Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort."— Presentationens avskrift:

1 Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort

2 Syfte med VSO & VSF ”Tillgången på vatten för vattenförsörjningen är en av våra allra viktigaste naturresurser och livsmedel” → Viktigt att skydda vårt vatten! Syftet skydda våra vattentillgångar i ett flergenerationsperspektiv.

3 Hela kommunen 5 områden som kommer att beröras i varsin vattenskydds- process

4 Vattenförsörjning i Åmåls tätort •Åmål ca 2800 anslutna abonnenter •Ytvatten – Vänern •Reservvattentäkt – nej •Befintligt skyddsområde – nej

5 Andra kommuner •Västra Götaland – 203 kommunala vattentäkter, 37 st fullgott skydd (18 %). •Värmland – ca 85 allmänna vattentäkter, knappt hälften fastställt skydd.

6 Avrinningsområde Åmåls täkten

7 Vattenskyddsprocessen Avklarat arbete  Översyn av behovet  Ramar för arbetet  Utredningsarbete  Politisk förankring Arbete framför oss • Referensgruppsarbete • Tidigt samråd LST • Revideringsarbete • Samrådsprocess • Politiskt beslut om ansökan LST • Ansökan till LST • Fastställt vattenskyddsområde & skyddsföreskrifter

8 HållpunktTidpunkt Referensgruppsarbete2007-2008 Samråd2008 Politiskt beslut (ansökan LST) 2009 Ansökan LST2009 Ev. reviderad ansökan2009 Dialog LST

9 Hur går vi vidare? Samråd slutet 2008 Viktigt komma igång med referensgruppsarbetet!

10 Välkomna att delta i referensgrupps arbetet! För att förbättra vattenskyddet och därmed säkra en långsiktig vattenförsörjning i Åmåls tätort.

11 Syfte m ref.grupp arb. Detalj-/sakkunskap → nya synvinklar → förbättrat vattenskydd Granska, ge råd, rekommendera och motivera förbättringar av det framtagna förslaget för skydd av Åmåls tätorts vattentäkt.

12 Vilka ingår i ref.grupp? •Lokala intresseorganisationer •Försökt få representativitet •15 inbjudna

13 Arbetet skall kännetecknas av •Representativitet •Dialog och samförstånd •Respekt •Ansvar •Målinriktning

14 Ref. grupp möte 1.Riskinventering ⇒ riskanalys 2.Områdesavgränsning → Primär-, sekundär- och tertiärskyddszon 3.Skyddsföreskrifter → Primär-, sekundär- och tertiärskyddszon 4.Ev. Extra möte

15 ”Regler” för ref.grupp möte •Kallelse Åmåls kommun •Material presenteras på mötet •Material diskuteras på mötet •Muntliga kommentarer vid mötet antecknas •Skriftliga kommentarer önskas inom X veckor •Kommentarer beaktas o bemöts •Revidering av utkast

16 Datum för ref. grupp träffas 1.Torsdag 6 september 2007 2.Tisdag 16 oktober 2007 3.Tisdag 13 november 2007 4.Eventuellt tisdag 11 december 2007

17 Information/lästips •Naturvårdsverkets handbok 2003:6 •Miljösamverkan Västra Götalands handbok •Ramdirektivet – vattenmyndigheten •LST hemsida •Svenskt vattens hemsida •Åmåls kommuns hemsida

18 Kom ihåg! Vårt mål är att långsiktigt säkerställa vattenförsörjningen inom Åmåls kommun.


Ladda ner ppt "Vattenskyddsområde och vattenskyddsföreskrifter för Åmåls tätort."

Liknande presentationer


Google-annonser