Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk mångfald i ingenjörsutbildningen Kort historik Förutsättningar Två kurser för att exemplifiera; - Energiteknik, 5p - Ingenjörsarbete, 10p Trender.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk mångfald i ingenjörsutbildningen Kort historik Förutsättningar Två kurser för att exemplifiera; - Energiteknik, 5p - Ingenjörsarbete, 10p Trender."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk mångfald i ingenjörsutbildningen Kort historik Förutsättningar Två kurser för att exemplifiera; - Energiteknik, 5p - Ingenjörsarbete, 10p Trender

2 Kort historik Labbprojekt Kvinnor- och teknik projektet Misslyckat försök att introducera Problembaserat lärande

3 Förutsättningar Avdelningens undervisande personal; Prof, Doc, 5+5 Adj, 5 dokt Pedagogisk utbildning Publicera det pedagogiska arbetet Arbetslag Tidsberäkning

4 Energiteknik, 5p Konvertering av existerande kurs Syfte - efterlikna vårt ”normala sätt att lära” - vi lärare ville bli en del av inlärningsprocessen Mål - ingen ska komma undan undervisningen - lärarna ska lära sig mer om de pedagogiska processerna - högre andel godkända - studenterna skall förmås att vara aktiva i undervisningen

5 Energiteknik, 5p -form Formen; -laboration - självständigt arbete (läsa) - lektion (självtest, sammanfattande diskussion) - självständigt arbete (räkna) Ny lab ……. - föreläsning Värdering i en djupintervju

6 Uppföljning -Energiteknik 5p Kontinuerlig informationsinhämtning, värdering och utveckling av lärarlaget medan kursen pågick Studenternas synpunkter togs upp under kursens gång med (1) Post IT lappar,(2) efter avslutad kurs i en djupintervju

7 Måluppföljning- Energiteknik 5p Ingen kom undan, hög närvaro. Kursen blev inkörsporten till den palett av olika undervisningsformer som vi idag erbjuder på Energi- och miljöprogrammen. Andelen godkända vid första examinationstillfället nästan fördubblades jämfört med tidigare upplägg. I senare kurser upplevde lärarna studentgruppen som aktiv, ifrågasättande och nyfiken.

8 Ingenjörsarbete, 10p Syfte - lågt teknikkunnande hos våra studenter - ojämnt teknikkunnande hos våra studenter - industrins krav, (1) kommunikation, (2) arbeta i team Mål - förbättra studenternas förmåga att skriva och tolka tekniska rapporter - förbättra studenternas kunskaper om gruppdynamiska processer - genom att engagera professionella ex. språklärare och beteendevetare i kursen vill vi förbättra den egna avdelningens kunskaper inom dessa områden

9 Ingenjörsarbete, 10p - Form Laborationer - lärarledd - studentledda Projektarbete - konstruktionsgruppen (materialbeställning, skiss, byggbeskrivning,) - byggruppen (evaluering) - besiktning - tävling

10 Uppföljning - Ingenjörsarbete 10p Kontinuerlig informationsinhämtning, värdering och utveckling av lärarlaget medan kursen pågick Studenternas synpunkter togs upp efter kursen avslutats genom ett antal öppna frågor. - de pedagogiska tankarna - lärandet fokuserades - hur kursen är upplagd

11 Måluppföljning - Ingenjörsarbete 10p En skrivprocess är nu introducerad tidigt i utbildningen. (1) innehåll (2) form (3) språk, tillgång i senare kurser Kvaliteten på studenternas projektarbeten, även examensarbeten har förbättrats. Avdelningens personal har bättre förutsättningar att handleda skrivprocessen och har en beredskap att möta gruppdynamiska problem i senare kurser.

12 Trender Föreläsningarna i traditionell mening där läraren går igenom materialet minskat kraftigt och de har ersatts av möten i mindre grupper. Studenternas frågor är motorn i de pedagogiska mötena. Räknandet av tal har ersatts av resonemang om och kring tankemodeller för att lösa olika uppgifter. Sammanfattningsvis kan man säga att allt mer av de pedagogiska mötena numera går ut på att stödja inlärningsprocessen istället för som tidigare förevisa kursinnehållet på olika sätt och ange ramarna för kursen.


Ladda ner ppt "Pedagogisk mångfald i ingenjörsutbildningen Kort historik Förutsättningar Två kurser för att exemplifiera; - Energiteknik, 5p - Ingenjörsarbete, 10p Trender."

Liknande presentationer


Google-annonser