Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011"— Presentationens avskrift:

1 Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011
JOURNAL 2011 Nytt arbetssätt VARFÖR ? Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011 6-Apr-17 Slide 1 Region Skånes Prehospitala Centrum

2 JOURNAL 2011 VAD PÅVERKAS ? ISPASS
Ärendeutskick, underlag till journalen Koordinater Statusrapportering - Analoga överfallslarmet ( från Sunitdatorn) 6-Apr-17 Slide 2 Region Skånes Prehospitala Centrum

3 JOURNAL 2011 ÅTGÄRDER - Tillfällig övergång till pappersjournal
- Nytt sätt att skicka ut ärende från SOS Alarm - Uppgradering till RAKEL version 10 - Planering för införande av ISPASS version 2 6-Apr-17 Slide 3 Region Skånes Prehospitala Centrum

4 JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
Skickas via RAKEL - Kanal/ Talgrupp - Prioritet - Ärende index 1 t ex Bröstsmärtor, Medvetslös, Olyckor/trauma mm - Förnamn - Efternamn - Hämtadress Gatuadress Ort Händelsebeskrivning OBS! kommer som 2-3 st. SDS. Radera efter varje uppdrag. Enligt rutin ska alla prio 1 även kvitteras via talbegäran RAKEL 6-Apr-17 Slide 4 Region Skånes Prehospitala Centrum

5 JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
Skickas som SMS till mobiltelefon Kompletterande uppgifter - Ärendenummer ( ) - Ärende index 2 och 3 Övriga ärendeindex ( Räddningsuppdrag) Vägbeskrivning - Till adress Gatuadress Ort - Lämna tid Position, koordinater i RT90 OBS! kommer som 2-3 st. SMS. Radera efter varje uppdrag. 6-Apr-17 Slide 5 Region Skånes Prehospitala Centrum

6 JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
Skickas som SMS till mobiltelefon Kompletterande uppgifter Position, koordinater i RT90 Kartstödet kommer att fungera. Går att lägga in koordinater och adresser för rutt. Kan förmodligen upplevas som svårt att hantera, smått, skakigt osv. under färd Därför viktigt med alternativt kartmaterial, papperskarta. 6-Apr-17 Slide 6 Region Skånes Prehospitala Centrum

7 JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med utlarmning
Personnummer kommer inte att skickas med Finns inte i den RAKEL profil SOS har idag. Finns ingen tidsplan för när profilen kan ändras för att vara mer anpassad till våra behov Inte tillåtet att skicka personuppgifter via SMS Vid behov måste teamet kontakta SOS-operatören för att få patientens ålder Vid Prio 1 kvittens via talbegäran RAKEL- efterfråga patientens ålder. Personnumret får inhämtas av/hos patienten. 6-Apr-17 Slide 7 Region Skånes Prehospitala Centrum

8 JOURNAL 2011 Ärendeutskick från SOS Alarm i samband med uppdrag Tider
Tider som ska med i journalen samt föras in i klienten. Ingen tid visas i RAKEL SOS Alarm tittar på möjlighet att t ex via SMS skicka ut tider Utlarmad Kvitterat Framme patient/brytpunkt Lastat Lämnar patient Till dess att ev. lösning hittas måste teamen via kontakt med SOS få tider. I möjligaste mån ska man själv hålla reda på och notera de tider man kan. 6-Apr-17 Slide 8 Region Skånes Prehospitala Centrum

9 JOURNAL 2011 Ärendeutskick vid alternativdrift på SOS Alarm
Kommer att ske på samma sätt som idag. Utlarmning från SOS Alarm via Rakel till Enhet Kvittens och alla uppgifter kring ärendet muntligt via talbegäran RAKEL 6-Apr-17 Slide 9 Region Skånes Prehospitala Centrum

10 JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL Uppdrag kvittens
Framme patient Framme brytpunkt Lastat prio 1,2,3,4 Avlämnar Uppdrag disponibel ( hemåt) Klar uppdrag Disponibel station Disponibel radio Avställd (X:ad) Framme patient Framme brytpunkt Nytt arbetssätt 6-Apr-17 Slide 10 Region Skånes Prehospitala Centrum

11 JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL
Uppdrag kvittens Kvittera uppdraget, görs från fordonsterminalen kvittens även via talbegäran RAKEL vid prio 1 Framme patient Från handterminalen då man är framme hos patienten Framme brytpunkt Framme vid brytpunkt t ex våld o hot, större händelser Lastat prio 1,2,3,4 När man lastat Avlämnar När man kommer dit patienten ska lämnas t ex akut mot Uppdrag disponibel När man lämnat patienten, på väg till station Klar uppdrag Hemma vid station alt. nytt uppdrag 6-Apr-17 Slide 11 Region Skånes Prehospitala Centrum

