregister. Status = Aktiv.) Inaktiv aktör-arbetsställe

13 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 13 För att kunna inaktivera en organisation får det inte finnas aktiva arbetsställen kopplade till organisationen. En inaktiv organisation kan aktiveras. (Arbetsyta Aktörsregister. Status = Aktiv.) Inaktiv aktör- organisation

14 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 14 Arbetsgång Via Inkorg: Registrator/ÄH Via Webb: Aktören Registrera ansökan ÄH/ Register- förvaltare Uppdatera aktörsregister ÄH Kontrollera ansökan Fördela Automatiskt/ Ärendefördelare

15 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 15 Uppdatera aktörsregister  Här hamnar ärendet om det i ansökan finns aktörsuppgifter som skiljer sig från de uppgifter som redan finns i aktörsregistret.  Om skillnaden gäller aktörsnamnet skickas ärendet till en registerförvaltare, annars till en ärendehanterare.  Hämta ut ärendet från ”Att göra” för att kunna arbeta med det.  Bocka för de eventuella värden som ska ersätta uppgifterna som nu finns i aktörsregistret.  Skicka ärendet till ”Bered ärendebeslut” när du är klar.

16 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 16 Aktörsuppgifter

17 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 17  Finns tillgängligt via knappen Visa aktör (från t ex arbetsytorna ”Sök”, ”Aktörsregister” och ”Hantera ärende”).  Öppnar upp ett nytt fönster med komplett aktörsinformation.  I fönstret kan du bara titta på informationen – du kan inte göra några ändringar.  Visa aktör-fönstret innehåller i sig arbetsytorna ”Aktör” och ”Ärendelista”. Fönstret ”Visa aktör”

18 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 18 Till vänster visas flikarna Aktörsuppgifter och Sysselsättningshistorik. Via knappen Skriv ut har du möjlighet att skriva ut informationen på dessa flikar. Till höger visas aktörens dokument. Knapparna Visa händelser och Visa ändringar kommer vi gå igenom i avsnittet ”Spåra ändringar” senare i utbildningen. Visa aktör- ”Aktör”

19 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 19 Visa aktör-ärendelista

20 SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 20  Om en ansökan, från en aktör som inte finns inlagt i aktörsregistret, registreras i NYPS (via Inkorg eller webb) kommer aktören efter att ärendet har passerat aktiviteten ”Kontrollera ansökan” att automatiskt läggas upp i aktörsregistret.  Detsamma gäller om ansökan gällande ett nytt arbetsställe inkommer. Skapa aktör/arbetsställe automatiskt


Ladda ner ppt "SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 9. Aktörer i Nyps 22/10 2009 Sofia Wallgren Nyps utbildning- Projektmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser