Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Distanskurs på DSV Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Distanskurs på DSV Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise."— Presentationens avskrift:

1 Distanskurs på DSV Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise

2 Bakgrund •Distansutbildning/Traditionell utbildning •Missnöje •Få godkända •Inga förbättringar

3 Problemställning Många av dem som påbörjar en distansutbildning slutför den inte och andra klarar inte av systemets kriterier för godkänt. Någonstans i systemet finns det brister som gör att målet inte till fullo uppfylls. Var finns dessa brister och hur kan de förbättras?

4 Syfte •Uppenbara brister måste förbättras •Ta reda på problem och belysa dem

5 Mål •Fördjupning •Förslag på förbättringar

6 Avgränsningar Fokus på IT inriktade distanskurser på DSV

7 Arbetssätt •Personer som är delaktiga i systemet •Churchmans modell •”Management systems Custom Edition” •Intervjuer

8 Förstudie Input-Studenter  Arbetande  Föräldrar  Rörelsehindrade  Geografiska omständigheter  Sociala handikapp  Interner  Brist på kurlitteratur  Tidsbrist  Oregelbundna tider  Nyfikna på ny teknik

9 Annan Input  Kurmaterial  Litteratur  Lärare  Handledare  Studievägledningspersonal  Datorer  Lokaler

10 Processer  Kontaktbara lärare på flexibla tider  Alternativa tentamens tider  Teknisk support  Uppföljning av studieresultat  Introduktionsmöte  Marknadsföring  Aktiv handledning  Kontinuerliga deadlines  Uppdateringar

11 Resurser  Utbildare  Föreläsare  Lärare  Handledare  Datorer  Hemsida  IT-tekniker

12 Churchmans 5 punkter •Mål och Mått för prestanda –Officiella mål –Operativa –Operationella •Resurser •Omgivning •Komponenter •Styrning/Kontroll

13 Omgivning och resurser InputProcessOutput Bokhandel Staten SU BibliotekInternet Arbetsgivare Andra utbildningar

14 Systemgränser InputProcessOutput O O O P I P I O I P PI O O P P I I P IO DSV SU Staten Bokhandel Lärare Godkända studenter Underkända studenter Feedback

15 Cybernetik Handlar om kommunikation och kontroll

16 Komplexiteten  Få element  Få relationer  Få attribut  Låg organisationsnivå

17 Variation •Balans mellan styr- och operationell del •Olika behov och förutsättningar

18 Open-loop InputProcessOutput

19 Closed-loop InputProcessOutput Feedback

20 Cybernetik  Feedback  Examinationer  Ett mål  Första ordningens feedback system  Mer styrning och kontroll  Fler godkända studenter

21 Diskussion  Förbättringar för att öka önskat utfall  Brister i det nuvarande systemet  Open-loop/Closed-loop  Tillräckligt med resurser  En fördubbling av studenter  Alternativt sänka kraven  Öka förkunskapskrav  Ändra till open-loop

22 Diskussion  Befintligt feedbacksystem  Andra/Tredje ordningens feedbacksystem  Styr delen ej i fas med den operationella delen  Studenter för fria  Dålig kontroll under kursens gång

23 Slutsats •Handledare vet inte vilken nivå studenterna befinner sig på •Kontinuerligt kontrollsystem  flytta resurserna

24 Slutsats Systemet brister i styrningen och dessa brister bör åtgärdas!


Ladda ner ppt "Distanskurs på DSV Anna Zaitsev Sofia Marhaug Isabelle Ericsson Ulf Iversen Jan Riise."

Liknande presentationer


Google-annonser