Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt."— Presentationens avskrift:

1 400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt

2 Samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät, Statnett, Jämtkraft och Fortum:
FÖRBINDELSER Befintlig Beslutad Nordels utpekade bättre struktur i stamnätet i norra Sverige bättre försörjning av mitt-Norge säkrare elförsörjning i västra Jämtland, Åredalen upprustning av Järpströmmen kraftstation/fördelningsstation

3 400 kV Nea – Järpströmmen 400 kV Nea - Järpströmmen
100 km ny 400 kV ledning varav: 75 km i Sverige (261 stlp) 25 km i Norge Design-stolpe

4 Hantering av överklaganden tvister i domstol
Tidplan Idrifttagning 400 kV Koncessions- ansökan till STEM Koncessionsbeslut från regeringen SvK inriktningsbeslut Idrifttagning Inventeringar Projektering Tidig information Byggnation Rivning bef. ledning 2 Förstudien presenteras MKB presenteras Intern förstudie NU Ledningsrätts- förrättningen avslutas Resolution Lst Avverkning Ledningsrätt och FT Skadereglering Tidigt samråd med lst, kn, fast.ägare, samebyar, allmänhet april 2005 Förstudien presenteras – lång period pga synpunkter som inkom ledde till omtag: Kompl Förstudie vid Helgesjön och Utbyggnadsförslaget modifierades. Ledningsrätt Hantering av överklaganden tvister i domstol

5 Tidplan - hållpunkter:
Tidig information om SvK-planer april 2004 Samråd/tillståndsfas nov 2005-okt 2006 Koncessionsansökan lämnas in dec 2006 Koncessionsbeslut från Regeringen aug 2007 Avverkning vintern 07/08 Byggstart aug 2008 Drifttagen förbindelse 400 kV (60 km) okt 2009 Färdigställande av hela 400 kV ledningen feb/mars 2010 Slutförande av rivning och återställningsarbeten sommaren 2010 Samråd inleddes 1 år senare då beräkningar/utredningar visat på stort behov Utredningsomr. avgränsas, infobrev Synpunkter som inkom över förstudien har medför att kompl förstudie utarbetades och därefter val av UB SvK Inriktningsbeslut mars 05 koncession ansökan o tillståndsprövning byggstart höst 2008 – Återkommer senare

6 Två drifttagningstidpunkter
Förseningar i framdrift pga dålig bergkvalitet mm samt anpassning till framkomlighet/bärighet i terrängen har lett till att den sk fjällsträckan färdigställs under vintern 2009/2010 Idrifttagning den 15 oktober 2009 av 400 kV förbindelsen mellan Nea och Järpströmmen säkerställs genom tillfällig spänningshöjning av befintlig 275 kV ledning på fjällsträckan Idrifttagning av ny 400 kV ledning i sin helhet sker i april 2010 Fjällsträckan ca 12 km

7 Stolptyper - översikt A-stolpe B-stolpe 275 kV stolpe bef. ledning
400 kV portalstolpe 400 kV design- stolpen Stolphöjd: ca 30 m Avstånd mellan ytterfaser: 18 m resp. 24 m (9 resp 12 fasavstånd) Spannlängd: ca 330 m Skogsgata: 44 m bef. ca 16 m hög 6,5-7,2 m fasavstånd spannlängd 250 m gata (ca 40) byggd 50-tal, idrift 60 som 220 kV, spänningshöjd till 275 kV, förstärkts, byggts om var 10 år ca 2002 temp. uppgradering A-stolpe B-stolpe

8 Järpströmmens Kraftstation

9

10

11

12

13

14 Syll- eller slipersfundament

15

16 Grävning för betongfundament

17 Form till gjutet fundament

18 Gjutning under sträng kyla

19 Sönderkörd terräng

20 Brobygge för att öka framkomligheten

21 Gjutning med helikopter
Tankning av basker Mottagning av basker Tömning

22 Gjutning med ränna från bil

23 Centralmontageplats för stolpar

24 Stolpmontage i lera

25 Stolpmontage i hårt väder

26 Stolpresning med 100 tons kran

27 Stolpresning – använda metoder

28 Maskinpark för stolplyft

29 Stolpresning med helikopter

30 Dockning mot fundament vid helikopterresning

31 Lindragningsutrustning bogserad på slädar

32 Färdig 400 kV luftledning

33 Färdig 400 kV luftledning

34

35 Designstolpe

36


Ladda ner ppt "400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt."

Liknande presentationer


Google-annonser