Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt. Samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät, Statnett, Jämtkraft och Fortum: - bättre struktur i stamnätet i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt. Samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät, Statnett, Jämtkraft och Fortum: - bättre struktur i stamnätet i."— Presentationens avskrift:

1 400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt

2 Samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät, Statnett, Jämtkraft och Fortum: - bättre struktur i stamnätet i norra Sverige - bättre försörjning av mitt-Norge - säkrare elförsörjning i västra Jämtland, Åredalen - upprustning av Järpströmmen kraftstation/fördelningsstation FÖRBINDELSER Befintlig Beslutad Nordels utpekade

3 400 kV Nea - Järpströmmen 100 km ny 400 kV ledning varav: 75 km i Sverige (261 stlp) 25 km i Norge 400 kV Nea – Järpströmmen Design- stolpe

4 2 SvK inriktningsbeslut Tidig information Förstudien presenteras MKB presenteras Inventeringar Projektering Koncessions- ansökan till STEM Koncessionsbeslut från regeringen Byggnation Idrifttagning Rivning bef. ledning Skadereglering Intern förstudie NU Avverkning Ledningsrätts- förrättningen avslutas Resolution Lst Ledningsrätt och FT Hantering av överklaganden tvister i domstol Tidplan Idrifttagning 400 kV

5 Tidplan - hållpunkter : Tidig information om SvK-planer april 2004 Samråd/tillståndsfasnov 2005-okt 2006 Koncessionsansökan lämnas indec 2006 Koncessionsbeslut från Regeringenaug 2007 Avverkningvintern 07/08 Byggstartaug 2008 Drifttagen förbindelse 400 kV (60 km)okt 2009 Färdigställande av hela 400 kV ledningenfeb/mars 2010 Slutförande av rivning och återställningsarbetensommaren 2010

6 Två drifttagningstidpunkter > Förseningar i framdrift pga dålig bergkvalitet mm samt anpassning till framkomlighet/bärighet i terrängen har lett till att den sk fjällsträckan färdigställs under vintern 2009/2010 > Idrifttagning den 15 oktober 2009 av 400 kV förbindelsen mellan Nea och Järpströmmen säkerställs genom tillfällig spänningshöjning av befintlig 275 kV ledning på fjällsträckan > Idrifttagning av ny 400 kV ledning i sin helhet sker i april 2010 Fjällsträckan ca 12 km

7 Stolptyper - översikt 275 kV stolpe bef. ledning 400 kV portalstolpe A-stolpeB-stolpe 400 kV design- stolpen

8 Järpströmmens Kraftstation

9

10

11

12

13

14 Syll- eller slipersfundament

15

16 Grävning för betongfundament

17 Form till gjutet fundament

18 Gjutning under sträng kyla

19 Sönderkörd terräng

20 Brobygge för att öka framkomligheten

21 Gjutning med helikopter Tankning av basker Mottagning av basker Tömning

22 Gjutning med ränna från bil

23 Centralmontageplats för stolpar

24 Stolpmontage i lera

25 Stolpmontage i hårt väder

26 Stolpresning med 100 tons kran

27 Stolpresning – använda metoder

28 Maskinpark för stolplyft

29 Stolpresning med helikopter

30 Dockning mot fundament vid helikopterresning

31 Lindragningsutrustning bogserad på slädar

32 Färdig 400 kV luftledning

33

34

35 Designstolpe

36


Ladda ner ppt "400 kV Nea - Järpströmmen Thomas Benselfelt. Samarbetsprojekt mellan Svenska Kraftnät, Statnett, Jämtkraft och Fortum: - bättre struktur i stamnätet i."

Liknande presentationer


Google-annonser