Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER"— Presentationens avskrift:

1 Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER
FEL DRÖJSMÅL Detentionsrätt Ej ringa betydelse Upphör vid icke avvisad prestation Avhjälpande Fel+under gräns Omleverans +Väsentlig bet Ej specie Fullgörelse Fullgörelse D-mål+under gräns Offergräns Personlig tjänst uteslutet Prisavdrag Prisavdrag Proportionellt felfritt/avlämnat jf m marknadspris

2 Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER
FEL DRÖJSMÅL Hävning Avtalsbrott+väsentlig bet Ej kombi annan påföljd än skadestånd Skadestånd Culpa/Annan utlösande faktor (Garanti/Inom kontroll e d) Kombibar alla påföljder Täckningstransaktion: Prisskillnad

3 SKADESTÅND I KONTRAKTSFÖRHÅLLANDEN
Skadetyper - PERSONSKADA Person. Plagg o d. Följdskada (ex inkomst- förlust) - SAKSKADA Egendom. Följd (ex omhänderta varan, inkomstförlust) - REN FMSKADA Ej följd av person-/sakskada Kräver brott/avtal Allmänna skadeståndsprinciper 1. Kausalitet 4b. Neg kontraktsintresse 2. Adekvans Kostnad ingående av avtal & 3. Skyddsintresse förberedelse av fullgörelse : Dock casus mixtus Ibland: Förlorad vinst från avtal 4a. Pos kontraktsintresse som kunnat ingås 5. Subtraktionsmetoden Jfr NJA 1963 s 105; 42 § 2 st KtjL (kommersiella avtal)

4 Omhänderhavd egendom:
ANSVAR i avsaknad av lag Obefogad hävning: culpa Hävt: Inbyggt vållande Ej hävt: Styrkt vållande Ren förmskada: Betalningsröjsmål: Strikt ansvar Dröjsmål: Presumtionsansvar Strikt ansvar vissa fraktavtal Fel: Styrkt vållande Rättsligt fel: Rent strikt Omhänderhavd egendom: Presumtionsansvar Styrkt vållande Ex egendom i parts besittning pga ägarens misstag Annan egendom:

5 Anställds/anlitads handlande:
Principalansvar Samma ansvarstyp som parten själv (Undantag främst inom frakträtten) - Culpaansvarig: svarar för medhjälpares culpa - Presumtionsansvarig: måste exculpera sig själv & medhjälpare - Strikt ansvarig: måste visa ansvarsbefriande omständigheter hos sig själv & medhjälpare Anställds/anlitads handlande: Ansvarsfriskrivning. Ansvarsbegränsning - Ej möjligt friskriva sig från - eget/anställds - brott/grova oaktsamhet - Generell friskrivning saknar verkan mot positiva uppgifter 1 KontraktR


Ladda ner ppt "Allmänna kontraktsrättsliga PÅFÖLJDER"

Liknande presentationer


Google-annonser