Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

23-Aug-14 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "23-Aug-14 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011."— Presentationens avskrift:

1 23-Aug-14 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011

2 23-Aug-14 Slide 2 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 VAD PÅVERKAS ? ISPASS -Ärendeutskick, underlag till journalen -Koordinater -Statusrapportering - Analoga överfallslarmet ( från Sunitdatorn)

3 23-Aug-14 Slide 3 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 ÅTGÄRDER - Tillfällig övergång till pappersjournal - Nytt sätt att skicka ut ärende från SOS Alarm - Uppgradering till RAKEL version 10 - Planering för införande av ISPASS version 2

4 23-Aug-14 Slide 4 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning Skickas via RAKEL - Kanal/ Talgrupp - Prioritet - Ärende index 1 t ex Bröstsmärtor, Medvetslös, Olyckor/trauma mm - Förnamn - Efternamn - Hämtadress Gatuadress Ort Händelsebeskrivning OBS! kommer som 2-3 st. SDS. Radera efter varje uppdrag. Enligt rutin ska alla prio 1 även kvitteras via talbegäran RAKEL

5 23-Aug-14 Slide 5 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning Skickas som SMS till mobiltelefon Kompletterande uppgifter - Ärendenummer (1234567-2) - Ärende index 2 och 3 - Övriga ärendeindex ( Räddningsuppdrag) - Vägbeskrivning - Till adress Gatuadress Ort - Lämna tid - Position, koordinater i RT90 OBS! kommer som 2-3 st. SMS. Radera efter varje uppdrag.

6 23-Aug-14 Slide 6 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning Skickas som SMS till mobiltelefon Kompletterande uppgifter Position, koordinater i RT90 Kartstödet kommer att fungera. Går att lägga in koordinater och adresser för rutt. Kan förmodligen upplevas som svårt att hantera, smått, skakigt osv. under färd Därför viktigt med alternativt kartmaterial, papperskarta.

7 23-Aug-14 Slide 7 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning Personnummer kommer inte att skickas med Finns inte i den RAKEL profil SOS har idag. Finns ingen tidsplan för när profilen kan ändras för att vara mer anpassad till våra behov Inte tillåtet att skicka personuppgifter via SMS Vid behov måste teamet kontakta SOS-operatören för att få patientens ålder Vid Prio 1 kvittens via talbegäran RAKEL- efterfråga patientens ålder. Personnumret får inhämtas av/hos patienten.

8 23-Aug-14 Slide 8 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med uppdrag Tider som ska med i journalen samt föras in i klienten. Ingen tid visas i RAKEL SOS Alarm tittar på möjlighet att t ex via SMS skicka ut tider - Utlarmad - Kvitterat - Framme patient/brytpunkt - Lastat - Lämnar patient Till dess att ev. lösning hittas måste teamen via kontakt med SOS få tider. I möjligaste mån ska man själv hålla reda på och notera de tider man kan. Tider

9 23-Aug-14 Slide 9 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Ärendeutskick vid alternativdrift på SOS Alarm Kommer att ske på samma sätt som idag. Utlarmning från SOS Alarm via Rakel till Enhet Kvittens och alla uppgifter kring ärendet muntligt via talbegäran RAKEL

10 23-Aug-14 Slide 10 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL Uppdrag kvittens Framme patient Framme brytpunkt Lastat prio 1,2,3,4 Avlämnar Uppdrag disponibel ( hemåt) Klar uppdrag Disponibel station Disponibel radio Avställd (X:ad) Framme patient Framme brytpunkt Nytt arbetssätt

11 23-Aug-14 Slide 11 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL Uppdrag kvittens Kvittera uppdraget, görs från fordonsterminalen kvittens även via talbegäran RAKEL vid prio 1 Framme patient Från handterminalen då man är framme hos patienten Framme brytpunktFramme vid brytpunkt t ex våld o hot, större händelser Lastat prio 1,2,3,4När man lastat AvlämnarNär man kommer dit patienten ska lämnas t ex akut mot Uppdrag disponibel När man lämnat patienten, på väg till station Klar uppdragHemma vid station alt. nytt uppdrag

