Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens BUN 92% KS och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens BUN 92% KS och."— Presentationens avskrift:

1 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens BUN 92% KS och alla nämnder 90% 1

2 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 SAMMANSTÄLLNING SVARSFREKVENS 2

3 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING SVARSFREKVENS 2007 - 2009 3

4 ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING NÄMNDER 26 frågor Redovisning och ekonomi Personal Nämndmål Internkontroll 4

5 Barn- och utbildningsnämnden, redovisning och ekonomi 5

6 Barn- och utbildningsnämnden, personal 6

7 Barn- och utbildningsnämnden, nämndmål 7

8 Barn- och utbildningsnämnden, internkontroll 8

9 Barn- och utbildningsnämnden, individuella svar Fråga 19 Hur ofta gör nämnden uppföljningar av gällande nämndmål och uppdrag (ex. månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis etc) Månadsvis Kvartalsvis Halvårsvis 9

10 Barn- och utbildningsnämnden, individuella svar Fråga 21 Hur följs åtgärderna ovan upp? Genom rapportering vid nämndmöten Via åtgärdsplaner Diskussion i nämnden Beskrivning i nämnden vilken form av åtgärder som vidtas och hur utfallet sedan blir 10

11 Barn- och utbildningsnämnden, individuella svar Fråga 25 Om ja, hur säkerställer nämnden detta? Uppföljning på nämndnivå Rapportering till nämnden vid varje sammanträde Ständiga och kontinuerliga uppföljningar Genom info från tjänstemännen/cheferna från olika områden 11

12 Barn- och utbildningsnämnden, individuella svar Övriga kommentarer Det har ju hänt att beslut i nämnden går stick i stäv med beslut tagna i fullmäktige till exempel beslutet om pedagogiska luncher 12


Ladda ner ppt "ÖVERGRIPANDE GRANSKNING 2010 ENKÄTUNDERSÖKNING BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Utskick till samtliga ordinarie ledamöter Bra svarsfrekvens BUN 92% KS och."

Liknande presentationer


Google-annonser