Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER Detentionsrätt Ej ringa betydelse Upphör vid icke avvisad prestation FEL DRÖJSMÅL Fullgörelse Offergräns Personlig.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER Detentionsrätt Ej ringa betydelse Upphör vid icke avvisad prestation FEL DRÖJSMÅL Fullgörelse Offergräns Personlig."— Presentationens avskrift:

1 Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER Detentionsrätt Ej ringa betydelse Upphör vid icke avvisad prestation FEL DRÖJSMÅL Fullgörelse Offergräns Personlig tjänst uteslutet Avhjälpande Fel+under gräns Omleverans +Väsentlig bet Ej specie Fullgörelse D-mål+under gräns Prisavdrag Prisavdrag Proportionellt felfritt/avlämnat jf m marknadspris

2 Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER Hävning Avtalsbrott+väsentlig bet Ej kombi annan påföljd än skadestånd FEL DRÖJSMÅL Skadestånd Culpa/Annan utlösande faktor (Garanti/Inom kontroll e d) Kombibar alla påföljder Täckningstransaktion: Prisskillnad

3 Skadetyper - PERSONSKADAPerson. Plagg o d. Följdskada (ex inkomst- förlust) - SAKSKADAEgendom. Följd (ex omhänderta varan, inkomstförlust) - REN FMSKADAEj följd av person-/sakskada Kräver brott/avtal Allmänna skadeståndsprinciper 1. Kausalitet4b. Neg kontraktsintresse 2. Adekvans Kostnad ingående av avtal & 3. Skyddsintresse förberedelse av fullgörelse 2+3: Dock casus mixtus Ibland: Förlorad vinst från avtal 4a. Pos kontraktsintresse som kunnat ingås 5. Subtraktionsmetoden Jfr NJA 1963 s 105; 42 § 2 st KtjL (kommersiella avtal) SKADESTÅND I KONTRAKTSFÖRHÅLLANDEN

4 Presumtionsansvar Strikt ansvar vissa fraktavtal Styrkt vållande ANSVAR i avsaknad av lag Fel: Dröjsmål: Omhänderhavd egendom: Presumtionsansvar Rent strikt Rättsligt fel: Annan egendom: Styrkt vållande Ex egendom i parts besittning pga ägarens misstag Ren förmskada: Hävt: Inbyggt vållande Ej hävt: Styrkt vållande Betalningsröjsmål: Strikt ansvar Obefogad hävning: culpa

5 Principalansvar Anställds/anlitads handlande: Samma ansvarstyp som parten själv ( Undantag främst inom frakträtten) - Culpaansvarig: svarar för medhjälpares culpa - Presumtionsansvarig: måste exculpera sig själv & medhjälpare - Strikt ansvarig: måste visa ansvarsbefriande omständigheter hos sig själv & medhjälpare Ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning - Ej möjligt friskriva sig från - eget/anställds - brott/grova oaktsamhet - Generell friskrivning saknar verkan mot positiva uppgifter 1 KontraktR


Ladda ner ppt "Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER Detentionsrätt Ej ringa betydelse Upphör vid icke avvisad prestation FEL DRÖJSMÅL Fullgörelse Offergräns Personlig."

Liknande presentationer


Google-annonser