12 23-Aug-14 Slide 12 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL, fortsättning Disponibel station - Hemma på stationen - Dagambulans börjar sitt pass Disponibel radio - Utanför station utan att ha uppdrag Avställd, X:ad- Används då bilen är avställd av någon anledning - Dagambulans slutar sitt pass

13 23-Aug-14 Slide 13 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL 123 Talbeg SOS grpTalbeg SOS indInkorg 456 Uppdrag KvittensIngen funktionAvlämnar 789 Aktivera GatewayAvaktivera GatewayPortar *0# KnapplåsTelefonbokHemtalgrupp Softkey Fordonsterminal Uppdraget går enbart att kvittera Från fordonsterminal Softkey hålls intryckt – status går iväg Övriga status finns under Mode

14 23-Aug-14 Slide 14 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL Softkey Handterminal Uppdraget går enbart att kvittera Från fordonsterminal 123 Talbeg SOS grpTalbeg SOS indInkorg 456 Ingen funk.Framme patientAvlämnar 789 Aktivera GatewayAvaktivera GatewayPortar *0# KnapplåsTelefonbokHemtalgrupp Övriga status finns under Mode - Tryck 2 gånger på mode knappen - Bläddra fram till önskat status visas i kronologisk ordning. Grön Lur

15 23-Aug-14 Slide 15 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar - Akutjournal ambulans - Arbetsblad enl. METTS (Akutjournal enligt METTS) - Inmatning i klienten, delar av Akutjournal Ambulans i efterhand

16 23-Aug-14 Slide 16 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar Akutjournal ambulans Nuvarande pappersjournal med justeringar 1 ex – originaljournal, till patientjournal 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post 1 ex – Sparas ambulansstationen Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand.

17 23-Aug-14 Slide 17 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar Arbetsblad enligt METTS Inledningsvis, nuvarande arbetsblad. Innebär att man måste föra dubbelt, dels på akutjournal Ambulans dels på METTS arbetsblad. Akutjournal Ambulans, 1 ex samt METTS arbetsblad medföljer patienten. Revidering av METTS pågår, därefter blir det Akutjournal enl. METTS

18 23-Aug-14 Slide 18 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar Akutjournal enligt METTS Revidering av METTS pågår nationellt därefter blir det journal enl. METTS - Patientuppgifter samt logistikuppgifter på akutjournal Ambulans - Patientuppgifter samt medicinska uppgifter på akutjournal enl. METTS - Akutjournal METTS kommer att vara i 3 ex. - Hanteras på samma sätt som Akutjournal Ambulans. 1 ex – originaljournal, till patientjournal 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post 1 ex – Sparas ambulansstationen

19 23-Aug-14 Slide 19 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar Akutjournal Ambulans Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand. Utförda uppdrag ska föras in under innevarande arbetspass. Dessa skickas sedan till servern på samma sätt som idag.

20 23-Aug-14 Slide 20 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011 201012131234567(3 6)59220 I klienten skrivs RAKEL-nummer utan 3:a eller 6:a Ska föras in i klienten

21 23-Aug-14 Slide 21 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011

22 23-Aug-14 Slide 22 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011 Förs in i klienten RSID

23 23-Aug-14 Slide 23 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011 LP 15 Vitala parametrar förs in i pappersjournalen Ev. EKG remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen Ev. Rytm remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen

24 23-Aug-14 Slide 24 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 ISPASS Version 2. Var står vi? Saknar beslut om hur vi får inköpa – Koncerninköp/jurister Tester i Ystad har gått bra, enbart positiva testprotokoll Superanvändarna informerade och involverade Just nu – ”Väntaläge”, Vid beslut ska vi göra: Tidsplan Utbildning, planering Utbildning, genomförande -Interaktivt -Hands on Installationer


Ladda ner ppt "23-Aug-14 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser