Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Kenneth Olsson Skanska Teknik- Väg & Asfalt ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Kenneth Olsson Skanska Teknik- Väg & Asfalt ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”"— Presentationens avskrift:

1 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Kenneth Olsson Skanska Teknik- Väg & Asfalt ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”

2 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Riktlinjer idag vid funktion. (ATB Väg)  Val av funktionsbaserad beläggning där krav på funktionella egenskaper hos beläggningslager bestäms av beställaren. Med beläggningslager menas färdig beläggning utlagd på väg.  Val av funktionsbaserad beläggning där krav på vägytan över en bestämd tidsperiod bestäms av beställaren. Med vägyta avses den erhållna ytan efter arbetets färdigställande.

3 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Tendenser med funktionskontrakt i Sverige.  Funktionskontrakt med vägytekrav dominerar.  2 st stora vägobjekt på E4.  300 km Östergötlands Län (2001, 8 år)  60 km Kronobergs Län (2006, 8 år)  100-tal kortare objekt (5-20 km långa). Underhåll med nya slitlagerbeläggningar där funktionstiden är mellan 5-8 år.

4 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Funktionsentreprenad K3 på E4 norr om Stockholm, 2002.  Spårbildning RST max 8 mm efter 5 år, Frizon 8-10mm.  Ojämnheter IRI max 1.0, Frizon 1.0-1,3.  Bonus: Spårbildning 0,25 kr/m2 och 0,1 mm. Ojämnhet 1 kr/m2  Avdrag:Lika som ovan om man går över Frizon. Enstaka 20m sträckor.  ÅDTk=15000 fordon. På 5 år blir det ca: 27 milj fordon.  Val av beläggning: 90 kg ABS 16, kkv<6 porfyr.

5 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Funktionsentreprenad K3 på E4 norr om Stockholm, 2002. Utfall: 0,5 mm lägre spårdjup än kravet =1,25 kr/m2 i bonus = 18 800 kr Avdrag 5 st 20 meterssträckor där medelvärdet var större än frizon = - 1 000 kr Avdrag IRI större än frizon på 15% av 20 meterssträckorna = - 2 300 kr Total Bonus på objektet blev ca 15 500 kr

6 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Erfarenheter från krav på vägytan  Mestadels standardlösningar (lägst pris vinner anbudet).  Det pågår en process där entreprenörerna lär sig hur lång livslängd olika konventionella beläggningstyper har beroende på trafikmängd.  Nya beläggningstyper (företagsspecifika produkter) kan bli en verklighet om bonus/avdrag- systemen fortsätter att utvecklas.

7 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Väg 721 Kinnared – Tranemo (8 km)  Förstärkningsobjekt 47 000 m2.  ÅDT 800 med 10 % tung trafik.  7 års funktionstid  Förundersökningar  Vägytemätningar  Tidigare väg och underhållsdata  Provborrning genom vägkonstruktion  Materialanalys obundna lager  Fallviktsmätningar och georadar Årskostnadsprojekt har börjat komma

8 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07  Direkt efter utförandet (år 1)  Friktion  Jämnhet i längsled, högst 2,5. Bonus mellan 2,0-1,5. Max 4 kr/m2  Tvärfall  Under funktionstiden och vid funktionstidens slut  Friktion  Jämnhet i tvärled (spårdjup) År 1= X mm, År 7 = Y mm  Stensläpp, sprickor och potthål. Funktionskrav på vägytan

9 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Erfarenheter från Väg 728 Nyöppnad 2003  Lägst Årskostnad vann anbudet.  Förstärkningsobjekt.  5 års funktionstid.  Åtgärd  Infräsning av beläggning i befintligt bärlager, fräsdjup 15-20 cm  Vattning, vältning samt ett nytt bärlager  225 kg/m2 Asfaltbärlager (typ AG32)  60 kg/m2 Asfaltslitlager (ABT11)

10 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Väg 728 olika skeden (1)Utlovat spår för 90-percentilen (startvärde) mäts med mätbil i maj månad året efter (otjälade förhållanden). Utlovat max 3 mm av entreprenör. Incitament (bonus) finns gällande jämnhet i längsled som regleras år 1. (2) År 2 mäts objektet för preliminär prognos med eventuell reglering av innehållna medel. (3) År 5 mäts objektet och stäms av mot utlovat värde. Eventuell reglering enligt mall. Utlovat max 8 mm av entreprenör.

11 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Väg 728

12 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 -12 kr -9 kr -6 kr -3 kr 0 kr 3 kr Bonus Krav Avdrag Regleringsmall ”Tak” Krav på åtgärd Utlovat spårdjup år 5: 8mm ± 1mm ”Förväntat resultat” 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 15 Kr/m2 Resultat

13 NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Sammanfattning  Funktionstänkande för underhålls- beläggningar har kommit för att stanna.  För att tillämpa funktion i större utsträckning behöver även förstärkningsobjekt tas med.  Fortsatt utveckling av årskostnadsmodeller behövs i framtiden.


Ladda ner ppt "NAFun Seminarium Oslo 30/10-07 Kenneth Olsson Skanska Teknik- Väg & Asfalt ” Exempel på funktionskontrakt i Sverige”"

Liknande presentationer


Google-annonser