12 JOURNAL 2011 Statusrapportering via RAKEL, fortsättning
Disponibel station - Hemma på stationen - Dagambulans börjar sitt pass Disponibel radio - Utanför station utan att ha uppdrag Avställd, X:ad - Används då bilen är avställd av någon anledning - Dagambulans slutar sitt pass 6-Apr-17 Slide 12 Region Skånes Prehospitala Centrum

13 JOURNAL 2011 STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL Softkey Fordonsterminal
3 Talbeg SOS grp Talbeg SOS ind Inkorg 4 5 6 Uppdrag Kvittens Ingen funktion Avlämnar Uppdraget går enbart att kvittera Från fordonsterminal Softkey hålls intryckt – status går iväg Övriga status finns under Mode 7 8 9 Aktivera Gateway Avaktivera Gateway Portar * # Knapplås Telefonbok Hemtalgrupp 6-Apr-17 Slide 13 Region Skånes Prehospitala Centrum

14 JOURNAL 2011 STATUSRAPPORTERING VIA RAKEL Softkey Handterminal
Uppdraget går enbart att kvittera Från fordonsterminal 1 2 3 Talbeg SOS grp Talbeg SOS ind Inkorg 4 5 6 Ingen funk. Framme patient Avlämnar Övriga status finns under Mode - Tryck 2 gånger på mode knappen Bläddra fram till önskat status visas i kronologisk ordning. Grön Lur 7 8 9 Aktivera Gateway Avaktivera Gateway Portar * # Knapplås Telefonbok Hemtalgrupp 6-Apr-17 Slide 14 Region Skånes Prehospitala Centrum

15 JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar Akutjournal ambulans
- Arbetsblad enl. METTS (Akutjournal enligt METTS) - Inmatning i klienten, delar av Akutjournal Ambulans i efterhand 6-Apr-17 Slide 15 Region Skånes Prehospitala Centrum

16 JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar
Akutjournal ambulans Nuvarande pappersjournal med justeringar 1 ex – originaljournal, till patientjournal 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post 1 ex – Sparas ambulansstationen Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand. 6-Apr-17 Slide 16 Region Skånes Prehospitala Centrum

17 JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar
Arbetsblad enligt METTS Inledningsvis, nuvarande arbetsblad. Innebär att man måste föra dubbelt, dels på akutjournal Ambulans dels på METTS arbetsblad. Akutjournal Ambulans, 1 ex samt METTS arbetsblad medföljer patienten. Revidering av METTS pågår, därefter blir det Akutjournal enl. METTS 6-Apr-17 Slide 17 Region Skånes Prehospitala Centrum

18 JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar
Akutjournal enligt METTS Revidering av METTS pågår nationellt därefter blir det journal enl. METTS - Patientuppgifter samt logistikuppgifter på akutjournal Ambulans Patientuppgifter samt medicinska uppgifter på akutjournal enl. METTS Akutjournal METTS kommer att vara i 3 ex. Hanteras på samma sätt som Akutjournal Ambulans. 1 ex – originaljournal, till patientjournal 1 ex – Till RSPC Skickas 1 gång i veckan, kan skickas med post 1 ex – Sparas ambulansstationen 6-Apr-17 Slide 18 Region Skånes Prehospitala Centrum

19 JOURNAL 2011 Pappersjournal 2 delar
Akutjournal Ambulans Delar av denna journal ska matas in i klienten i efterhand. Utförda uppdrag ska föras in under innevarande arbetspass. Dessa skickas sedan till servern på samma sätt som idag. 6-Apr-17 Slide 19 Region Skånes Prehospitala Centrum

20 I klienten skrivs RAKEL-nummer utan 3:a
JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011 (3 6)59220 I klienten skrivs RAKEL-nummer utan 3:a eller 6:a Ska föras in i klienten 6-Apr-17 Slide 20 Region Skånes Prehospitala Centrum

21 JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011
6-Apr-17 Slide 21 Region Skånes Prehospitala Centrum

22 JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011 RSID RSID Förs in i klienten
6-Apr-17 Slide 22 Region Skånes Prehospitala Centrum

23 LP 15 JOURNAL 2011 JOURNAL FROM 1 JANUARI 2011
Vitala parametrar förs in i pappersjournalen Ev. EKG remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen Ev. Rytm remsa skrivs ut i 1 ex och medföljer originaljournalen 6-Apr-17 Slide 23 Region Skånes Prehospitala Centrum

24 ISPASS Version 2. Var står vi?
JOURNAL 2011 ISPASS Version 2. Var står vi? Saknar beslut om hur vi får inköpa – Koncerninköp/jurister Tester i Ystad har gått bra, enbart positiva testprotokoll Superanvändarna informerade och involverade Just nu – ”Väntaläge”, Vid beslut ska vi göra: Tidsplan Utbildning, planering Utbildning, genomförande Interaktivt Hands on Installationer 6-Apr-17 Slide 24 Region Skånes Prehospitala Centrum


Ladda ner ppt "Mobitex abonnemangen uppsagda av Multicom from 1 jan 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser