Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskningsprojekt FRÅN EKONOMIDAGEN 2012-12-05. Riksrevisionsverkets kritik RRV har rapporterat brister i hanteringen år efter år till LU Brister i hur.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskningsprojekt FRÅN EKONOMIDAGEN 2012-12-05. Riksrevisionsverkets kritik RRV har rapporterat brister i hanteringen år efter år till LU Brister i hur."— Presentationens avskrift:

1 Forskningsprojekt FRÅN EKONOMIDAGEN 2012-12-05

2 Riksrevisionsverkets kritik RRV har rapporterat brister i hanteringen år efter år till LU Brister i hur vi hanterar ansökningarna Följer inte anvisningarna för fullkostnadskalkyler (1 jan 2009) Brister i hur vi hanterar kontroll och uppföljning under projektets löptid Revisorerna och ekonomidirektören anser att det finns risk för att LU åtar sig projekt som inte har full finansiering och att resurser inte används effektivt.

3 RRV rekommenderar LU RRV vill att LU vidtar åtgärder som säkerställer att de internt beslutade reglerna om fullkostnadskalkyler följs i organisationen. Konsekvenser – för oss?

4 Vilka uppgifter gör vi inte idag? Fullkostnadskalkyler/ekonomiska kalkyler bifogas alla ansökningar? Alla ekonomer är inte involverade i beräkningarna idag. Beräkna samfinansieringsbehov för varje ansökan, samt hålla koll på totalt samfinansieringsbehov. Diarieföra alla ansökningar. Upprätta efterkalkyler när bidrag beviljats. Ny beräkning av samfinansiering. Genomföra fastställda kontroller och dokumentera dem under projektets löptid

5 Hur kommer det att gå? Sektion Ekonomi bildat en referensgrupp på 25 personer för att arbeta med ”Projektredovisning”. Vi är representerade. Vår inställning är att institutionen kan ta en kalkylerad risk med samfinansieringen. Om Sektion Ekonomis/RRVs förslag går igenom kommer det att bli mer arbete för institutionens administration och forskare.

6 Bidrag eller uppdrag V-gr 35 eller 55 RRV hittar projekt vi redovisar som bidrag - men som är uppdragsforskning. Påverkar samfinansiering, full finansiering på v-gr 55 LU kommer att granska alla projekt, för att hitta alla fel Rekommendation: Att alltid använda befintliga avtalsmallar och checklistor för uppdragsavtal!


Ladda ner ppt "Forskningsprojekt FRÅN EKONOMIDAGEN 2012-12-05. Riksrevisionsverkets kritik RRV har rapporterat brister i hanteringen år efter år till LU Brister i hur."

Liknande presentationer


Google-annonser